Dodávateľ

Life Technologies s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Life Technologies s. r. o.

IČO: 45341931

Adresa: Laurinská 18, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3865

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Júl 2020

Záznam platný do: 22. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 82 049,00 EUR 1 1
2015 9 610,00 EUR 1 1
2016 55 919,22 EUR 40 40
2017 361 633,44 EUR 69 69
2018 348 312,69 EUR 68 68
2019 75 654,16 EUR 27 27
2020 22 981,41 EUR 16 16
2021 202 671,42 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 91 659,00 EUR 2 2
2016 55 919,22 EUR 40 40
2017 361 791,55 EUR 70 70
2018 348 154,58 EUR 67 67
2019 75 654,16 EUR 27 27
2020 22 981,41 EUR 16 16
2021 202 671,42 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 4 501,04 4501.04 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 406 924,00 406924.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 26 498,26 26498.26 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 10 232,64 10232.64 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 4 694,61 4694.61 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 487,00 487.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 416,00 1416.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 89 264 729,66 264729.66 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 22 170 037,01 170037.01 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 63 892,98 63892.98 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 614,04 614.04 EUR
Neurobiologický ústav SAV 7 1 743,00 1743.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 157 999,84 157999.84 EUR
Ústav zoológie SAV 12 5 251,85 5251.85 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 717,67 717.67 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 5 2 296,00 2296.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 0,00 0.00 EUR
Národná transplantačná organizácia 11 22 063,70 22063.70 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 0,00 0.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 33 8 316,69 8316.69 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 6 415,35 6415.35 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laser Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 610,00 9610.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup Sekvenátora Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 89 000,00 89000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kalibrácia a technická údržba genetických analyzátorov ABI, RT PCR prístrojov, termocyklérov a automatických izolačných staníc a ich modifikácií Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 215 419,00 215419.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
1. PCR platne, 2. adhézna lepivá fólia, 3. mikroskúmavky, 4. viečka, 5. kapilára 4x 36 cm pre ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 10 705,00 10705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 24 710,00 24710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 989,00 2989.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikro RNA izolačné kity, mikro RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 252,10 1252.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NativeMark unstained protein standard; NativePAGE Gels Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit pre exosomy z bunkového média a Sekundárna fluorescenčná protilátka Neurobiologický ústav SAV 487,00 487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 654,10 5654.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
MagJET Plant Genomic DNA Kit, K2761, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 127,00 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú a bunkovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558,00 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 186,70 1186.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne enzýmy a chemikálie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 604,90 604.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exonukláza, Alkalická fosfatáza, oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exonukláza, Alkalická fosfatáza, oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PageRuler TM Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa / balenie 2x250 ul/ Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchloštiepiace restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 850,00 7850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompletný ELISA kit na meranie kolagén-viažucej aktivity von Willebrandovho faktora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Genotypizácia. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 576,54 1576.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21 210,00 21210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 891,00 1891.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dNTP Mix, 10mM each, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L /, Random Hexamer Primer Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 863,00 863.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 413,00 413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan MicroRNA RT Kit 200 rxns Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 207,00 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 742,00 742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, with dsDNase Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan microRNA Assays (rno-miR-1, ID 001351; rno-miR-15b, ID 000390; rno-miR-21, ID 000397; U6snRNA, ID 001973) Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 812,00 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
10. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry pre genetický analyzátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 400,00 23400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie, oligonukleotidy, enzýmy, T4 DNA ligáza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 586,44 1586.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza, Hinfi reštrikčný enzým Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 182,00 1182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie pre RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 739,00 1739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Qubit dsDNA HS Assay Kit Q32851 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261,00 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Génové polymorfizmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RT- PCR s počítačom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0917 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 774,79 3774.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluidné karty na stanovenie apoptotických génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na reverznú hybridizáciu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28,00 28.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real time pcr cycler Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 835,00 20835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 226,00 226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým FspBI (BfaI) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369,00 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100rxns) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 424,00 1424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RT-PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 057,00 2057.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru Countess, Invitrogen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 421,40 421.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
oligonukleotidy, chemikálie, enzýmy a PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 237,97 1237.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_PCR stripy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 361,00 361.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 349,00 1349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EXOSAP-IT 100 REACTIONS Ústav zoológie SAV 99,00 99.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 725,62 1725.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
2917 Chemikálie Qubit dsDNA HS Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, Qubit Assays Tubes, DS-30 matrix standard set, dNTP MIX s dTTP, GeneRuler 100bp, DNA Gel Loading Dye (6X), TopVision Agarose ,BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 208,09 4208.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
biochemikálie a restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 994,00 994.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 271,00 271.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 801,00 801.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3017 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 055,50 15055.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy pre laboratórne manipulácie s DNA Ústav zoológie SAV 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické výrobky pre analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 802,00 2802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565,00 565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plasty podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 926,00 1926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny, enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 379,20 379.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na qRT-PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor Neurobiologický ústav SAV 1 432,00 1432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity a enzýmy na manipuláciu s DNA Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kity na kvantifikáciu DNA a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie počtu baktérií pre prietokovú cytometriu a RNA reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie pre tkanivové kultúry Neurobiologický ústav SAV 2 865,00 2865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 13 119,00 13119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 184,03 184.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
enzymatická purifikácia PCR produktov ExoSap Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 550,00 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
cDNA prepisový kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202,00 202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagenčný materiál pre RT-PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 312,80 13312.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprogramovanie a kultivácia iPSCs Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 655,00 2655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 603,00 603.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu a amplifikáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno-biologické laboratórium (2) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka a validácia laboratórnych zariadení-Genetický analyzátor ABI Prism 3031, Termocykler Gene Amp PCR System 9700 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Služby Nie 1
hsa-let-7d, reagencia na analýzu nekódujúcej RNA (mikroRNA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226,00 226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
FASTDIGEST MBOII EA - 50 reakcií Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 1 084,00 1084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčné enzýmy pre manipuláciu s DNA v laboratóriu Ústav zoológie SAV 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelená Taq PCR reačkná zmes Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106,00 106.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 11 220,00 11220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s nukleovými kyselinami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 435,30 1435.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 564,65 564.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na prácu s DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 158,00 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na real-time qPCR, master mix so SYBR Green Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 945,00 1945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854,00 854.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvalita pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,25 166.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá - kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu Ústav zoológie SAV 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
súprava pre reverznú transkripciu, prepisovacia súprava, cDNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 755,00 755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie a plasty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 540,00 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity a materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 440,00 3440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 641,00 641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGS zostava (Next generation sequencing) Národný onkologický ústav 158 000,00 158000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PBS, HBSS, HBSS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 163,24 163.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 926,00 926.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fibronectin 1 MG - prirodný humánny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 381,00 381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thermo Scientific Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (od firmy Thermo Scientific, kat. č. K0992) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 374,00 374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na zisťovanie expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 936,00 936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FastDigest SaqAI, restrikčný enzým Ústav zoológie SAV 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Štátny veterinárny a potravinový ústav 44 760,00 44760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu Ústav zoológie SAV 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 559,00 559.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit reverznej transkriptázy bez RNáza H aktivity na syntézu cDNA na 100 reakcií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 371,00 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reverzný kit na syntézu cDNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thermo Scientific Luminaris HiGreen qPCR Master Mix Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285,00 285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 848,00 3848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Selekčné antibiotiká, primárna protilátka, sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280,00 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TaqMan eseje na kvantifikáciu miRNA a mRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 831,00 1831.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál pre stanovenie mikro RNA pomocou real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 426,00 1426.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny, enzýmy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 103,00 103.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 17 016,85 17016.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na sekvenáciu DNA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590,00 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
cDNA synthesis kit a T4 DNA ligase od firmy Thermo Fisher Scientific Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 453,00 453.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre claudin 16 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 434,00 434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie – molekulárna biológia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 452,00 3452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebné chemikálie pre Qubit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 505,00 505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Genetický analyzátor novej generácie Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 134,00 1134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 16 315,00 16315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1618 Chemikálie na genetické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 364,92 35364.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
platničky na RealTime PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 129,00 129.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na reverznú transkripciu cDNA s RNase inhibítormi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 941,20 2941.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 701,21 2701.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 422,00 1422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny, enzýmy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA marker, enzýmy, kompetentné baktérie, LB agar, AMP, Kanamycín, Puromycín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 208,19 5208.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testy expresie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AgRP polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky, chemikálie a antibiotikum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 333,00 1333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 709,00 709.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie, separačné kolónky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 096,00 1096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 422,00 1422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 162,00 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na izoláciu plazmidovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58,00 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lowry assay Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 615,16 615.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na sekvenčné typizovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 135,00 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá – kity na izoláciu DNA z tkanív a agarózového gélu a PCR reakcií Ústav zoológie SAV 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ppp zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 414,00 1414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy a činidlá pre manipuláciu a analýzy DNA v molekulárne biologickom laboratóriu Ústav zoológie SAV 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzu génovej expresie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC projekt 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus- TaqMan próby v2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 883,84 2883.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELFO, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka a validácia laboratórnych zariadení-Genetický analyzátor ABI Prism 3031, Termocykler Gene Amp PCR System 9700 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výskumný materiál - chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 145,00 13145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 115,00 3115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Scientific) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 122,00 122.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 974,00 974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 763,30 763.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Štátny veterinárny a potravinový ústav 38 790,00 38790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Thermo Scientific Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (od firmy Thermo Scientific, kat. č. K0992) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 708,00 1708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 744,00 2744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné skúmavky s plochým dnom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408,00 408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Thermo Scientific Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (od firmy Thermo Scientific, kat. č. K0992) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 363,00 363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 571,00 1571.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne reagencie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 485,00 485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
enzýmy pre purifikácie biologických vzoriek Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fluorometer s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 2 710,00 2710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594,00 1594.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 Národná transplantačná organizácia 7 120,00 7120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kit na klonovanie PCR produktov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 269,00 269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka a validácia laboratórnych zariadení-Genetický analyzátor ABI Prism 3031, Termocykler Gene Amp PCR System 9700 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 762,00 2762.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 21 787,00 21787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430,00 1430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pierce™ Protein A/G Magnetic Beads Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 204,60 204.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá a kontrastné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 908,00 908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Panel NA ANALÝZU 22 POTKANÍCH cytokínov a chemokínov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 086,10 3086.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotypes Panel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multiplexný set na analýzu MAGPIX prístrojom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 490,40 6490.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Panel na analýzu potkanieho CRP proteínu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 241,24 241.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pierce Plant Total Protein Extraction Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 264,48 264.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TURBO DNA-free kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 185,19 185.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fermentačná nádoba Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sada na určovanie počtu baktérií prietokovou cytometriou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 376,50 376.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie-Diagnostické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 527,98 2527.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, dNTP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 368,00 368.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na sekvenovanie na analyzátore Genetic Analyzer ABI 3500 a ABI 3130 Národná transplantačná organizácia 32 407,00 32407.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 942,00 942.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 505,00 191505.0 EUR 2021 Služby Nie 1https://foaf.sk/firmy/259072dlackovicova@asbgroup.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 914 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Ralf Oliver Schlegel
Adresa:
Rockwinkeler Heerstrasse 114 Brémy 28355
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petrus Thomas van der Zande
Adresa:
Nieuwe Molenweg 53 Halsteren 4661 SH
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janet Sutherland
Adresa:
Park Circus 6 Glasgow G3 6AX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Záznam do:
18. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.
Adresa:
Staromestská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 31.01.2020 do: 18.05.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×