Dodávateľ

HORTI s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HORTI s.r.o.

IČO: 43792782

Adresa: Južná trieda 66, Košice

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1993

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do: 17. Január 2023

Posledná zmena: 21. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 180 000,00 EUR 1 1
2015 39 883,00 EUR 1 1
2016 15 258,34 EUR 3 3
2017 120 781,65 EUR 10 10
2018 343 189,84 EUR 10 10
2019 100 288,33 EUR 6 6
2020 320 171,00 EUR 16 16
2021 145 188,33 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 180 000,00 EUR 1 1
2015 39 883,00 EUR 1 1
2016 15 258,34 EUR 3 3
2017 120 781,65 EUR 10 10
2018 323 922,84 EUR 9 9
2019 101 172,33 EUR 6 6
2020 309 247,00 EUR 15 15
2021 174 495,33 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 815,83 3815.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 514 538,00 514538.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 294 976,35 294976.35 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 36 776,00 36776.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 88 421,65 88421.65 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 34 158,33 34158.33 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 39 883,00 39883.00 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 2 14 583,34 14583.34 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 46 250,00 46250.00 EUR
Základná škola 1 10 916,67 10916.67 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 6 950,00 6950.00 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 10 740,83 10740.83 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 2 10 857,00 10857.00 EUR
Základná škola 1 6 758,00 6758.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 106 666,66 106666.66 EUR
Základná škola Park Angelinum 8, Košice 1 24 748,33 24748.33 EUR
Materská škola Hrebendova 5, Košice 2 13 720,50 13720.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 500,00 40500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401 605,00 401605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 159,00 17159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné a cibuľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 18 120,00 18120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, ovocie, zemiaky a spracovaná kapusta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 53 000,00 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky varného typu A Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 640,00 4640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina, zemiaky a spracovaná kapusta Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 70 147,20 70147.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a orechy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 14 212,00 14212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a orechy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 59 025,00 59025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 36 776,75 36776.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 255,00 16255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 145,00 40145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 173,00 32173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia a zeleniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 43 931,00 43931.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 841,00 35841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 8 320,00 8320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Havanská 26, Košice 6 040,00 6040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 200,00 9200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola Park Angelinum 8, Košice 63 715,80 63715.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 832,00 25832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Hrebendova 5, Košice 7 965,66 7965.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Turgenevova 7, Košice 10 801,08 10801.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 22 415,40 22415.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 960,00 5960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola 8 110,01 8110.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 15 861,11 15861.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 626 355,00 626355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 299,00 17299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 861,00 44861.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 410,00 61410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 473,00 13473.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Havanská 26, Košice 8 961,81 8961.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 9 678,11 9678.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 907,00 41907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 487,00 20487.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 798,00 60798.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 297,00 3297.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 63 000,00 63000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Základná škola, Požiarnická 3, Košice 56 593,80 56593.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola Hrebendova 5, Košice 8 551,74 8551.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 632,66 19632.66 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tibor Horváth
Adresa:
Čaňa 3070 Čaňa 044 14
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Horváth
Adresa:
Čaňa 3070 Čaňa 044 14
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Horváth
Adresa:
Čaňa 3070 Košice 04414
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Pavlov
Adresa:
Mlynárska 15 Košice - mestská časť Juh 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×