Dodávateľ

KOBIT - SK, s.r.o.

Dolný Kubín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOBIT - SK, s.r.o.

IČO: 31641440

Adresa: M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2892

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2020

Záznam platný do: 27. Apríl 2023

Posledná zmena: 27. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 618 264,00 EUR 5 5
2015 3 159 913,00 EUR 18 20
2016 3 192 667,52 EUR 45 46
2017 3 867 305,71 EUR 57 58
2018 5 345 224,50 EUR 49 60
2019 3 895 606,53 EUR 26 37
2020 3 625 023,99 EUR 14 20
2021 1 089 528,60 EUR 12 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 618 264,00 EUR 5 5
2015 3 159 913,00 EUR 18 20
2016 3 192 667,52 EUR 45 46
2017 3 867 305,71 EUR 57 58
2018 5 345 224,50 EUR 49 60
2019 3 895 606,53 EUR 26 37
2020 2 444 413,99 EUR 12 12
2021 927 138,60 EUR 10 16
2022 1 343 000,00 EUR 2 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 40 298,17 40298.17 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 4 881 092,65 4881092.65 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 1 409 660,00 1409660.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 940 110,55 940110.55 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 18 2 591 032,00 2591032.00 EUR
Mesto Rožňava 1 189 166,67 189166.67 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 451 642,19 451642.19 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 642 876,31 642876.31 EUR
Obec Rovinka 1 8 525,00 8525.00 EUR
Obec Trenčianske Mitice 1 109 200,00 109200.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13 1 619 469,00 1619469.00 EUR
Mesto Piešťany 1 202 774,00 202774.00 EUR
Mesto Krupina 2 186 000,00 186000.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 145 824,07 145824.07 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 144 000,00 144000.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 119 950,00 119950.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 729 760,99 729760.99 EUR
Obec Kalinkovo 2 340 410,00 340410.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 216 334,99 216334.99 EUR
Mesto Holíč 1 109 200,00 109200.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 1 449 887,59 1449887.59 EUR
Obec Lutila 1 166 500,00 166500.00 EUR
Mesto Čadca 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Ilava 1 169 750,00 169750.00 EUR
Obec Sačurov 2 309 510,00 309510.00 EUR
Mesto Michalovce 1 120 666,67 120666.67 EUR
Obec Lazy pod Makytou 1 64 437,00 64437.00 EUR
Mesto Galanta 1 17 332,50 17332.50 EUR
Obec Mútne 1 237 000,00 237000.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 2 255 250,00 255250.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48 109 979,84 109979.84 EUR
Obec Oravská Lesná 2 354 720,00 354720.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 109 200,00 109200.00 EUR
Obec Uhrovec 2 329 350,00 329350.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 102 000,00 102000.00 EUR
Technické služby, s.r.o. 7 808 000,00 808000.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 103 916,67 103916.67 EUR
Obec Raková 1 12 583,33 12583.33 EUR
Mesto Giraltovce 2 1 742,00 1742.00 EUR
Obec Bošáca 1 148 800,00 148800.00 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 3 334 253,00 334253.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 230 248,00 230248.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 1 181 682,00 181682.00 EUR
Obec Brehy 4 573 100,00 573100.00 EUR
EKO - SALMO s.r.o. 1 810 000,00 810000.00 EUR
Obec Dlhá nad Oravou 1 120 000,00 120000.00 EUR
Obec Lehnice 2 230 650,00 230650.00 EUR
Obec Šterusy 1 103 200,00 103200.00 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 137 940,00 137940.00 EUR
Obec Muráň 1 197 100,00 197100.00 EUR
Mesto Hriňová 1 182 083,33 182083.33 EUR
Obec Trávnica 1 62 225,00 62225.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 45 000,00 45000.00 EUR
Obec Svodín 2 218 974,00 218974.00 EUR
Obec Trhovište 1 51 750,00 51750.00 EUR
Obec Nesluša 1 4 833,33 4833.33 EUR
ALOSS, s.r.o. 1 229 900,00 229900.00 EUR
Združenie obcí Kľakovskej doliny 4 646 126,67 646126.67 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 180 529,00 180529.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 2 43 258,33 43258.33 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 2 187 730,00 187730.00 EUR
OTV, s.r.o. 1 74 999,00 74999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Posypové nadstavby na zimnú údržbu ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 166 667,00 166667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálna nadstavba pre vysprávky tryskovou metódou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 52 333,00 52333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroje a technické vybavenie v rámci projektu „Skvalitnenie systému triedenia odpadov v obci Uhrovec“ Obec Uhrovec 177 000,00 177000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polievacia nadstavba pre EKO-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb od 15 000,00 do 21 600,00 15000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zametacia nadstavba nosiča zn. REFORM Muli T 10 X EKO - podnik verejnoprospešných služieb 79 000,00 79000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Fekáno-kanalizačná nadstavba k automobilovému nosiču Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170 000,00 170000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Univerzálny kolesový traktor s príslušenstvom Obec Lazy pod Makytou 57 674,00 57674.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Univerzálne posýpacie nadstavby pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 5 ks-nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 152 000,00 152000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Generálne opravy sypacích nadstavieb Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 158 333,00 158333.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Krupina 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Mesto Krupina 86 000,00 86000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Šterusy 86 000,00 86000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Univerzálna výmenná nadstavba - 1 ks nová. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 58 300,00 58300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stroje a technické vybavenie zberného dvora v Uhrovci Obec Uhrovec 102 459,00 102459.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Tekovské Lužany, nákup technológie Obec Tekovské Lužany 183 090,00 183090.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vozidlo na zvor separovaného odpadu Obec Bošáca 123 500,00 123500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Obec Trenčianske Mitice 91 000,00 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Holíč 91 000,00 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Mesto Dubnica nad Váhom 91 000,00 91000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Univerzálny traktor s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 108 333,00 108333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Dlhá nad Oravou 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Mútne 195 000,00 195000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Oravská Lesná 170 000,00 170000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Traktor so zberovým prívesom Obec Oravská Lesná 125 000,00 125000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 448 333,00 448333.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup techniky pre služby mesta Piešťany Mesto Piešťany 381 404,00 381404.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zametacie stroje a stroje letnú a zimnú údržbu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 144 000,00 144000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup špeciálnych vozidiel EKO - SALMO s.r.o. 810 000,00 810000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka sypacích nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 673 999,00 673999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Posypové vozidlá s príslušným vybavením Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 768 250,00 1768250.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup posypových nadstavieb Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 233 205,00 233205.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Jednokomorová sacia cisterna Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 137 940,00 137940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technológia na spracovanie bioodpadov Združenie obcí Kľakovskej doliny 472 410,00 472410.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Technológia na spracovanie bioodpadov Obec Brehy 401 460,00 401460.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dopravná a manipulačná technika na nakladanie s odpadom Technické služby, s.r.o. 189 000,00 189000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 210 383,00 210383.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
nádstavby pre motorové vozidlá Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 230 248,00 230248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické a technologické zariadenie Giraltovce Mesto Giraltovce 342 592,00 342592.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov Obec Sačurov 309 510,00 309510.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Materiálno technické zabezpečenie projektu nakladania s odpadom Technické služby, s.r.o. 714 600,00 714600.0 EUR 2018 Tovary Áno 6
Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu predného a zadného profilu jednostranného schodíka ALOSS, s.r.o. 246 667,00 246667.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor v obci Svodín Obec Svodín 221 955,00 221955.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište Obec Trhovište 476 986,00 476986.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nadstavby na nákladné vozidlá Žilinský samosprávny kraj 188 333,00 188333.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 215 000,00 215000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica Obec Trávnica 58 334,00 58334.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Brity na snehové radlice-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníková nádrž 10 000 l Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž hladinomera hydraulického oleja Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 328,75 9328.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná výmenná cisternová nadstavba určená na transport znečistených kvapalných odpadov zo skládky TKO Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valcová kefa pre zametaciu nadstavbu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľanková nádrž na sypaciu nadstavbu US 8.3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba na zimnú údržbu kompaktibilná pre podvozok Citroen Jumper valník Obec Rovinka 13 680,00 13680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou Správa mestských komunikácií Poprad 110 400,00 110400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava posýpacej nadstavby KOBIT SK-8H Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 118 000,00 118000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardanový hriadeľ zametača Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmenná kropiaca cisternová nadstavba Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne nákladné vozidlo so zberovou nadstavbou s lineárnym lisom a príslušenstvom. Obec Kalinkovo 250 692,00 250692.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Náhradný diel na umývaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup štiepkovača -Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Obec Kalinkovo 157 800,00 157800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profylaktika sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Úprava sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení - nový Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametací stroj - ťahaný KOBRO 3000 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 624,00 624.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Snehové radlice - 12 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 147 500,00 147500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice- oteruvzdorná liatina. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Kysucké Nové Mesto 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazetové kefy k zariadeniu- Stroj zametací RS 200 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profilaktika sypacích nadstavieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradné diely na sypačovú korbu VSV 6/4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 687,00 1687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozáručný servis a opravy výmenných nadstavieb TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 207 000,00 207000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie a montáž vibračného zariadenia na striasanie posypového materiálu v sypacej korbe k aplikátoru posypových materiálov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypové nadstavby vozidiel 8 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 198 000,00 198000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmenná sypačová nadstavba Technické služby mesta Humenné 39 000,00 39000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 810,00 5810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu KOBIT K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vulkolanové (polytan) nože (brity) na snehové pluhy (radlice). Správa ciest Košického samosprávneho kraja 28 300,00 28300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samozberná zametacia nadstavba na údržbu a čistenie ciest a chodníkov. Správa mestských komunikácií Poprad 75 600,00 75600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu KOBIT SK8 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo LIAZ 111.811 4x4.2(NVN) na zimnú údržbu ciest a komunikácií (použité), s výmennou sypačovou nadstavbou (novou) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne nadstavby na údržbu ciest Obec Raková 15 100,00 15100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šneky sypača Kobit SK-8-H Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 302,80 5302.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vulkolamové brity s kopýtkom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na samozberný zametač a na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 900,00 24900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava zametacej nadstavby Kobit K-5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Traktorový samonakladací sypač (3-bodový záves) Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 670,00 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartáče na zametacie nadstavby a valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 960,00 1960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Valcová kefa pre zametaciu nadstavbu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaca fréza na krajnice - prídavné zariadenie na univerzálne kosačkové rameno TDH M 600 TC Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na saciu cisternu FEKO 10 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač a zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 015,00 1015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov Mesto Rajecké Teplice 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely k pomocnému motoru Hatz 3L41C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 629,00 629.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 354,00 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním na zber odpadu Mesto Čadca 188 640,00 188640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisné úkony a vykonávanie opráv porúch špeciálnych pravostranných zametacích nadstavieb KZ6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 880,00 208880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 118 000,00 118000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vysprávkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 215,00 215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmenná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 980,00 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne nadstavby na údržbu a opravy ciest Mesto Michalovce 145 000,00 145000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vulkolanový brit na čelnú snehovú radlicu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 410,00 16410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samostatné pracovná nadstavba k podvozku nákladného automobilu 6x6 slúžiaca na čistenie kanalizácie a odvoz fekálií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu SK 5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gumové brity ASALON Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 750,00 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaca fréza na krajnice SBH 90 - prídavné zariadenie na univerzálne kosačkové rameno BFA 30-PRAGA-UV 80 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne polyuretánové brity PUQM 90 na snehovú radlicu Kalník XL 5.0 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 850,00 5850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kotúčový orezávač drevín - 6 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 28 500,00 28500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 58 330,00 58330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čelná nesená radlica s natáčaním Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 15 870,00 15870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šneky sypača Kobit SK-8-H Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 340,00 1340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na miešacie zariadenie MZK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822,00 822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samozberná zametacia nadstavba na údržbu, čistenie ciest a komunikácií Mesto Kysucké Nové Mesto 110 000,00 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snehová radlica s hydraulickým zdvíhacím zariadením a hydraulickým pretáčacím zariadením - nová, 1 ks Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tandemový vibračný valec - nový, 1 ks Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 200,00 20200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametač Mercedes - nadstavba K5, K7 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Radlica na sneh čelná Technické služby mesta Humenné 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu a snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 706,00 1706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brit gumový 1000/250/40 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaca fréza na krajnice SBH 90 - prídavné zariadenie na univerzálne kosačkové rameno STP-C 133 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery Združenie obcí Kľakovskej doliny 32 479,99 32479.99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nového komunálneho vozidla na údržbu komunikácií a prepravu sypkých materiálov Centrum výcviku Lešť 175 000,00 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypač KOBIT T815 - SK5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 036,00 1036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Mesto Rožňava 228 840,00 228840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery Obec Brehy 33 484,00 33484.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 191 500,00 191500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmenná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou, nová, 1 ks Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 64 400,00 64400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavbu - samozberný zametač Kobit K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 77 100,00 77100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 499,00 499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na samozberný zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 035,00 1035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil zn. TATRA PHOENIX E6 alebo ekvivalent, so sklápacou trojstrannou korbou a výmennou sypačovou nadstavbou doplnenou čelnou nesenou snehovou radlicou krídlovou s hydraulickým pretáčaním. Mesto Hriňová 218 500,00 218500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové univerzálne vozidlo s podvozkom na veľkoobjemové kontajnery a vymeniteľné nadstavby Technické služby mesta Prešov a.s. 160 800,00 160800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakové čerpadlo HPP CL 66/140 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 395,68 2395.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 - pomocný motor Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 100,00 58100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kazetové kefy k zariadeniu - Stroj zametací RS 200 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 333,33 43333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kompostárne Obec Muráň 239 840,00 239840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisné prehliadky a opravy posypových nadstavieb typu VSV 5, 6 a SK, 4, 5, 6, 7, 8 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 880,00 220880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Traktorový sypač samonakladací Obec Nesluša 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vysprávkovú nadstavbu Kobit Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 737,00 1737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 374,00 1374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník obaľovacej zmesi 6 m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 211 000,00 211000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo - nosič výmenných nadstavieb OTV, s.r.o. 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vulkolamové brity s kopýtkom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 380,00 5380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dovýbava podvozku Mistubishi Fuso Mesto Galanta 23 880,00 23880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prídavné čelné zariadenia pre traktorový nosič Zetor Forterra CL 140 4x4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vykonanie profylaktiky sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na údržbu ciest Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 689 000,00 1689000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 260,00 4260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Valcová kefa pre zametaciu nadstavbu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu a skladovanie soľných roztokov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 34 300,00 34300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oranžový LED stroboskop Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110,00 1110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Nadstavba sypača k existujúcemu podvozku 4x4 a snehová radlica - pevné krídlo k existujúcemu podvozku Správa ciest Košického samosprávneho kraja 82 400,00 82400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradný diel na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 47 410,00 47410.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mulčovacie hlavy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 251,00 19251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 97 400,00 97400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup traktorových kosačiek s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 423 710,00 423710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štiepkovač Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 300,00 18300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „ Mesto Nové Mesto nad Váhom 119 950,00 119950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľankové hospodárstvo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 99 840,00 99840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
“Technika pre zberný dvor v obci Svodín” - časť č. 1 Stroje Obec Svodín 210 833,00 210833.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup posypových vozidiel - sypač 4 ks, posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 9 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 037 500,00 2037500.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Technológia na spracovanie bioodpadov Združenie obcí Kľakovskej doliny 146 800,00 146800.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Technológia na spracovanie bioodpadov Obec Brehy 146 800,00 146800.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice Obec Lehnice 287 350,00 287350.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 189 370,00 189370.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Solankové hospodárstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Správa mestských komunikácií Poprad 216 000,00 216000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálna vysprávková nadstavba pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 68 178,00 68178.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oranžový LED stroboskop Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kosačky pod zvodidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 600,00 30600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis a opravy univerzálnych nadstavieb TURBO 5000 a TURBO 7000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 363,00 220363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 070,00 10070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálne opravy univerzálnych výmenných posypových nadstavieb Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 990,00 220990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Mesto Ilava 204 000,00 204000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametacia metla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení - nový Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 96 000,00 96000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné čistiace vozidlo s príslušenstvom na údržbu, zametanie, umývanie a čistenie cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk Obec Lutila 205 160,00 205160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup techniky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 140 278,00 2140278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosu - hydromotor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 418,47 1418.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snehové radlice - 4 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51 000,00 51000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové) Žilinský samosprávny kraj 544 494,00 544494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK Žilinský samosprávny kraj 686 000,00 686000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vysprávkové a sypacie nadstavby - šnek Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 106,25 2106.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Traktorový samonakladací sypač na vozidlo ZETOR FORTERRA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13 658,00 13658.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis a opravy posypových nadstavieb VSV a SK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 212 900,00 212900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Generálna oprava posypových nadstavieb Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 247 450,00 247450.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Generálna oprava posypových nadstavieb Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 247 450,00 247450.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Pozáručný servis a opravy univerzálnych nadstavieb Turbo 5000 a Turbo 7000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 149 238,00 149238.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup traktorových zametačiek s kropením na trojbodový záves Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 915,00 26915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava nadstavby TURBO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 900,00 7900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava nadstavby TURBO 5000 Combi Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 800,00 7800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nová mobilná výmenná cisternová nadstavba určená na prepravu úžitkovej vody s možnosťou umývania, kropenia a čistenia komunikácií a priľahlých plôch úžitkovou vodou. ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 80 000,00 80000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálny traktorový nosič s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení - nový Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba na podvozok Tatra 815 - 2 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 118 800,00 118800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 330 470,00 330470.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy nadstavieb a kabín Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 135 230,00 135230.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad Technické služby mesta Prešov a.s. 105 100,00 105100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou- 9 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 902 733,00 1902733.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou- 9 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 902 733,00 1902733.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

kobit@kobit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 210 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Hajduch
Adresa:
Dlhá nad Oravou 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Stachera
Adresa:
Chlebnice 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Zajac
Adresa:
Veličná 02754
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Nožička
Adresa:
Pohradí - Čejkovice Podhradí 50601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Nožička
Adresa:
Nová Paka - Heřmanice Nová Paka 50901
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Nožička
Adresa:
Heřmanice Nová Paka 509 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Kecera
Adresa:
Aleja Slobody 52 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Nožička
Adresa:
Heřmanice Nová Paka 509 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2020
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Kecera
Adresa:
Aleja Slobody 52 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Hajduch
Adresa:
Dlhá nad Oravou 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Stachera
Adresa:
Chlebnice 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Zajac
Adresa:
Veličná 02754
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Nožička
Adresa:
Pohradí - Čejkovice Podhradí 50601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
26. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Nožička
Adresa:
Nová Paka - Heřmanice Nová Paka 50901
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Kecera
Adresa:
Aleja Slobody 52 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Nožička
Adresa:
Nová Paka - Heřmanice Nová Paka 50901
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Stachera
Adresa:
Chlebnice 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Zajac
Adresa:
Veličná 02754
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Nožička
Adresa:
Pohradí - Čejkovice Podhradí 50601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Hajduch
Adresa:
Dlhá nad Oravou 02755
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Zboja, notár
Adresa:
Radlinského 38 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 17.01.2020 do: 26.01.2021

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 17.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×