Dodávateľ

Systeming, s.r.o.

Stupava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Systeming, s.r.o.

IČO: 45515085

Adresa: Rybničná 40, Bratislava

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5507

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Február 2021

Záznam platný do: 1. Február 2024

Posledná zmena: 2. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 120 968,00 EUR 1 1
2016 14 901 029,00 EUR 10 13
2017 80 535,83 EUR 3 3
2018 4 163 307,00 EUR 5 5
2019 27 247 632,00 EUR 8 8
2020 5 480 467,00 EUR 6 7
2021 2 838 534,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 120 968,00 EUR 1 1
2016 12 887 064,00 EUR 9 12
2017 2 094 500,83 EUR 4 4
2018 2 922 798,00 EUR 4 4
2019 26 406 319,00 EUR 8 8
2020 5 787 845,00 EUR 6 7
2021 4 612 978,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 28 255,00 28255.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 452 800,00 452800.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 988 287,00 988287.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 101 600,00 101600.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 70 545,83 70545.83 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 23 980,00 23980.00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 86 914,00 86914.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 9 990,00 9990.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 489 000,00 489000.00 EUR
Obec Padáň 1 120 968,00 120968.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 5 096 508,00 5096508.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 577 350,00 577350.00 EUR
Štátna pokladnica 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 16 900,00 16900.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 755 972,00 755972.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 18 46 013 403,00 46013403.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ProKlima – Inštalácia tepelného čerpadla v KD v obci Padáň Obec Padáň 118 000,00 118000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 11 156 251,00 11156251.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 850 600,00 850600.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 719 878,00 719878.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 013 965,00 2013965.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná údržba a supervízia podtlakovej jednotky v štandardoch BSL Univerzitná nemocnica Bratislava 793 440,00 793440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 1 060 352,00 1060352.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena nefunkčných klimatizačných jednotiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 45 546,39 45546.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia vzduchotechniky v nemocničnom zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 529 399,26 529399.26 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Validácia čistých priestorov operačných sál podľa ISO 14644-3:2015, Filtre do vzduchotechniky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 920,33 28920.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a výmena filtrov vzduchotechniky, Validácia čistých priestorov operačných sál podľa ISO 14644-3:2015, Filtre do vzduchotechniky Nemocnica Poprad a. s. 24 300,00 24300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykonanie pravidelných a nepravidelných servisných prehliadok a skúšok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Štátna pokladnica 75 000,00 75000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis klimatizačných zariadení Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 608,00 18608.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 117 600,00 117600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dezinfekcia a servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 967 406,00 967406.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 101 600,00 101600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 1 240 509,00 1240509.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 16 870 981,00 16870981.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 754 556,00 754556.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 096 508,00 5096508.0 EUR 2019 Práce Áno 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 725 091,00 725091.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 252 226,00 252226.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 805 094,00 805094.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení Slovenská národná knižnica 117 568,00 117568.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 862 000,00 1862000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 760 139,00 760139.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 1 025 680,00 1025680.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 1 077 318,00 1077318.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 1 774 444,00 1774444.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 2 081 822,00 2081822.0 EUR 2019 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 1 271 601,00 1271601.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stavebné úpravy centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 577 350,00 577350.0 EUR 2021 Práce Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 925 654,00 925654.0 EUR 2021 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 1 335 530,00 1335530.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 145 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Tožička
Adresa:
Rovinka 86 Rovinka 900 41
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Dominik Čech
Adresa:
Bodíky 196 Vojka nad Dunajom 93031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Záznam do:
4. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Dominik Čech
Adresa:
Bodíky 196 Vojka nad Dunajom 93031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.04.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 30.06.2017 do: 4.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×