Osoba

Ing. Jan Fidler


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
44 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
12
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
145
Zmlúv:
167
V celkovej hodnote:
128,231,907 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
JAVORINA, výrobné družstvo 00168599 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
SUDOP PRAHA a.s. 25793349 Nie
Alfa 04 a.s. 35889853 Áno
DPP Žilina, s.r.o. 50391348 Áno
REMING CONSULT a.s. 35729023 Áno
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 Áno
SUDOP Košice a.s. 31664288 Áno
DI Koridor, s.r.o. 36704806 Nie
METROPROJEKT Praha a.s. 45271895 Áno
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 64610357 Nie
INFRAPROJEKT, s.r.o. 35749229 Áno
PK OSSENDORF s.r.o. 25564901 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia 50,050 EUR 16. Február 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 – projektová dokumentácia 42,350 EUR 12. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek 55,715 EUR 4. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť 5,984,800 EUR 26. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 3,921 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 11,504,420 EUR 29. Júl 2016
Slovenská správa ciest Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA 417,537 EUR 29. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru 448,000 EUR 29. Júl 2016
Slovenská správa ciest I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti 212,400 EUR 14. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce 4,608,260 EUR 21. November 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 1,452 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 15,592 EUR 30. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 9,054 EUR 30. Jún 2018
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves 549,798 EUR 24. Júl 2019
Žilinský samosprávny kraj Vypracovanie projektových dokumentácií ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja 8,430 EUR 14. September 2020
Žilinský samosprávny kraj Vypracovanie projektových dokumentácií ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja 6,820 EUR 14. September 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa - Projekčné práce 2,796,000 EUR 11. Marec 2021
Slovenská správa ciest I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín 92,360 EUR 11. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Projektová dokumentácia III 38,750 EUR 15. Október 2021
Slovenská správa ciest I/65 Kremnica - Kremnické Bane (aktualizácia DP) 41,395 EUR 8. Január 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty 29 EUR 28. November 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Projektové práce - Električkové trate 388,000 EUR 3. Október 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Projektové práce - Električkové trate 333,321 EUR 2. Október 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Projektové práce - Električkové trate 245,415 EUR 2. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 87,308 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 87,308 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 7,848 EUR 30. September 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach 598,175 EUR 10. Október 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach 253,650 EUR 10. Október 2016
Slovenská správa ciest I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti 389,949 EUR 21. November 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 4,505 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 7,596 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 7,248 EUR 31. Marec 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 5,397 EUR 31. Marec 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica 2,049,000 EUR 15. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat. 3,598,257 EUR 6. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD 2,526,080 EUR 12. August 2019
Hlavné mesto SR Bratislava PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 35 EUR 15. August 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK 177,240 EUR 12. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ 3,588,238 EUR 5. Február 2021
Prešovský samosprávny kraj Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia 237,800 EUR 29. Marec 2021
Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka – projektová dokumentácia 35,800 EUR 28. Jún 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce 946,680 EUR 9. November 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce 580,000 EUR 10. November 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce 398,000 EUR 10. November 2021
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Činnosť stavebného dozoru pre projekt Kanalizácia a ČOV Sereď 99,390 EUR 26. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce 2,894,776 EUR 7. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP 2,449,405 EUR 22. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 6,627 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 19,651 EUR 31. Marec 2017
Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad 31,990 EUR 28. Apríl 2017
Žilinský samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) 15,220 EUR 28. November 2017
Žilinský samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) 89,430 EUR 8. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 68,400 EUR 13. November 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia 789,998 EUR 28. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. TECHNICKO-HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL – PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA III. ČASŤ 3,148,000 EUR 13. Máj 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 13,357 EUR 31. December 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji 52,650 EUR 9. Apríl 2021
Slovenská správa ciest I/79 Hriadky - Trebišov, preložka 175,550 EUR 16. Apríl 2021
Prešovský samosprávny kraj „Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“ 209,421 EUR 7. Júl 2021
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 60,000 EUR 21. September 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 131,253 - projektová dokumentácia 43,750 EUR 12. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 29 EUR 3. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebný zámer v podrobnosti dokumentácie na územné rozhodnutie (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, odpočí 122,888 EUR 19. December 2014
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – stavebný dozor 658,980 EUR 9. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby D1, R2, R4 Prešov - Košice - Bidovce 287,922 EUR 16. Jún 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia 2,570,370 EUR 11. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 400,000 EUR 27. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 8,022 EUR 31. December 2015
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia 1,092,280 EUR 5. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 8,196 EUR 30. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty 2,510 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 74,969 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 80,268 EUR 31. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie Doplnok stavebného zámeru (Doplnok SZ) a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratisla 4,690,603 EUR 31. Marec 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 2,159,589 EUR 30. November 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 1,220 EUR 31. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia 927,800 EUR 16. August 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 45,000 EUR 30. August 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 60,000 EUR 30. August 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 977 EUR 30. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a 1,943,944 EUR 16. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD 391,953 EUR 23. Október 2020
Slovenská správa ciest Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie 78,480 EUR 6. Apríl 2020
Športové centrum polície Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD, inžiniering 389,880 EUR 3. Júl 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia 639,875 EUR 14. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 7,296 EUR 31. Marec 2021
Slovenská správa ciest I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty 392,487 EUR 25. November 2021
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Činnosť stavebného dozoru pre projekt Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce 169,990 EUR 21. Október 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca 38,249 EUR 21. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ. 439,000 EUR 4. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné r 1,665,793 EUR 21. Máj 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 86,359 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 86,359 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 500 EUR 3. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie pre ponuku (DP) 7,599,895 EUR 9. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty 1,700 EUR 31. December 2016
Slovenská správa ciest I/66 Popová - Hranovnica 64,980 EUR 16. Máj 2018
Prešovský samosprávny kraj II/545 Kapušany - Raslavice, vypracovanie projektovej dokumentácie 46,817 EUR 15. Február 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa. 62,330 EUR 24. August 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa. 89,700 EUR 24. August 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) PD rekonštrukcia mosta 574-003 Ilava 24,750 EUR 12. Október 2016
Obec Veľké Raškovce Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu miestnych komunikácií 20,550 EUR 31. Marec 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 10,067 EUR 31. December 2015
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Technický dozor, inžinierska a manažérska činnosť stavieb : " Prístavba diagnostického centra " a " Výstavba pavilónu detského kardiocentra ". 348,000 EUR 29. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Ružomberok 288,400 EUR 16. September 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Zapracovanie zmien a doplnení do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť: Bosákova ulica Janíkov dvor". 949,056 EUR 28. Október 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby 2,721 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 52,985 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 19,929 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie technickej štúdie stavby R2 Privádzač Ludvikov Dvor - Červený Rak. 83,397 EUR 26. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 11,939 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na po 1,519,872 EUR 23. August 2016
Slovenská správa ciest Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov 328,660 EUR 29. Júl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 86,359 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 19,454 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 33,836 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 15,605 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD 2,773,996 EUR 13. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca 2,131,469 EUR 13. December 2018
Slovenská správa ciest I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa 134,856 EUR 11. November 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 3,838 EUR 30. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia 43,909 EUR 30. September 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov 322,560 EUR 5. Máj 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 2,390,941 EUR 4. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 4,031 EUR 30. September 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti 1,298,880 EUR 20. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 4,300 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. 1,899 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 87,308 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel 87,308 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná c 308,568 EUR 11. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 8,545 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Koši 6,872,245 EUR 9. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a 3,119,999 EUR 31. Január 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD. 1,743,070 EUR 11. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a 688,866 EUR 12. August 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 142,600 EUR 5. December 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ – PD a súvisiace činnosti 54,750 EUR 29. September 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Cyklotrasa Zvolen – Hronská Breznica 143,150 EUR 12. Marec 2021
METRO Bratislava, a.s. PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACE SLUŽBY – INŽINIERSKE STAVBY 2,000,000 EUR 10. Február 2021
METRO Bratislava, a.s. PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACE SLUŽBY – INŽINIERSKE STAVBY 2,000,000 EUR 10. Február 2021
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Činnosť stavebného dozoru pre projekt Žitavany - kanalizácia 47,770 EUR 17. Júl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR 89,941 EUR 10. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť geotechnika stavebného dozoru 3,313 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. 8,731 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby 25 EUR 9. Február 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby 6,993 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie správy o hodnotení stavby Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentáci 4,386,751 EUR 22. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia 683,110 EUR 16. August 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ZÚ Londýn 298,000 EUR 20. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa 1,530,619 EUR 6. Február 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu križovatiek riadených CDS – Petržalka 119,463 EUR 15. Jún 2020
Mesto Žilina Projektová príprava - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a menierní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 2,336,200 EUR 20. Júl 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu komunikácie promenády na Železnej studničke 38,638 EUR 4. November 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Hlavné prehliadky mostov v správe NDS, a.s. 47,212 EUR 2. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Hlavné prehliadky mostov v správe NDS, a.s. 48,967 EUR 2. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Hlavné prehliadky mostov v správe NDS, a.s. 68,364 EUR 2. December 2021
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV 171,900 EUR 29. Jún 2015
Mesto Košice Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia 1,888,000 EUR 19. August 2020
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti 1,196,900 EUR 11. December 2014
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Štúdia realizovateľnosti - výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 259,800 EUR 21. Marec 2018
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 2,248,120 EUR 2. Apríl 2019
Mesto Martin Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ 158,900 EUR 9. Január 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany - kanalizácia 92,000 EUR 29. Jún 2015
Bratislavský samosprávny kraj Projektové práce – Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) 1,268,914 EUR 13. Jún 2017
Košický samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Stavebné úpravy cesty II/552 Košice-Veľké Kapušany-hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,6 km 55,800 EUR 13. November 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×