Dodávateľ

Merck spol. s r.o.

Praha 4
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Merck spol. s r.o.

IČO: 18626971

Adresa: Na hřebenech II 1718/10, Praha 4

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2241

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Február 2020

Záznam platný do: 11. Február 2023

Posledná zmena: 13. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 97 960,00 EUR 2 2
2016 14 536,46 EUR 23 23
2017 20 253,04 EUR 33 33
2018 119 598,25 EUR 47 47
2019 7 274,90 EUR 4 4
2020 1 688,83 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 97 960,00 EUR 2 2
2016 14 536,46 EUR 23 23
2017 20 253,04 EUR 33 33
2018 119 598,25 EUR 47 47
2019 7 274,90 EUR 4 4
2020 1 688,83 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 155,00 155.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 2 600,00 2600.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 1 670,21 1670.21 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 14 046,83 14046.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 994,50 994.50 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 2 560,00 2560.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 2 958,25 2958.25 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 600,00 600.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 1 493,06 1493.06 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 592,50 592.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 29 666,65 29666.65 EUR
hameln rds a.s. 1 6 400,00 6400.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 7 775,00 7775.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 480,00 480.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 522,00 522.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 89 746,00 89746.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 5 1 189,40 1189.40 EUR
Ústav zoológie SAV 2 1 017,17 1017.17 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 382,00 382.00 EUR
EL spol. s r.o. 1 91 560,00 91560.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 70,80 70.80 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 1 998,67 1998.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 13 2 135,35 2135.35 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 357,29 357.29 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 340,80 340.80 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32 338,00 32338.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361 586,00 361586.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina 2-[4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinyl] etánsulfónová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na mangán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol absolútny pre analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 620,39 2620.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
2616 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komerčne upravené kity - set na určovanie smrti buniek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 025,00 1025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárnu biológiu vrátane spotrebnej dane Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
8. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity pre extrakciu bielkovin Ústav zoológie SAV 462,00 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vínan antimonilo-draselný trihydrát Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 155,00 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 451,67 2451.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 137,00 137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 2 211,00 2211.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty k zariadeniu Millipore Simplicity na úpravu ultra čistej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 837,68 837.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do zariadenia Millipore Simplicity / Simplicity UV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 962,84 962.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre imunohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 378,00 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál chromatografia Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0617 Chemikálie a materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 485,00 1485.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál chromatografia Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 678,65 678.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farbiaca súprava Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182,00 182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný pack a UV systém na produkciu ultračistej vody. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 666,00 666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 314,00 314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 502,00 1502.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 715,00 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 545,00 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408,00 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Human S100B ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 695,00 1695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 225,00 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 762,00 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier Miracloth v rolke Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Immobilon Western HRP substrát WBLKS0500 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačná filtračná jednotka s membránou Ultracel-10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 171,60 171.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre prácu s prístrojom Muse® Cell Analyzer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 789,39 789.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre prácu s prístrojom Muse® Cell Analyzer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 789,39 789.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 610,00 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302,00 302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
acetonitril, formic acid Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada chemikálií (kit), určená na reprogramovanie ľudských kožných buniek do indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 226,00 1226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biologické analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 427,00 2427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačná filtračná jednotka s membránou Ultracel-100 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 133,80 133.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347,00 347.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 92 000,00 92000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 521,00 521.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada chemikálií (kit), určená na reprogramovanie ľudských kožných buniek do indukovaných pluripotentných kmeňových buniek-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 226,00 1226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzér Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 231,00 231.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, materiály a plasty pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOD HOT START DNA POLYMERASE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reflektometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 879,00 879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 222,00 222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Luminata forte western HRP substrate Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 623,00 623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný pack a UV systém na produkciu ultračistej vody. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 773,00 773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 260,00 3260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre na filtrovanie malého množstva roztoku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 220,00 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Muse Cell Cycle Kit 100 tests Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuronálna bunková línia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 156,68 1156.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačné filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 801,24 801.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 272,16 272.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do zariadenia na reverznú osmózu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 741,00 741.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BÓR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 369,00 369.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 478,38 478.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 881,00 881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália - Deoxyribonukleová 5'-oligonukleotido-hydroláza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 186,00 186.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 964,00 964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 893,00 893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 985,50 985.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 657,50 1657.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým proteáza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 189,00 189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human BDNF Elisa Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 283,00 1283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glycerol, Isopropanol, Nálepky, Pipety, Kit na detekciu mycoplazmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 664,60 1664.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mdivi-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
WST1 reagent II Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 822,00 822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rat Insulin ELISA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 987,00 1987.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 405,00 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 921,00 1921.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Tris, kyselina cytochrom, sefaróza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 218,00 4218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Albumín z hovädzieho séra pre kultiváciu buniek Ústav zoológie SAV 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
PBS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 171,00 171.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália KOD HOT Start DNA Polymeráza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 434,00 434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multiplexný set na analýzu biomolekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 484,00 7484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipeta a špičky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 404,00 404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratóriá - štandardné roztoky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity na kalibráciu a verifikáciu prístroja MAGPIX Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 274,83 1274.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilátky pre vedu a výskum - Anti-Synaptophysin, Anti-TERT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 734,80 734.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
+420000000000000

+421905593908


veronika.vancova@merckgroup.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 256 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bernd Reckmann
Adresa:
Tannenbergstrasse 78 Seeheim-Jugenheim 64342
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Belén Garijo
Adresa:
Briandring 2260598 Frankfurt am Main 60528
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcus Kuhnert
Adresa:
Schiller str. 17 Haan 42781
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Oschmann
Adresa:
Ismaninger Str. 72 München 81675
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kai Beckmann
Adresa:
Alkmaarstrasse 22 Darmstadt 64297
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×