Dodávateľ

ROBINCO Slovakia s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ROBINCO Slovakia s.r.o.

IČO: 31611630

Adresa: Dolné Rudiny 1, Žilina

Registračné číslo: 2019/8-PO-C3944

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 32 474,00 EUR 1 1
2015 32 474,00 EUR 1 1
2016 8 677,28 EUR 4 4
2017 45 653,00 EUR 4 4
2018 649,17 EUR 1 1
2019 10 132,40 EUR 1 1
2020 698,20 EUR 1 1
2021 281 721,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 32 474,00 EUR 1 1
2016 41 151,28 EUR 5 5
2017 45 653,00 EUR 4 4
2018 649,17 EUR 1 1
2019 10 132,40 EUR 1 1
2020 698,20 EUR 1 1
2021 281 721,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 97 422,00 97422.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 12 509,90 12509.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 17 310,60 17310.60 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 478,75 478.75 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 077,70 1077.70 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 318,27 1318.27 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 640,83 640.83 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 281 721,00 281721.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474,00 32474.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474,00 32474.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky digitálnych frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474,00 32474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Originálne farbiace pásky do tlačiarní. Ekonomická univerzita v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material do tlačiarne kariet CD800 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky do tlačiarne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 310,00 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém pre tlač plastových kariet DATACARD Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tlačová páska Datacard YMCKT s ochrannou fóliou, návin na 250 kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 806,36 806.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytvorenie sekundárneho pracoviska na fotografovanie pre preukazy na čipových kartách Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 550,00 9550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis pre tlačiarne Konica Minolta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 960,00 2960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Originálna tlačová páska YMCKT s ochrannou fóliou, návin na 250 kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 806,36 806.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň a laminátor identifikačných kariet s modulom pre plastický odtlačok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 158,88 12158.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiareň Datacard CR805 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DIGITÁLNE FRANKOVACIE STROJE VRÁTANE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU PRE INTERNÚ POTREBU SLOVENSKEJ POŠTY, A. S. Slovenská pošta, a.s. 244 461,00 244461.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DIGITÁLNE FRANKOVACIE STROJE VRÁTANE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU PRE INTERNÚ POTREBU SLOVENSKEJ POŠTY, A. S. Slovenská pošta, a.s. 37 260,00 37260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 168 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roy Philip Schneider
Adresa:
Hungerstrasse 42 Wilen 8803
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pytner
Adresa:
Astlova 1 Smíchov, Praha 5 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Edward Schneider
Adresa:
Calle Flavio Gerbolini, Urb. El Rosedal, Miraflores 135 Lima 18
Krajina:
Peruánska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Krbila
Adresa:
Pod sadom 59 A Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Edward Schneider
Adresa:
Calle Flavio Gerbolini, Urb. El Rosedal, Miraflores 135 Lima 18
Krajina:
Peruánska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Krbila
Adresa:
Pod sadom 59 A Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roy Schneider
Adresa:
Hungerstrasse 42 Wilen bei Wollerau 8032
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Alžbeta Skočdopolová
Adresa:
Alexandra Rudnaya 23 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky digitálnych frankovacích strojov 32 474,00 EUR Služby Dátum neuvedený Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ROBINCO Slovakia s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×