Dodávateľ

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

IČO: 00681300

Adresa: Ivanská cesta 22, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2048

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Január 2020

Záznam platný do: 24. Január 2023

Posledná zmena: 21. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 800,00 EUR 1 1
2017 29 784,00 EUR 1 1
2020 85 700,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 800,00 EUR 1 1
2017 29 784,00 EUR 1 1
2020 85 700,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 2 100 584,00 100584.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 85 700,00 85700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 140 000,00 140000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 29 784,00 29784.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb 167 750,00 167750.0 EUR 2020 Služby Nie 1

sramova@olo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 260 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Rudy
Adresa:
Pálffyho 9 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Rutkovský
Adresa:
Tallerova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mgr. Ivan Sokáč PhD., MBA
Adresa:
Okružná 6 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Maslák
Adresa:
Borčice Borčice 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Záznam do:
28. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Andrej Bednárik
Adresa:
Nevädzová 17211 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2019
Záznam do:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Antala
Adresa:
Kysucká 7047 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2019
Záznam do:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Vargová
Adresa:
Záhumenská 1597 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
28. Marec 2019
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Papán
Adresa:
329 Plavecké Podhradie 90636
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2019
Záznam do:
28. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Branislav Cimerman
Adresa:
Lúčna 7 Veľký Biel 90024
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
28. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Mikus
Adresa:
Dudova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
23. Január 2019
Záznam do:
28. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martina Czigányiková
Adresa:
Dunajská 12 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
28. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Papán
Adresa:
329 Plavecké Podhradie 90636
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Mikus
Adresa:
Dudova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Branislav Cimerman
Adresa:
Lúčna 7 Veľký Biel 90024
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Papán
Adresa:
329 Plavecké Podhradie 90636
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martina Czigányiková
Adresa:
Dunajská 12 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Slezák
Adresa:
Nejedlého 11 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Mikus
Adresa:
Dudova 1 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Sládkovičova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
BARRISTER LEGAL s. r. o.
Adresa:
Zámocké schody 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 28.11.2019 do: 28.07.2021

StiahniZáznam platný od: 9.09.2019 do: 28.11.2019

StiahniZáznam platný od: 28.03.2019 do: 9.09.2019

StiahniZáznam platný od: 23.01.2019 do: 28.03.2019

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 23.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×