Dodávateľ

Datacomp s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Datacomp s.r.o.

IČO: 36212466

Adresa: Moldavská cesta II. 49/2413, Košice

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4217

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 115 999,00 EUR 1 1
2015 1 759 752,00 EUR 4 6
2016 231 839,39 EUR 76 76
2017 116 911,48 EUR 32 32
2018 82 435,66 EUR 17 17
2019 569 788,80 EUR 17 23
2020 383 289,28 EUR 57 66
2021 336 135,65 EUR 28 50
2022 83 400,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 115 999,00 EUR 1 1
2015 1 759 752,00 EUR 4 6
2016 231 839,39 EUR 76 76
2017 116 911,48 EUR 32 32
2018 72 685,66 EUR 16 16
2019 579 538,80 EUR 18 24
2020 383 289,28 EUR 57 66
2021 336 135,65 EUR 28 50
2022 83 400,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 860,00 2860.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 3 578,00 3578.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 5 938,00 5938.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 28 791,67 28791.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 214 610,80 214610.80 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 5 301,84 5301.84 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 2 469,99 2469.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61 344 856,00 344856.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 42 989,40 42989.40 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 324,16 324.16 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 399,00 399.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 43 682,17 43682.17 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 633,33 1633.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 6 750,00 6750.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 17 416,67 17416.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 54 633,40 54633.40 EUR
HOREZZA, a.s. 2 1 315,00 1315.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 595,00 2595.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 5 075,00 5075.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 26 021,16 26021.16 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 681,36 681.36 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 931,67 2931.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 460,00 1460.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 620,00 3620.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 2 154,17 2154.17 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 338,33 338.33 EUR
Mesto Košice 1 10 915,82 10915.82 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 6 60 926,00 60926.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 5 987,50 5987.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 5 021,98 5021.98 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 70,72 70.72 EUR
Mesto Senica 1 510,00 510.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 300,00 300.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola 1 840,00 840.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 142,00 1142.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 8 280,00 8280.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 600,00 4600.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 9 400,00 9400.00 EUR
Mesto Pezinok 1 715,00 715.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 2 488,89 2488.89 EUR
Mesto Tornaľa 1 0,00 0.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 209,17 2209.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 13 651,88 13651.88 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 605,00 1605.00 EUR
Záchranná služba 1 1 311,67 1311.67 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 126,00 1126.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 286,67 1286.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 13 909,92 13909.92 EUR
Krajský súd v Žiline 1 6 909,98 6909.98 EUR
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2 128 617,00 128617.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 83 400,00 83400.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 1 339,02 1339.02 EUR
Štátna pokladnica 1 8 583,33 8583.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 2 637,40 2637.40 EUR
Horská záchranná služba 1 21 833,33 21833.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 14 244,11 14244.11 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 749,49 1749.49 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 4 266,67 4266.67 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 4 230,67 4230.67 EUR
Ústav polymérov SAV 2 1 389,17 1389.17 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 3 788,00 3788.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 665,00 665.00 EUR
Škola úžitkového výtvarníctva 1 60 590,00 60590.00 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 50 294,00 50294.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 9 991,66 9991.66 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 1 380,84 1380.84 EUR
Spoločenskovedný ústav SAV 1 1 636 250,00 1636250.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 10 450,00 10450.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 3 274,16 3274.16 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 2 740,00 2740.00 EUR
SWITSYS s.r.o. 1 231 800,00 231800.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 2 2 402,13 2402.13 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 66 990,00 66990.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 223,33 223.33 EUR
Ústav merania SAV 2 131,00 131.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 4 518,89 518.89 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 3 477,73 3477.73 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 098,33 16098.33 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 282,96 282.96 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 92,50 92.50 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 1 076,00 1076.00 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 1 332,50 1332.50 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 144,50 144.50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 133,00 1133.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 11 201,67 11201.67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 5 825,00 5825.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 211,33 1211.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 825,99 825.99 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 7 833,33 7833.33 EUR
Športové gymnázium 1 0,00 0.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 2 958,33 2958.33 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 6 958,33 6958.33 EUR
Stredná odborná škola Jána Bocatia 1 6 408,33 6408.33 EUR
Moderná odborná škola 1 1 189,57 1189.57 EUR
Súkromná základná umelecká škola 1 3 625,00 3625.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 505,00 505.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 2 100,00 2100.00 EUR
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 1 2 543,00 2543.00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 2 101 639,00 101639.00 EUR
AUSYS s.r.o. 2 140 640,00 140640.00 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 2 7 833,34 7833.34 EUR
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. 1 11 828,00 11828.00 EUR
Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") 1 11 375,00 11375.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Informačné technológie Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 124 400,00 124400.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti. Škola úžitkového výtvarníctva 107 919,00 107919.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítače,softvér, tlačiarne, USB pamäte a audiovizuálna technika Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 42 176,00 42176.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Odborné školenia Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 22 979,00 22979.0 EUR 2015 Služby Áno 1
DiViCen – Digitalizačné a videokonferenčné centrum Spoločenskovedný ústav SAV 1 963 500,00 1963500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Externý disk Ústav merania SAV 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD RE Raid Edition 1000GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby prepožičania licencií, rozšírenie a predĺženie podpory softvéru spoločnosti Microsoft obsiahnutých v zmluve Open Value Subscription pre Education Solutions Akadémia Policajného zboru v Bratislave 50 557,45 50557.45 EUR 2016 Služby Nie 1
dataprojektor 1ks, prezentér 4ks, bezdrôtová myš 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 582,00 582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie s automatickou obojstrannou tlačou a spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 386,00 386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tabletového počítača Tablet HP Pavilion x2 10-n100nc Turbo Silver + dock s 500GB HDD a klávesnicou s puzdrom alebo ekvivalent, vrátane dopravných nákladov na miesto dodania Mesto Hlohovec 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83,00 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor BENQ SH915 Technická univerzita v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asus VS197DE Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kingston HyperX Savage SSD 480GB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Notebook Asus X555UB-DM080T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová počítačová myš "Evoluent VM4R" alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň na tlač fotografií EPSON L850, alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 348,00 348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo UNIVERZITA J. SELYEHO 912,47 912.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie PIXMA MX725 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná čiernobiela Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,50 166.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
širokouhlá počítačová kamera Microsoft LifeCam HD-3000, alebo ekvivalent, Kábel RJ-45 Ústav experimentálnej fyziky SAV 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET a nákup nových licencií antivírusového softvéru Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 11 698,00 11698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 409,00 1409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-5620DWF HOREZZA, a.s. 688,00 688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET a nákup nových licencií antivírusového softvéru Krajský súd v Žiline EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 136,00 1136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnky ku počítaču Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 167,00 167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP a externý pevný disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazety do Epson PP-50 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 6 360,00 6360.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Aktualizácia licencií ESET Endpoint Protection Advanced Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 970,00 2970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 746,23 19746.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 582,87 15582.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015,32 7015.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do posilňovne Stredná odborná škola Jána Bocatia 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové kazety Epson Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596,00 596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 999,00 999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 582,87 15582.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 015,32 7015.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 718,01 1718.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Notebook 14“ 2. Počítačový monitor LCD 3. NAS – sieťová disková jednotka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 575,00 2575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 896,58 896.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-5620DWF HOREZZA, a.s. 1 095,00 1095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluke i1000s - Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 797,00 1797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Ústav merania SAV 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akčná kamera GoPro Hero5 Black s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 684,00 684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Epson Perfection V600 Photo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet, hardisk, prislušenstvo počítačov Ústav experimentálnej fyziky SAV 332,00 332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný disk, puzdro na notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 374,00 1374.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD 2TB SATAIII Ústav experimentálnej fyziky SAV 129,17 129.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom špecializovaných informačných technológií, hardvérového vybavenia a technologických zariadení Technická univerzita v Košiciach 66 672,00 66672.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Príslušenstvo k VT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 89,00 89.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Lenovo ThinkPad X250 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserova tlačiareň LaserJet Pro P1102 +(originálny toner) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatická laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 407,00 407.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Moderná odborná škola 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálne príslušenstvo ku počítaču Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herná konzola XBox 360 500 GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 189,71 189.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Samsung SL-C480W alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 766,00 766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný počítač HP Spectre x360 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Asus VK248H, 24" alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Stredná odborná škola 1 059,00 1059.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - multifunkčné zariadenia Krajský súd v Košiciach 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče UNIVERZITA J. SELYEHO 76,00 76.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3568-5662, SKENER CANON CANONSCAN LiDE 220, PROJEKTOR EPSON EB-U04 alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 1 249,00 1249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, notebooky, dataprojektory Akadémia Policajného zboru v Bratislave 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solight LED stolná lampa, 2,5 W, clip čierna Športové gymnázium 2 258,00 2258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny cartridge do tlačiarne od výrobcu tlačiarne EPSON WorkForce Pro WP-4525 Základná škola s materskou školou Župkov 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety Samsung Gymnázium Milana Rúfusa 3 540,00 3540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Slúchadlá Plantronics Blackwire 500 Series - 10ks“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 730,00 730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 657,00 160657.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 860,00 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467,00 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada tonerov do tlačiarne Samsung Xpress color C460 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 334,00 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 553,00 553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencie ESET Secure Business z licencie pre 100 endpointov (vrátane 120 mailboxov) na 135 endpointov (vrátane 162 mailboxov) a zároveň Predĺženie platnosti na obdobie od 24.03.2017 do 23.03.2018 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusových modulov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 716,60 9716.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Samsung SL-M2885FW alebo jej ekvivalent Mesto Nové Zámky 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre potreby odboru informatiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 292,20 1292.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Štátna pokladnica 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor WUXGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GW2470H alebo ekvivalent Mesto Senica 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook 2. Čiernobiela multifunkčná tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dron - lietacie bezpilotné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém s IP telefónnou ústredňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 76 788,00 76788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener 2 ks Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 546,16 4546.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - ostatná technika Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 3 064,48 3064.48 EUR 2017 Tovary Áno 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 35 056,00 35056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky SSD - náhradné diely pre PC Stredná zdravotnícka škola 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety pre učiteľov Gymnázium Milana Rúfusa 9 852,00 9852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor, držiak na projektor Stredná zdravotnícka škola 672,35 672.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113 858,00 113858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie platnosti licencie "ESET Secure Business" /pre firmy/ - 135 endpointov /162 mailboxov na obdobie od 24.3.2018 do 23.3.2019 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Kancelária prezidenta SR 2 808,96 2808.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 447,00 1447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 7 400,00 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 399,00 399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistička vzduchu redukujúca alergény, plyny a zápach Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistička vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750,00 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku počítaču Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 309,00 309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana Úrad vládneho auditu 6 528,00 6528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 333,00 8333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 500,00 25500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 750,00 9750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95 071,00 95071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne EPSON Základná škola s materskou školou Župkov 1 330,00 1330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vývoj softvéru webového portálu SWITSYS s.r.o. 231 800,00 231800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Monitorovací systém pre nasadenie kynologických tímov Horská záchranná služba 27 459,00 27459.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
SSD 960 GB Burst Patriot 2,5" SATAIII alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 366,00 25366.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Softvérové balíčky s hardvérovým vybavením pre návrh a popis priemyselných rozvádzačov AUSYS s.r.o. 78 990,00 78990.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov AUSYS s.r.o. 61 650,00 61650.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 440,00 8440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 702,00 5702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 477,00 30477.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 155,00 38155.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124 703,00 124703.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2019 pre podnikateľov a domácnosti Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 662,58 3662.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych softvérových balíkov Office Generálna prokuratúra SR 29 100,00 29100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 166,66 1166.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 210,40 2210.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Mgr.art. Martin Rosenberger 6 453,00 6453.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobný počítač, notebooky, tlačiarne a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 720,00 3720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvér , Aspire, Rhinoceros 6 Mgr.art. Martin Rosenberger 3 834,00 3834.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 886,00 18886.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 001,00 17001.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Výkonný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 673,00 21673.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pracovné prenosné notebooky a príslušenstvo Záchranná služba 1 668,42 1668.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrabook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - HW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 603 945,00 603945.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
notebook Dell Vostro alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 20QDS0DU00 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtové prostriedky a technika s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 699,90 5699.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkBook 15-IML alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrabook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát, datavideoprojektor, kamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 582,34 2582.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor, držiak na strop, dátový kábel, DataSwitch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové dátové úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,22 900.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 x notebookov - štandard + 1 x notebook - vyššia rada + 2 x monitor Košický samosprávny kraj 2 641,20 2641.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 402,89 3402.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 958,00 14958.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 697,39 1697.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 500,00 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 150,00 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 124,63 1124.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Acer TravelMate P2 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1 ks Notebook - prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny s operačným systémom android a iOS Národný bezpečnostný úrad 5 122,80 5122.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 405,00 2405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 049,00 90049.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Notebook Lenovo ThinkPad L15, Intel Core i7 10510U Comet Lake, displej 15.6" IPS 1920 x 1080, 16GB RAM, integrovaná GPU, SSD 512 GB, WiFi 802.11ax, Windows 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L13, Intel Core i7 10510U Comet Lake, displej 13.3" IPS 1920 x 1080, 16GB RAM, integrované GPU, SSD 512 GB, WiFi 802.11ax, Windows 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slúchadlá a Webkamery Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 721,66 5721.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet s perom a operačným systémom Android Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415,00 1415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 037,00 2037.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Telefón GSM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 709,00 709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148 995,00 148995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery a slúchadlá s mikrofónom a temenným mostom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 790,00 1790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery s mikrofónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-cx0032nc alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 649,00 649.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup webových kamier a slúchadiel s mikrofónom Úrad vlády Slovenskej republiky 2 654,16 2654.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola polytechnická 4 700,24 4700.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola polytechnická 4 700,24 4700.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky , tablety s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520,60 520.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 513,00 28513.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Prenosný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 750,00 2750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 305,00 10305.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 8 395,51 8395.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových notebookov Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 611,69 2611.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 658,00 30658.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 388,00 8388.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 857,00 14857.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Počítače - notebooky Gymnázium, Ul. 1.mája 905, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") 13 754,40 13754.4 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 670,00 19670.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 150,00 3150.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 546,00 25546.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 97 168,00 97168.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 560,00 12560.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laserové tlačiarne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 000,00 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor IKT vybavenia pre MŠ Mesto Košice 18 681,73 18681.73 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 703,00 12703.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 134 995,00 134995.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 21 864,00 21864.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 83 644,00 83644.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 084,00 34084.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 19 423,00 19423.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 247,00 52247.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 23 896,00 23896.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 382,00 48382.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Nákup IKT pre potreby SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20 592,00 20592.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 718,00 22718.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Počítače All in ONE s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 83 400,00 83400.0 EUR 2022 Tovary Nie 1www.datacomp.sk


+4216228238


datacomp@datacomp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 479 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Hakulin
Adresa:
Tomašíkova 37 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dominik Hakulin PhD.
Adresa:
Tomášikova 37 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Hakulin
Adresa:
Tomašíkova 37 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dominik Hakulin PhD.
Adresa:
Tomášikova 37 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Radovan Spišák
Adresa:
Petzvalova 5 Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×