Dodávateľ

CBC Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CBC Slovakia s.r.o.

IČO: 44773293

Adresa: Nové Záhrady I/9, Bratislava

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6303

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2021

Záznam platný do: 27. Apríl 2024

Posledná zmena: 28. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 174 414,00 EUR 1 1
2016 42 423,46 EUR 12 12
2017 111 233,01 EUR 10 10
2018 2 887,50 EUR 2 2
2019 178 854,67 EUR 3 3
2020 117 759,16 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 174 414,00 EUR 1 1
2016 42 423,46 EUR 12 12
2017 111 233,01 EUR 10 10
2018 2 887,50 EUR 2 2
2019 178 854,67 EUR 3 3
2020 117 759,16 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 449,00 449.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 349,51 1349.51 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 7 231,67 7231.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 20 449,00 20449.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 31 380,00 31380.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 631,09 631.09 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 17 395,01 17395.01 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 3 137,50 3137.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 437,50 437.50 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 88 457,00 88457.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 174 748,00 174748.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 0,00 0.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 780,00 1780.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 140,01 1140.01 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 249,17 249.17 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 0,00 0.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 182 905,67 182905.67 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 1 591,67 1591.67 EUR
Ústav polymérov SAV 1 240,00 240.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 14 166,67 14166.67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 79 833,33 79833.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská inovačná a energetická agentúra 174 414,00 174414.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a príslušenstvo fotokopírovacích strojov Centrum vedecko-technických informácií SR 27 500,00 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizitky Národný bezpečnostný úrad 1 045,00 1045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ploter Canon ImagePROGRAF iPF670 s podstavcom alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamätové karty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 440,00 7440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon Kancelária prezidenta SR 7 060,00 7060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon Kancelária prezidenta SR 21 160,80 21160.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon Kancelária prezidenta SR 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia Vysoká škola výtvarných umení 2 155,00 2155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoformátová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 23 844,00 23844.0 EUR 2016 Služby Nie 1
diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch farebných a čiernobielych fotokopírovacích strojov 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 192,00 6192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkorozmerový ploter Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenský stroj Centrum vedecko-technických informácií SR 38 550,00 38550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener na voľné listy A3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň - prenájom Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 100,00 10100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 140,00 5140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 140,00 5140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 082,40 13082.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Veľkoformátová tlačiareň, ploter Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 717,96 4717.96 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálny fotoaparát a pamäťová karta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 574,00 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát a objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 535,00 2535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení Bratislavský samosprávny kraj 230 318,00 230318.0 EUR 2019 Služby Nie 1
farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 202,80 3202.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 270 985,00 270985.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 125 643,17 125643.17 EUR 2020 Tovary Áno 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do Canon iSENSYS MF744Cdw Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 226,15 1226.15 EUR 2020 Tovary Nie 1

dopyt@cbcslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 219 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Achimský
Adresa:
Nábrežie M.R.Štefánika 2 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Dittinger
Adresa:
Kvačalova 17 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Dittinger
Adresa:
Kvačalova 17 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Ondrejčák
Adresa:
Na Stráni 975/7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
hbr advokáti s. r. o.
Adresa:
Štefánikova 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×