Dodávateľ

FROST - service, s.r.o.

Lednické Rovne
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FROST - service, s.r.o.

IČO: 31645640

Adresa: Púchovská 118, Lednické Rovne

Registračné číslo: 2019/12-PO-E3182

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. December 2019

Záznam platný do: 14. December 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 90 350,00 EUR 2 2
2016 522 076,33 EUR 2 2
2017 3 928 207,33 EUR 3 3
2018 1 743 934,00 EUR 4 4
2019 528 187,00 EUR 2 2
2020 7 704 140,00 EUR 6 8
2021 768 271,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 90 350,00 EUR 2 2
2016 522 076,33 EUR 2 2
2017 3 928 207,33 EUR 3 3
2018 1 743 934,00 EUR 4 4
2019 528 187,00 EUR 2 2
2020 7 704 140,00 EUR 6 8
2021 768 271,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 469 993,00 469993.00 EUR
Mesto Poprad 2 1 687 271,00 1687271.00 EUR
Mesto Žilina 1 89 000,00 89000.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 377 151,00 377151.00 EUR
Mesto Rožňava 1 284 997,00 284997.00 EUR
Mesto Piešťany 1 71 583,00 71583.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 329 900,00 329900.00 EUR
Mesto Partizánske 1 243 190,00 243190.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 473 700,00 473700.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 714 577,00 714577.00 EUR
Obec Široké 1 145 990,00 145990.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 2 944 374,00 2944374.00 EUR
Mesto Trenčín 2 607 740,33 607740.33 EUR
Mesto Zvolen 1 64 833,33 64833.33 EUR
Mesto Spišská Belá 1 504 930,00 504930.00 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 1 350,00 1350.00 EUR
SZĽH Infra, s.r.o. 2 6 274 586,00 6274586.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava zásobníka teplej vody MŠK Púchov s.r.o. 1 350,00 1350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia. Mesto Žilina 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy – zimný štadión Revúca Mesto Revúca 469 993,00 469993.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku Mesto Kežmarok 2 944 374,00 2944374.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výmena chladiaceho zariadenia pre jestvujúci zimný štadión a dodanie a montáž chladiaceho zariadenia pre novú tréningovú halu v Poprade a súvisiace služby Mesto Poprad 919 000,00 919000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava a repasácia chladiaceho systému ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 468 800,00 468800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena chladiaceho zariadenia - časť "chladenie" zimný štadión P. Demitru Trenčín Mesto Trenčín 555 657,00 555657.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 470 700,00 470700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 245 777,00 245777.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zimný štadión - rekonštrukcia chladenia Mesto Trenčín 159 900,00 159900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresor GEA Grasso typ LMR-L2240S-28 Mesto Zvolen 83 940,00 83940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske Mesto Partizánske 243 190,00 243190.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Multifunkčné športové plochy SZĽH Infra, s.r.o. 6 606 860,00 6606860.0 EUR 2020 Práce Nie 2
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna Mesto Spišská Nová Ves 373 614,00 373614.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch Mesto Piešťany 76 875,00 76875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum Obec Široké 145 990,00 145990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši – etapa V. – technológia chladenia ľadovej plochy Mesto Liptovský Mikuláš 377 151,00 377151.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prestrešenie Hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej Mesto Spišská Belá 504 930,00 504930.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Ľadová plocha - lokalita starý JUH Mesto Poprad 1 013 308,00 1013308.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave Mesto Rožňava 284 997,00 284997.0 EUR 2019 Práce Nie 1

frost.service@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Bárková
Adresa:
Horná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Barek
Adresa:
Horná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Slabý
Adresa:
Dolná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darina Slabá
Adresa:
Dolná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Bárková
Adresa:
Horná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Slabý
Adresa:
Dolná Breznica 291 Lednické Rovne 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Barek
Adresa:
Horná Breznica 020 61
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Alena Virdzeková
Adresa:
F. Urbánka 804 Púchov 02001
Meno:
JUDr. Soňa Baginová
Adresa:
Royova Púchov 02001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 21.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×