Dodávateľ

C.E.I. consulting a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: C.E.I. consulting a.s.

IČO: 35926856

Adresa: Bancíkovej 1/A, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-E4971

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Máj 2017

Záznam platný do: 17. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 542 268,00 EUR 20 20
2015 4 461 790,00 EUR 8 8
2016 6 273 972,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 203 789,00 EUR 19 19
2015 4 800 269,00 EUR 9 9
2016 6 273 972,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SS-GROUPE, s.r.o. 2 1 719 047,00 1719047.00 EUR
RAB, s.r.o. 1 902 569,00 902569.00 EUR
Pro Wood, a.s. 2 844 644,00 844644.00 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 1 338 479,00 338479.00 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 1 975 000,00 1975000.00 EUR
ZARA - S, s.r.o. 1 997 115,00 997115.00 EUR
Bryndziareň, s.r.o. 1 321 358,00 321358.00 EUR
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 2 1 221 538,00 1221538.00 EUR
András Fazekas, PhD. 2 1 488 963,00 1488963.00 EUR
Bimbula, s.r.o. 1 1 197 896,00 1197896.00 EUR
Attila Bartalos - ZEL-FRUKT 1 129 550,00 129550.00 EUR
Agrovera s.r.o. 1 98 500,00 98500.00 EUR
GAZDOVSTVO s. r. o. 1 1 496 326,00 1496326.00 EUR
Dobrá úroda, s.r.o. 1 1 496 258,00 1496258.00 EUR
GAMOTA, výrobné družstvo 1 374 200,00 374200.00 EUR
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. 1 717 056,00 717056.00 EUR
LIGNUM, s.r.o. 1 552 817,00 552817.00 EUR
Agro-Farm Weber, s. r. o. 1 1 301 236,00 1301236.00 EUR
ROĽAN, spol. s r.o. 1 629 433,00 629433.00 EUR
Ferdinand Mikos SHR 1 1 294 559,00 1294559.00 EUR
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á 1 810 000,00 810000.00 EUR
KOLLEX, s.r.o. 2 578 838,00 578838.00 EUR
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 527 999,00 527999.00 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty 1 565 000,00 565000.00 EUR
Optima consulting s.r.o. 1 1 498 000,00 1498000.00 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 221 150,00 221150.00 EUR
Agropole, s.r.o. 1 2 980 499,00 2980499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE USKLADNENIE OVOCIA - Jaroslav Sivý Jaroslav Sivý - SIBA 352 674,00 352674.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skladu ovocia ZARA - S, s.r.o. 1 003 200,00 1003200.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava priestorov sýpky na pálenicu KROK, spol. s r.o. 1 975 000,00 1975000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sklad na pozberovú úrodu zeleniny - RAB s.r.o. Semerovo RAB, s.r.o. 1 084 475,00 1084475.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Sklad ovocia a zeleniny András Fazekas, PhD. 1 358 426,00 1358426.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. András Fazekas, PhD. 299 650,00 299650.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
zákazky Modernizácia fariem - stroje- Attila Bartalos Attila Bartalos - ZEL-FRUKT 130 992,00 130992.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - traktor - Agrovera s.r.o. Agrovera s.r.o. 99 477,00 99477.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stavba- Bimbula, s.r.o. Bimbula, s.r.o. 1 501 267,00 1501267.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem -stavba - GAZDOVSTVO s.r.o. GAZDOVSTVO s. r. o. 1 650 000,00 1650000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - sklad - Dobrá úroda s.r.o. Dobrá úroda, s.r.o. 1 580 000,00 1580000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - sklad zeleniny - Supro Marcelová SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 700 825,00 700825.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood Pro Wood, a.s. 193 300,00 193300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - Technológia- Lignum s.r.o. LIGNUM, s.r.o. 605 000,00 605000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia skladovacích priestorov pre uskladnenie muštov a ovocných štiav_VZP Vinársky závod Pezinok, s. r. o. 821 340,00 821340.0 EUR 2014 Práce Áno 1
MODERNIZÁCIA FARMY AGRO-FARM WEBER S.R.O. Agro-Farm Weber, s. r. o. 1 631 842,00 1631842.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - Roľan spol. s r.o. - stavba ROĽAN, spol. s r.o. 678 234,00 678234.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stroj - Gamota GAMOTA, výrobné družstvo 440 000,00 440000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - závlahy - Supro Marcelová SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 750 000,00 750000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stavba-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. Pro Wood, a.s. 580 000,00 580000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nevyužitého objektu na bitúnok so spracovaním mäsa a predajom výrobkov Ferdinand Mikos Ferdinand Mikos SHR 1 254 559,00 1254559.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa - zmena SS-GROUPE, s.r.o. 263 961,00 263961.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná. Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á 874 215,00 874215.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Akumulačná nádrž na protipožiarnu ochranu KOLLEX, s.r.o. KOLLEX, s.r.o. 284 698,00 284698.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Zabiedovo Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 549 367,00 549367.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty 705 016,00 705016.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest KOLLEX, s.r.o. KOLLEX, s.r.o. 342 521,00 342521.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Drevenice Terchová - dostavba komplexu cestovného ruchu s celoročným využitím v Malej Fatre Optima consulting s.r.o. 1 648 601,00 1648601.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Hotel BUTORKY Agropole, s.r.o. 2 984 763,00 2984763.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa SS-GROUPE, s.r.o. 1 470 795,00 1470795.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia Hotel Tenis TENIS CENTRUM, s.r.o. 222 706,00 222706.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technológia na spracovanie mlieka Bryndziareň, s.r.o. 323 910,00 323910.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
+421917634300

+421356426208

+421911655161

+421905758790/905758790


ceiconsulting@ceiconsulting.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Denisa Moldová
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
9. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Záznam do:
9. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vašek
Adresa:
S. H. Vajanského 476/73 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Denisa Moldová
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2017 do: 9.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×