Dodávateľ

REMING CONSULT a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REMING CONSULT a.s.

IČO: 35729023

Adresa: Trnavská cesta 27, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-D2007

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. December 2019

Záznam platný do: 12. December 2022

Posledná zmena: 27. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 388 000,00 EUR 1 1
2015 10 732 656,00 EUR 7 7
2016 3 458 469,00 EUR 2 2
2017 1 908 910,00 EUR 3 3
2018 2 308 800,00 EUR 2 2
2019 142 600,00 EUR 1 1
2020 5 036 000,00 EUR 2 2
2021 5 118 560,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 388 000,00 EUR 1 1
2015 10 732 656,00 EUR 7 7
2016 3 458 469,00 EUR 2 2
2017 1 908 910,00 EUR 3 3
2018 2 308 800,00 EUR 2 2
2019 142 600,00 EUR 1 1
2020 5 036 000,00 EUR 2 2
2021 5 118 560,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 2 796 000,00 2796000.00 EUR
Mesto Košice 1 1 888 000,00 1888000.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 142 600,00 142600.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 1 337 056,00 1337056.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 298 000,00 298000.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 1 092 280,00 1092280.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 10 147 459,00 10147459.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 9 132 800,00 9132800.00 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 259 800,00 259800.00 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 2 000 000,00 2000000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 131,253 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 700,00 47700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 53 000,00 53000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 46 700,00 46700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 984 800,00 5984800.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové práce - Električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 966 736,00 966736.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zapracovanie zmien a doplnení do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť: Bosákova ulica Janíkov dvor". Hlavné mesto SR Bratislava 949 056,00 949056.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 570 370,00 2570370.0 EUR 2015 Služby Áno 1
ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 298 880,00 1298880.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 092 280,00 1092280.0 EUR 2015 Služby Áno 1
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 159 589,00 2159589.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 927 800,00 927800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 683 110,00 683110.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 298 000,00 298000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Štúdia realizovateľnosti - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 259 800,00 259800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 049 000,00 2049000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
TECHNICKO-HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL – PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA III. ČASŤ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 148 000,00 3148000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 888 000,00 1888000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 142 600,00 142600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa - Projekčné práce Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 531 000,00 4531000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACE SLUŽBY – INŽINIERSKE STAVBY METRO Bratislava, a.s. 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 620 560,00 620560.0 EUR 2021 Služby Áno 1

reming@reming.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 127 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Lukeš
Adresa:
Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dagmar Burešová
Adresa:
Italská 51 Praha - m.č. Vinohrady 120 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tereza Příbramská
Adresa:
Vápencová 1a Praha - m.č. Podolí 147 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sellner
Adresa:
Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Hromádka CSc.
Adresa:
Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout
Adresa:
Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jiří Hodek
Adresa:
Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Hromádka
Adresa:
Korunní 108a Praha - m.č. Vinohrady 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adéla Hromádková
Adresa:
Nad Akáty 1 Praha - m.č. Kunratice 148 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Lín
Adresa:
Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucie Pokorná
Adresa:
Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Sellner
Adresa:
Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Sláma
Adresa:
Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa:
Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2019
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Fidler
Adresa:
Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2018
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomír Podmanický
Adresa:
Malinovská 17 Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
10. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout PhD.
Adresa:
Velké Popovice 25169
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
18. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
3. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Záznam do:
26. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomír Podmanický
Adresa:
Malinovská 17 Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ján Kovarčík
Adresa:
Platanová alej 3 Komárno 94501
Meno:
JUDr. Miroslav Vincenec
Adresa:
Šancová 102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 10.07.2020 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 18.10.2019 do: 10.07.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2019 do: 18.10.2019

StiahniZáznam platný od: 26.01.2018 do: 3.07.2019

StiahniZáznam platný od: 17.08.2017 do: 26.01.2018

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 17.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×