Dodávateľ

T M G , a.s.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: T M G , a.s.

IČO: 31645909

Adresa: Priemyselná 9A, Prievidza

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4986

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Máj 2020

Záznam platný do: 18. Máj 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 056 155,00 EUR 3 4
2015 65 743,00 EUR 1 1
2016 2 181 045,00 EUR 5 5
2017 13 026 000,00 EUR 1 1
2018 8 229 585,00 EUR 2 2
2019 2 739 860,00 EUR 2 2
2021 9 688 590,00 EUR 6 6
2022 215 548,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 056 155,00 EUR 3 4
2015 65 743,00 EUR 1 1
2016 2 181 045,00 EUR 5 5
2017 13 026 000,00 EUR 1 1
2018 8 229 585,00 EUR 2 2
2019 2 739 860,00 EUR 2 2
2021 9 688 590,00 EUR 6 6
2022 215 548,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 18 657 957,00 18657957.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 961 013,00 961013.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 215 548,00 215548.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 3 160 885,00 160885.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 6 3 464 154,00 3464154.00 EUR
Mesto Handlová 2 716 969,00 716969.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 026 000,00 13026000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 034 504,00 1034504.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Nadlice – Nadlický potok, sfunkčnenie jestvujúceho poldra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 249 108,00 249108.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 405 515,00 405515.0 EUR 2016 Práce Áno 1
VS Sebechleby - stabilizácia ľavostranného a pravostranného brehu nádrže SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 85 000,00 85000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 52 000,00 52000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách okresu Prievidza Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 961 014,00 961014.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 276 151,00 1276151.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodnové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 283 465,00 283465.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 026 000,00 13026000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025- stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 777 691,00 2777691.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 451 894,00 5451894.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 185 472,00 1185472.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka; stavebné práce II SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 554 388,00 1554388.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta Mesto Handlová 534 484,00 534484.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť a III. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 845 245,00 22845245.0 EUR 2021 Práce Áno 1
II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 738 087,00 1738087.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nitra, r. Nitra - rekonštrukcia betónových ochranných múrikov v staničení POH 53,530 - 58,315 a ĽOH 56,364 - 58,815; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 790 805,00 1790805.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Handlová 289 070,00 289070.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Polder Čechy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 094 369,00 1094369.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Projekt LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish, Aktivita C.2, Ramenná sústava Veľkolélskeho ramena, Otvorenie ramena na vtoku 1, Obj. č. SVD G-N, 2-16.101 - Doplnok 1 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 215 548,00 215548.0 EUR 2022 Práce Áno 1

tmg@tmg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 112 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Toman
Adresa:
Tále 38 Bojnice 972 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Toman
Adresa:
Tále 38 Bojnice 972 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
Adresa:
ul. G. Švéniho Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.10.2018 do: 30.11.2020

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 4.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×