Dodávateľ

Rempo s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REMPO, s.r.o.

IČO: 35819081

Adresa: Stará Vajnorská19 19, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5729

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Júl 2020

Záznam platný do: 13. Júl 2023

Posledná zmena: 16. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 986 976,00 EUR 15 17
2015 8 931 208,00 EUR 10 11
2016 3 856 677,48 EUR 16 32
2017 27 839 892,99 EUR 59 62
2018 29 470 942,00 EUR 41 47
2019 34 024 429,00 EUR 53 96
2020 15 088 971,00 EUR 41 52
2021 11 037 691,00 EUR 37 47
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 129 558,00 EUR 11 13
2015 9 664 742,00 EUR 12 13
2016 2 163 472,48 EUR 11 15
2017 22 577 061,99 EUR 27 38
2018 30 371 648,00 EUR 49 57
2019 30 919 881,00 EUR 55 66
2020 20 779 824,00 EUR 51 77
2021 14 430 354,00 EUR 54 83
2022 200 246,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 59 038 369,00 59038369.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 15 127 099,00 15127099.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 2 845 963,00 2845963.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 3 268 103,00 3268103.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 3 956 402,00 3956402.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 6 1 609 072,00 1609072.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 178 217,49 178217.49 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 9 859 689,00 9859689.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 469,98 469.98 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 1 564 231,00 1564231.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 78 18 895 920,00 18895920.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 33 3 598 157,00 3598157.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 60 21 295 095,00 21295095.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500,00 129500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty používane v OS SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 48 333,00 48333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500,00 129500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Termobielizeň Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 57 355,00 57355.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovná rovnošata pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 587 618,00 2587618.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 346 894,00 346894.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Opasky popruhové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 122 479,00 122479.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zásahový odev pre hasičov (typ: ĽAHKÝ, typ: ŤAŽKÝ) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 200 000,00 4200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464 754,00 464754.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 797 000,00 797000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Opasky popruhové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262 640,00 262640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tričká a ponožky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 62 403,00 62403.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 750,00 127750.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľné rovnošaty s doplnkami a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 572 916,00 572916.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tričká a ponožky (10792-MST 2011) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 895,00 15895.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tričká a ponožky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 240 933,00 240933.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tričká a ponožky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 078,00 58078.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 459,00 44459.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľné rovnošaty s doplnkami a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 271 679,00 271679.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Opasky popruhové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 526,00 76526.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 405,00 1405.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 899,00 64899.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 200 142,00 200142.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a príslušníkov Finančnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 275 340,00 4275340.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Opasky popruhové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 612,00 63612.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 964,00 36964.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vrecia určené na protipovodňovú ochranu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 229,00 229.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 249 999,00 1249999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 99 907,00 99907.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 107 710,00 107710.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 149 987,00 1149987.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 817 775,00 817775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342 419,00 342419.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 305 267,00 305267.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 100 217,00 100217.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 5 056 063,00 5056063.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zimná bunda pre príslušníkov finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 219 168,00 219168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 539 875,00 2539875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 117 915,00 117915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 903 317,00 903317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 58 641,00 58641.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833,00 1774833.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 928 720,00 2928720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 1 118 212,00 1118212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 158,00 477158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 262,00 649262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 981 372,00 2981372.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833,00 1774833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 498 384,00 1498384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 229 451,00 229451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 670,00 166670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 115 672,00 115672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 287 153,00 287153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 90 660,00 90660.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 65 536,00 65536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 845 831,00 3845831.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 039 300,00 2039300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 707 675,00 707675.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 374 989,00 374989.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 554 075,00 554075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 126 153,00 126153.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 222 614,00 222614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 574 610,00 574610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 109 961,00 109961.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 265,00 145265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Zimná bunda pre príslušníkov finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 219 168,00 219168.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 68 071,00 68071.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 648 400,00 648400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 153 851,00 1153851.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 398,00 72398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290 382,00 290382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 134 851,00 134851.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 360 542,00 360542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 56 078,00 56078.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 174 845,00 174845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 88 105,00 88105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 996,00 99996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 205 882,00 205882.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 208 849,00 2208849.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostroiedky Slovenský hydrometeorologický ústav 562,50 562.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blúza poľná 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 635,00 9635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiapka poľná 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“; Povlak na prilbu 20007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 130,00 2130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavice poľné 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 235,00 8235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blúza poľná 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 49 984,00 49984.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nohavice poľné 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42 702,00 42702.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiapka poľná 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“; Povlak na prilbu 2007, s digitalizovanou potlačou „LES“ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 105,00 8105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiapky služobné pre PV, lodičky pre PV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 585,00 9585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne pracovné odevy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 172,00 23172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 305 591,00 305591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 131 006,00 131006.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 43 946,00 43946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 999 349,00 7999349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 033,00 73033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 551,00 551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 50 418,00 50418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 90 535,00 90535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 840,00 44840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 73 744,00 73744.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 975,00 9975.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 395 429,00 3395429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 999,00 999999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 178 810,00 178810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 122 496,00 122496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 011,00 101011.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 143,00 44143.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 466 039,00 466039.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2018 Služby Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 584,00 49584.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zbor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 146 027,00 2146027.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 336 311,00 336311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 774 921,00 774921.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 87 783,00 87783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 78 637,00 78637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 456,00 25456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 216 553,00 2216553.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666 666,00 1666666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 128 238,00 128238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 375 429,00 375429.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8,00 8.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 37,00 37.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 164 254,00 164254.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 951,00 134951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 23 129,00 23129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 88 269,00 88269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 161 262,00 161262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 116 649,00 116649.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378 997,00 378997.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Baretky a čiapky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483 325,00 483325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 331 670,00 5331670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 154 441,00 154441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 125 694,00 125694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 113 304,00 113304.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 20 393,00 20393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 97 478,00 97478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 53 583,00 53583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 571 053,00 571053.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 601 884,00 3601884.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 97 366,00 97366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 364 090,00 364090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 299,00 1299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 137 335,00 137335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 68 880,00 68880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 031,00 9031.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 494 402,00 494402.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 132 882,00 132882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služobné, spoločenské, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 543 567,00 5543567.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 325 653,00 325653.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 163 789,00 163789.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 212 600,00 1212600.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 37 746,00 37746.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 094,00 11094.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 778,00 22778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 253 426,00 253426.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 155 092,00 155092.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 484 939,00 484939.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 536,00 66536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 2 027 023,00 2027023.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 142 544,00 142544.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 329,00 106329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 148 648,00 148648.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138 175,00 138175.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 27 279,00 27279.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 513 886,00 513886.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 81 369,00 81369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 103 971,00 103971.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 173 568,00 173568.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325 717,00 325717.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 17 678,00 17678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 85 488,00 85488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 99 488,00 99488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 69 261,00 69261.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 669,00 9669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 932 000,00 3932000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 181,00 161181.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 81 357,00 81357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 308 680,00 308680.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 70 274,00 70274.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 684 003,00 1684003.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov a služieb súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID 19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 920,00 22920.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 000,00 399000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 728,00 999728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133 965,00 133965.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 397,00 112397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 117 554,00 117554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 199 782,00 199782.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 67 253,00 67253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 775,00 74775.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 320,00 67320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311 030,00 311030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 79 136,00 79136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 100 788,00 100788.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 84 756,00 84756.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 403 877,00 403877.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2020 Služby Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 356 193,00 356193.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 172,00 40172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 61 922,00 61922.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 355 289,00 355289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 39 415,00 39415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 104 024,00 104024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 207 526,00 207526.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 5 284 661,00 5284661.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 364,00 107364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 71 900,00 71900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 740,00 28740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2019 Služby Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 495 174,00 495174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 890 103,00 890103.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 155 401,00 155401.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 083 315,00 1083315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 154 060,00 154060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 138,00 23138.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne pracovné odevy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 800,00 24800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 444 625,00 444625.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 60 081,00 60081.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 741,00 32741.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 116,00 86116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 54 455,00 54455.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 198 037,00 198037.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 144 542,00 144542.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 599,00 12599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88 338,00 88338.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 636 089,00 1636089.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222 120,00 222120.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 819 223,00 1819223.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 571,00 291571.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 247 219,00 247219.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 92 143,00 92143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145 569,00 145569.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 891,00 185891.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 57 214,00 57214.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 101 802,00 101802.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 352 937,00 352937.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných rukavíc Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 262,00 649262.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 804,00 83804.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 61 843,00 61843.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 091 347,00 4091347.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Vaky spacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 682 552,00 682552.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľné rovnošaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316 420,00 316420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nepremokavý odev a bunda poľná zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 467 400,00 467400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 92 729,00 92729.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov Záchranná zdravotná služba Bratislava 816 165,00 816165.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 264 179,00 264179.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 651 592,00 651592.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 280,00 41280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 692,00 152692.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 79 474,00 79474.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. Slovenská pošta, a.s. 2021 Služby Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 52 858,00 52858.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 96 217,00 96217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 061,00 2061.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. Slovenská pošta, a.s. 239 805,00 239805.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 161 731,00 161731.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 38 515,00 38515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 262 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Baláž
Adresa:
Strmý vŕšok 75 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Klára Dvorecká
Adresa:
Strmý vŕšok 73 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Dvorecký
Adresa:
Suché Miesto 87 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Záznam do:
13. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Baláž
Adresa:
Strmý vŕšok 75 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2017
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Klára Dvorecká
Adresa:
Strmý vŕšok 73 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2017
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Klára Dvorecká
Adresa:
Strmý vŕšok 73 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Baláž
Adresa:
Strmý vŕšok 75 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGAL & CORP s. r. o.
Adresa:
Gajova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 23.02.2021 do: 13.09.2021

StiahniZáznam platný od: 28.04.2017 do: 23.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×