Obstarávanie

Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
961 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
961 100,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33190000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy, chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklených bánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ, silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčných ihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku a výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 126 000,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96738
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 49 200,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96739
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 52 900,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96740
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 445 100,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96741
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 279 200,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96742
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 8 700,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96743

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 709/2018 časť B Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastu, gumy 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 5 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876509/content/576708/download","filename":"Vysvetlenie č. 5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 710/2018 časť C Chromatografický materiál 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. Jún 2018 7. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994094/content/777937/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994407/content/778733/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 8 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994462/content/778870/download","filename":"Ponuka č. 8.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 7. Jún 2018 7. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994103/content/777947/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 11 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878092/content/583832/download","filename":"Vysvetlenie č. 11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994460/content/778868/download","filename":"Ponuka č. 7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 713/2018 časť F Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6A 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994442/content/778796/download","filename":"Ponuka č. 6A.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976521/content/704991/download","filename":"Informacia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 10 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877928/content/583154/download","filename":"Vysvetlenie č. 10.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 3 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874631/content/568202/download","filename":"Vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 9 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994464/content/778873/download","filename":"Ponuka č. 9.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Jún 2018 7. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994091/content/777934/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 6 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876556/content/576776/download","filename":"Vysvetlenie č. 6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6F 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994455/content/778865/download","filename":"Ponuka č. 6F.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 708/2018 - časť A Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994421/content/778745/download","filename":"Ponuka č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6B 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994449/content/778857/download","filename":"Ponuka č. 6B.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 13 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880507/content/593345/download","filename":"Vysvetlenie č. 13.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632956/download","filename":"sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632957/download","filename":"opis_A_sklo_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632958/download","filename":"Opis_B_plasty_guma_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632959/download","filename":"Opis_C_chromatografia_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632960/download","filename":"Opis_D_Specialny_material_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632961/download","filename":"Opis_E_Jednorazovy_Rozny2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864824/content/632962/download","filename":"Opis_F_Kov_2017.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 8 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877701/content/581589/download","filename":"Vysvetlenie č. 8.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Jún 2018 7. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994107/content/777949/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 4 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874758/content/569927/download","filename":"Vysvetlenie č. 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 712/2018 časť E Rôzny jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 7 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877468/content/580454/download","filename":"Vysvetlenie č. 7.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 12 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880504/content/593341/download","filename":"Vysvetlenie č. 12.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 9 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877907/content/583109/download","filename":"Vysvetlenie č. 9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994418/content/778742/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994434/content/778749/download","filename":"Ponuka č. 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6E 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994453/content/778862/download","filename":"Ponuka č. 6E.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868613/content/653793/download","filename":"Vysvetlenie č.1.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 2 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872172/content/556765/download","filename":"Vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda UPJŠ 711/2018 časť D Špeciálny a sterilný zdravotnícky a laboratórny materiál 7. Jún 2018 7. Jún 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994426/content/778748/download","filename":"Ponuka č. 4.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×