Dodávateľ

BIOHEM, spol. s r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BIOHEM, spol. s r.o.

IČO: 31442617

Adresa: Zlatovská 2211, Trenčín

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3763

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Február 2020

Záznam platný do: 21. Február 2023

Posledná zmena: 5. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 416 709,00 EUR 4 4
2014 188 905,00 EUR 3 5
2015 791 507,00 EUR 8 8
2016 23 547 338,60 EUR 28 28
2017 529 614,44 EUR 29 29
2018 446 372,51 EUR 33 33
2019 120 075,73 EUR 4 4
2020 3 469 956,00 EUR 19 19
2021 1 042 324,00 EUR 7 7
2022 13 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 188 905,00 EUR 3 5
2015 462 472,00 EUR 1 1
2016 14 961 641,60 EUR 19 19
2017 4 428 368,44 EUR 40 40
2018 3 187 960,51 EUR 32 32
2019 3 051 095,73 EUR 12 12
2020 4 000 520,00 EUR 16 16
2021 1 205 733,00 EUR 11 11
2022 79 106,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 191 075,00 191075.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 24 200,00 24200.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 180,00 180.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 250 660,00 250660.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 257,40 257.40 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 76 980,33 76980.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 134 813,00 134813.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 144 870,00 144870.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 34 26 831 270,00 26831270.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 1 651 233,00 1651233.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 71 900,00 71900.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 196 937,96 196937.96 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 90 300,00 90300.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 201 195,00 201195.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 110 120,00 110120.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 32 70 295,09 70295.09 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 293 116,50 293116.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 204 900,00 204900.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 414 733,00 414733.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 47 194,00 47194.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 159 642,00 159642.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 211 290,00 211290.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 1 63 740,00 63740.00 EUR
Ústav molekulárnej biológie SAV 1 124 900,00 124900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Krvné vaky PLZ 01062014/ST Ľubovnianska nemocnica, n. o. 115 440,00 115440.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 180 508,00 180508.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 330,00 27330.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 1 404 244,00 1404244.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky a špeciálny zdravotnícky materiál k peritoneálnej dialýze pacientov detského veku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 272 170,00 272170.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 127,00 50127.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Vaky na odber a spracovanie krvi + súvisiaci materiál Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 515,00 8515.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 765 127,00 765127.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek. Národná transfúzna služba SR 11 550 560,00 11550560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 090,00 58090.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 348 695,00 348695.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 707 392,00 707392.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 648 777,00 648777.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 366 336,00 366336.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 566,00 57566.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 82 012,00 82012.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 636 393,00 636393.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 376 300,00 376300.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 276,00 75276.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi Národná transfúzna služba SR 325 378,00 325378.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 673 452,00 673452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 72 918,00 72918.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 637 630,00 637630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 678 322,00 678322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 686 130,00 686130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 697 690,00 697690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 294 592,00 294592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 927,00 3927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu lisu a zatavovačky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 162 072,00 162072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu kompatibilného lisu a zatavovačky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 199 346,00 199346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a materiál na fenotypizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 750,00 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 936,65 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 936,65 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 936,65 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
protilátky a príslušenstvo k prietokovému cytometru MACSQuant analyzer a k MiniMACS separator Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 120,00 4120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov infekčnej sérologie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 46 727,00 46727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498,20 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498,20 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alpha 2-Antiplasmin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420,00 2420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové váhy Národná transfúzna služba SR 5 994,00 5994.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ProC Global Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109,09 109.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 248,40 2248.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a prenájom koagulačného analyzátora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 107 444,00 107444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technický upgrade zdravotníckeho prístroja Národná transfúzna služba SR 11 400,00 11400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570,00 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom PAI Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 713,87 713.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Berichrom Protein C Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 562,19 562.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE ETP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 866,70 866.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 124,20 1124.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprogramovací kit a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 443,00 5443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498,20 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analyzátor na automatickú identifikáciu a zisťovanie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká Fakultná nemocnica Trenčín 49 850,00 49850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Separátor krvných zložiek Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický spotrebný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 68 225,00 68225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický lis na separáciu krvných zložiek a odberové váhy na krvVaky na odber a spracovanie krvi Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 189 260,00 189260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
INNOVANCE PFA P2Y, Date PFA Collagen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 260,59 2260.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 873,30 1873.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemodialyzačný prístroj a úpravovňa vody Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 625,00 22625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá na prietokovú cytometriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
technický servis prietokového cytometra MacsQuant (2 ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 186,00 4186.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 366,51 9366.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280,00 5280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280,00 5280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420,00 2420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chrono-PAR ADP REAGENT, Collagen REAGENT, Thrombin REAGENT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 238,72 2238.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na fenotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chémia na separáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 015,13 1015.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propidium Iodide Solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Date PFA Collagen/ADP, Date PFA Collagen/EPI, INNOVANCE PFA P2Y Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 270,00 2270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia na skladovanie diagnostík a transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 62 400,00 62400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 461,00 4461.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 693 910,00 693910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Factor VIII deficient Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie funkčne aktívneho proteínu C v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565,00 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie aktivity PAI v ľudskej citrátovej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715,00 715.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PFA, Trigger solution 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 459,97 6459.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prietoková cytometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 335,00 4335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPSc TERATOMA reagencie AP-5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 863,28 863.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na kultiváciu špecializovaných buniek a farbivá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 740,00 6740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
018V. projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 769 145,00 769145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kryokonzervácia a dusíkové hospodárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 100 080,00 100080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 744 326,00 744326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 366,50 9366.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 707 757,00 707757.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladenie krvi Fakultná nemocnica Trenčín 49 220,00 49220.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 698 175,00 698175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetický separátor na mikrokolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 308,88 308.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrobiologické kultúry Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 76 645,00 76645.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraznička na čerstvú zmrazenú plazmu Univerzitná nemocnica Bratislava 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 1 866 992,00 1866992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu odberových váh Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 211 380,00 211380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ľudský protrombínový komplex Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 156 750,00 156750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 366,50 9366.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 236 682,00 236682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl Ústav molekulárnej biológie SAV 571 268,00 571268.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 72 560,00 72560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberové váhy Národná transfúzna služba SR 14 950,00 14950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu kompatibilného lisu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 72 561,00 72561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká na 5 rokov vrátane nájmu koagulometra Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 150 018,00 150018.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 43 902,00 43902.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 856,17 208856.17 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 45 363,00 45363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek Národná transfúzna služba SR 757 232,00 757232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraziaci box skriňový Univerzitná nemocnica Bratislava 8 425,00 8425.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Univerzitná nemocnica Bratislava 4 293,33 4293.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 724 902,00 724902.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 52 365,00 52365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krvné odberové váhy Národná transfúzna služba SR 194 256,12 194256.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 121 206,00 121206.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
ŠZM - krvné vaky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 134 814,00 134814.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 59 749,00 59749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 212 400,00 212400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 5 932,00 5932.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bed side ABR analyzátor Fakultná nemocnica Trenčín 13 000,00 13000.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu (PI) určených transfúznych liekov Národná transfúzna služba SR 1 866 992,00 1866992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

biohem@biohem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 259 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Matúš Gémeš
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Mehser
Adresa:
Eschner Strasse 39a Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gerald Holzer
Adresa:
Hans - Richter- Gasse Wien - Döbling 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
29. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gerald Holzer
Adresa:
Hans - Richter- Gasse Wien - Döbling 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Havier
Adresa:
K Mlyniskám 1 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.04.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 3.10.2019 do: 6.04.2022

StiahniZáznam platný od: 29.11.2018 do: 3.10.2019

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 29.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×