Dodávateľ

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Levoča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FISHER Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 36483095

Adresa: Mäsiarska 13, Levoča

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2192

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Február 2020

Záznam platný do: 6. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 19 323,00 EUR 4 4
2014 430 417,00 EUR 8 11
2015 646 287,00 EUR 10 15
2016 113 067,14 EUR 135 138
2017 131 590,62 EUR 120 120
2018 565 017,08 EUR 79 88
2019 208 800,65 EUR 72 83
2020 169 098,02 EUR 54 66
2021 81 920,30 EUR 20 20
2022 50 672,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 435 608,00 EUR 10 12
2015 644 323,00 EUR 11 16
2016 129 163,14 EUR 136 140
2017 131 905,37 EUR 122 122
2018 549 505,33 EUR 76 82
2019 219 307,65 EUR 72 83
2020 169 105,02 EUR 54 67
2021 86 603,30 EUR 21 23
2022 50 672,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 24 851,11 24851.11 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 39 804,00 39804.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 674,00 674.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 17 489,21 17489.21 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 139 1 084 946,66 1084946.66 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 12 031,54 12031.54 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 5 175,00 5175.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 46 763,64 46763.64 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 9 590,00 9590.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 66 995,00 66995.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 10 4 799,80 4799.80 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 55 750,00 55750.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 7 9 688,24 9688.24 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 5 754,18 5754.18 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 143 536,67 143536.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 687,08 687.08 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45 57 008,47 57008.47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 21 983,95 21983.95 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 350,00 350.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 5 585,83 5585.83 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 8 860,82 8860.82 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 2 054,17 2054.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 37 23 375,73 23375.73 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 160,00 2160.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 1 11 178,00 11178.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 26 196 023,99 196023.99 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 24 14 089,43 14089.43 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 43 727,80 43727.80 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 381 980,00 381980.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 6 787,41 787.41 EUR
Ústav polymérov SAV 9 4 038,38 4038.38 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 829,00 1829.00 EUR
Ústav zoológie SAV 3 674,16 674.16 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 6 524,00 6524.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 8 157,50 8157.50 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 2 686,59 2686.59 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 432,82 432.82 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 12 251,00 12251.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 6 635,52 635.52 EUR
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 2 50 672,00 50672.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 11 8 047,80 8047.80 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 000,00 1000.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 21 8 810,47 8810.47 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 157,50 157.50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 732,92 1732.92 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 324,92 324.92 EUR
VIPO a.s. 1 134,00 134.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5 2 485,65 2485.65 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 311,66 311.66 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 214,36 214.36 EUR
Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov 1 7 370,83 7370.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„BioFar – moderný študijný odbor“ - tovary Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 31 448,00 31448.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995,00 178995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo a pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 44 880,00 44880.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Materiálno-technické vybavenie laboratórií, laboratórne prístroje a zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 40 683,00 40683.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórny digestor Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 90 000,00 90000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky - laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 38 780,00 38780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 246,00 7246.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 454,00 104454.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67 407,00 67407.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 473,00 473.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 821,00 6821.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 597 911,00 597911.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 121,00 10121.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 445,00 8445.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 429,00 11429.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 246,00 2246.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 918,00 90918.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 502,00 7502.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 238,00 10238.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 803,00 22803.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 789,00 55789.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 097,00 16097.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Laboratórne zariadenie a prístroje Ústav anorganickej chémie SAV 381 980,00 381980.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 416,00 4416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 945,00 100945.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66,00 66.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 614,10 614.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický tovar Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 621,70 2621.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z plastu s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 326,00 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál chromatografia Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - semi-mikrokivety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 137,60 1137.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroplatničky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 596,40 596.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre laboratórium Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 750,00 5750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 492,80 492.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Skúmavka bakteriologická Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 912,50 912.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimeter, pH set Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 687,00 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky pre dávkovanie plynov a kvapalín Neurobiologický ústav SAV 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 477,00 477.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výhrevný stolík pre mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej pre rotačnú olejovú vývevu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 102,50 102.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným čidlom Pt1000 a kalibračné roztoky (pufre) pre pH metre Technická univerzita v Košiciach 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k pH/ORP metru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástavná nádoba na magnetické miešadlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené laboratórne výrobky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 253,68 253.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Research plus 1-kanálové a kompatibilný otočný stojan Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 702,00 702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, laboratórne pomôcky, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 180,00 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 645,00 1645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 879,00 1879.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne kyvety, pipety a stričky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 207,00 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - pipety, špičky, nitrilové rukavice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 348,24 348.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórií Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrtuľkový anemometer, Teplomer, Termický anemometer Technická univerzita v Košiciach 345,60 345.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 298,00 298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Phenol chloroform alcohol 25:24:1, ph 6,7/8 (3x 400 ml) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 912,00 912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraziacia truhlica -pultová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 104,00 104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 027,00 5027.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446,00 446.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál chromatografia Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné laboratórne pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 823,00 823.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Research plus Pack 2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 695,00 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stričky, magnetické miešadielka a dávkovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 174,30 1174.3 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl pre analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini sklenené guličky/ pre BeadBeater Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky a testovacie prúžky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 106,00 1106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá bez ohrevu viacmiestne Ústav polymérov SAV 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórium analýz bioplynu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikropipeta na dávkovanie chemikálií a špičky štandard Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 329,52 329.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, kadičky s výlevkou vysoké Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 83,00 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špičky na pipety Eppendorf Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PBS tablety Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza zoonotických patogénov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pieskový kúpeľ + piesok Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 247,40 1247.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká váha MBC 15K2DM Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 337,48 337.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teflónová hadica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 656,00 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby- chemikálie, sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 139,00 1139.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 436,00 2436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál, ochranné rukavice, dezinfekčné prípravky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do HPLC laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 664,86 664.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 970,38 970.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky sklenené Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manuálne mikropipety a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené výrobky pre laboratóriá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 152,00 152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mufľovej pece a laboratórnych pomôcok na gravimetriu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 556,00 2556.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gulôčky technické sklenené 0,5 MM Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do mykologického laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 598,70 598.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál do laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PH meter digitálny, elektronická prenosná váha, Teplomery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708,00 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 803,00 803.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 276,00 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodeodolný konduktometer, prenosný, kufríkový set, HANNA HI98192 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 738,00 738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 881,93 881.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 085,00 6085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne potreby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikropipeta, stolný dávkovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 144,00 5144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termostat, chladiaca jednotka, vodný kúpeľ s cirkuláciou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 629,00 3629.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 38,00 38.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 555,40 1555.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklenené výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 70,40 70.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre, Filtračné papiere, špičky Výskumný ústav vodného hospodárstva 717,00 717.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 276,00 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 592,84 592.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 276,00 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička FORM PLUS Neurobiologický ústav SAV 202,00 202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ a chromatografické platne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 188,00 2188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita v Košiciach 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu -pinzety, špachtle Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 92,00 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 624,80 1624.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412,00 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry k bodotávku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 582,00 11582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 059,00 1059.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 694,00 694.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 257,08 2257.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo Technická univerzita v Košiciach 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 389,10 389.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 449,60 449.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 347,00 1347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 452,90 452.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 222,18 222.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne špičky Neurobiologický ústav SAV 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165,14 165.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačná skúmavka a špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 67,00 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,40 291.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre histologické vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495,00 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórií Technická univerzita v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 348,00 348.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 755,00 755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
dodávka laboratórneho skla a pomôcok z plastu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 918,00 918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 651,10 651.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 74,50 74.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pipetík BRAND Saneca Pharmaceuticals a. s. 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 736,00 736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 57,60 57.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Boxy z plastu na podložné sklíčka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 422,60 422.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórneho skla a Silikagélu VIPO a.s. 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný tovar Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 31 538,83 31538.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uchovávací roztok pre elektródy pre pH meter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar, ihla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 360,00 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140,40 140.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie, laboratórne sklo, farmaceutický materiál a pomôcky, zdravotnícke vybavenie Stredná zdravotnícka škola 8 716,79 8716.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrobiologický inkubátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 410,80 2410.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, CRM konductivity Výskumný ústav vodného hospodárstva 38,00 38.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 623,00 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 88,00 88.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 1 178,00 1178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne magnetické miešadlá bez ohrevu Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323,71 323.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200,16 200.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny plastový materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotory pre centrifúgu Eppendorf 5702 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 137,00 1137.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 465,72 465.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 583,25 583.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papiere Výskumný ústav vodného hospodárstva 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306,00 1306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na dávkovanie kvapalín Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14,41 14.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a základné chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papiere Výskumný ústav vodného hospodárstva 183,00 183.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115,50 115.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 619,80 619.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasteurové pipety Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipety Ústav zoológie SAV 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 876,10 876.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 473,40 473.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 521,00 521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránová výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492,00 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál - mikroskúmavky, parafilm M, miešadielka... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 364,20 364.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový materiál pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 597,13 597.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória, feltre Výskumný ústav vodného hospodárstva 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne váhy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Fľaša Steilbrust so širokým hrdlom Ústav zoológie SAV 19,00 19.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby a chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 228,68 228.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 539,00 539.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky k mikropipete Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52,00 52.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - odmerné valce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 84,00 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
špičky fintntip flex Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál chemický a biochemický Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná pH elektróda Hanna Hl 1230B Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 213,84 213.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 101,44 1101.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 306,85 1306.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 303,07 303.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mufľova laboratórna pec Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 628,00 2628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok - skrine Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 227,60 1227.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál, chemikálie na analýzu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 559,00 1559.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 147,00 1147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 949,88 8949.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov, laboratórne sklo a plastový spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 482,00 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - sušiareň, miešadlo, taniere, výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 549,60 3549.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digestor DS 15V Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 345,00 6345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky pre laboratóriá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515,00 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 316,00 316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
drobné laboratórne príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - valec, skúmavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 151,56 151.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plast, laboratórne sklo a iné laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu v komore Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené pomôcky pre laboratórne účely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 915,45 915.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 126,00 126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 026,64 1026.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 787,82 787.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla a porcelánu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 934,80 934.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134,45 134.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky sklenené Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,16 1440.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná pH elektróda a kalibračné tlmivé roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 264,00 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 257,63 257.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 345,00 1345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál - makrokyvety, spojky, statív, ventil Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140,40 140.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 143,60 1143.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,36 432.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134,45 134.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie školských laboratórií elektroforéza, polarimeter Stredná zdravotnícka škola 2 080,00 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 818,00 818.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408,00 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - kadička, banka, filtračná aparatúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 458,30 458.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiarne, pece, destilačné prístroje, odparky, ohrevné hniezdo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 056,80 50056.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 517,60 517.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935,73 935.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 640,00 1640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Stredná zdravotnícka škola 257,24 257.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, miska, tyčinka, fľaša so závitom, skúmavky, lievik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 246,00 246.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - pasteurove pipety, stričky, špachtle... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 171,75 171.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklenené fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ PURA s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
micropestles, tkaninová brúska, predsterilizované individuálne zabalené Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 945,00 2945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - fľaše, sklíčka... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 232,39 232.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 973,00 973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 028,40 1028.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu v laboratóriu (hydroxid sodný, rukavice, nožnice) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,08 280.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - centrifugačné skúmavky, zátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,24 120.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemotaxia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208,00 208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190,41 190.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 988,00 2988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 214,00 214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla - mikrosklo krycie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 366,00 366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
magnetické miešadlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 345,60 345.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydroxyapatit s veľkosťou častíc 5µm a nanoštruktúrovanou morfológiou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 750,00 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - rukoväť skalpelu, čepeľ skalpelu, korkovrt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 145,87 145.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732,00 732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 420,00 1420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Destilačný prístroj DP-4RZ, elektróda grafitová Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH elektróda SEOJ 212/PV Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359,00 359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345,00 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória – laboratórny sklenený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 372,92 372.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a ostatný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 476,00 476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 017,00 1017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvíjač anaerobiózy pre nádoby s objemom 2,5 l Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mufľová pec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 668,00 1668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre pH meter HI 2210 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 68,00 68.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 503,34 2503.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 773,82 2773.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do laboratoria Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 234,00 234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 642,00 3642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 927,00 927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 555,00 1555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odparovacie misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Erlenmayerové banky, plastové skúmavky, pipety, plastové fľaše na bunkovú kultúru, pipetové špičky, krabičky a stojany Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 964,00 2964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váhy, laboratórne fľaše, odmerné valce Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,48 500.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 052,60 2052.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 105,00 19105.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 442,00 442.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 578,16 2578.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 687,00 687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trepačka na skúmavky, dávkovač kvapalín Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fľaše laboratórne širokohrdlé s uzáverom PP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - výveva, odstredivka, výrobník ľadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 559,20 3559.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom, presné váhy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety, dávkovače a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 004,28 7004.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 321,00 321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 366,36 366.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, prístroje a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 480,00 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 333,33 2333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, plasty a sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 045,04 1045.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 853,52 853.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 758,23 1758.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagenčné fľašky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Temperované laboratórne zariadenie s nerezovým kúpeľom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mufľová pec, membránová výveva, filtračná súprava, magnetické miešadlo, trepačka, trepací nadstavec k trepačke Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 130,00 4130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória, mikroskop a váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 853,00 2853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar- extrakčná zostava Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 258,00 1258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 845,70 2845.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 601,00 27601.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 153,00 2153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 378,58 378.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál potrebný k laboratórnym analýzam v súlade s projektom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka akrylová Thermo 460x360 mm, nivelizačná (FS 12444557) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 605,00 605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obehové chladiace čerpadlo pre vnútorný chladiaci okruh elektrónového mikroskopu JEOL JSM 7000F - „Thermo Scientific ThermoChill III LR, PD1“ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 712,00 4712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Iónovo selektívna kombinovaná bromidová elektróda s BNC konektorom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 233,00 233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 559,83 3559.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 81 994,79 81994.79 EUR 2019 Tovary Áno 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 884,67 13884.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Muflová pec Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov 9 324,00 9324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkový výhrevný blok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126,00 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 861,00 1861.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 700,00 24700.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pipety 8-kanálové, pipetové špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 960,00 1960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 909,45 13909.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - elektroforéza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 532,00 532.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duálny EC meter (Kufríkový) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kadička vysoká s výlevkou, objem 50 ml Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 113,00 113.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické miešadielka (včielky) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 89,00 89.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 533,00 533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 437,00 437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie laboratórnych prístrojov a iného laboratórneho vybavenia do laboratórií Trenčiansky samosprávny kraj 90 804,60 90804.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Magnetické miešadlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 925,20 925.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, polykarbonátové flaše, striekačky, striekačkové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 712,00 2712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 885,00 3885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 901,00 901.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198,00 198.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 748,64 1748.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové špičky na pipety Eppendorf Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratórií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 911,32 911.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
filtračný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 67,00 67.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne laboratórne sklo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 177,90 177.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - MTP Real Time PCR platničky a fólie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 949,40 1949.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 485,85 1485.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacia pomôcka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 137,00 137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833,00 833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - pH meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 507,60 507.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 450,00 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
sklenené výrobky-odmerné banky, reagenčná fľaša Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 828,00 828.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 316,37 316.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 194,58 194.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - plastové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72,00 72.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky pre prácu v chemickom laboratóriu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 285,00 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenené laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 215,00 215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 184,00 2184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH elektróda Fisherbrand accu TupH FS11550174 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátory s chladením Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 472,00 6472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 702,40 702.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krycie sklíčka pre mikroskop Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10,00 10.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 542,00 1542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - vysúšadlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtračné zariadenie, laboratórne pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 772,00 1772.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - 48-jamkové PCR reakčné platničky; Adhezívne fólie pre 48-jamkové PCR reakčné platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 410,40 410.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skriňa pre horľavé kvapaliny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 407,00 1407.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické sito Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242,50 242.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rotačná vákuová odparka, určená pre laboratórium organickej chémie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110 423,00 110423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 356,00 3356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 056,98 2056.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 397,93 397.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 921,00 14921.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Chemické sklo, plasty, nože, HPLC kolóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 002,47 7002.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 863,02 5863.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 603,50 603.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 243,60 243.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Národný onkologický ústav 1 840,00 1840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 423,57 3423.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 399,96 399.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 65,50 65.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - plasty, spotrebný materiál, sklo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 128,84 4128.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj, chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 145,00 3145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 299,00 299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 135,00 20135.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246,00 246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 557,85 557.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 603,00 9603.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 453,44 1453.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 827,76 827.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 264,00 4264.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Stereomikroskop Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 901,00 901.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne materiál a pomôcky - skúmavky, pipety, teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 908,69 908.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 273,47 273.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 232,00 2232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 74 112,00 74112.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 684,00 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 640,00 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 274,58 274.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - UV lampy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 371,00 371.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 144,90 4144.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 699,00 1699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 334,31 334.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digestor do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 064,85 8064.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné laboratórne analytické váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354,62 354.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - roller Stuart SRT 6 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 135,00 1135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 610,00 610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, mechanická pipeta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 375,00 27375.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre účely výskumu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 481,04 1481.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 688,00 1688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 86,40 86.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 935,00 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 816,00 9816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 900,00 23900.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 273,00 43273.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 437,00 6437.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 983,00 23983.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 367,00 18367.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky II. Výskumný ústav vodného hospodárstva 57 428,76 57428.76 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 843,60 2843.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 100,50 100.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 10 913,85 10913.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digestor do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 158,00 5158.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty využiteľné vo výskumných laboratóriách Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 077,20 2077.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 610,56 3610.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 322,88 1322.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna technika a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 243,61 4243.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Váhový stôl pre prácu v sede Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 426,00 426.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukové kúpele Univerzita Komenského v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39,12 39.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,56 27.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 012,06 1012.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny plast a iné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 894,28 894.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál - kadička, odmerný valec, banka... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195,85 195.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 681,18 2681.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050,00 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 68 642,00 68642.0 EUR 2022 Tovary Áno 2

info@fisherww.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 724 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zdena Puškárová
Adresa:
Mäsiarska 13 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Piatrik
Adresa:
Mäsiarska 13 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Piatrik
Adresa:
Mäsiarska 13 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdena Puškárová
Adresa:
Mäsiarska 13 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ondov
Adresa:
Letná 41 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×