Dodávateľ

ESP Consult, s.r.o.

Šamorín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ESP Consult, s.r.o.

IČO: 46092404

Adresa: Vicenzy 2209/8A, Šamorín

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2978

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Máj 2020

Záznam platný do: 6. Máj 2023

Posledná zmena: 22. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29,00 EUR 1 1
2015 289 139,00 EUR 6 9
2016 17 177 268,00 EUR 13 13
2017 313 941,00 EUR 4 6
2018 337 000,00 EUR 2 2
2019 5 932 544,00 EUR 4 4
2020 477 131,00 EUR 3 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29,00 EUR 1 1
2015 225 432,00 EUR 4 5
2016 17 202 399,00 EUR 13 15
2017 352 517,00 EUR 6 8
2018 337 000,00 EUR 2 2
2019 5 932 544,00 EUR 4 4
2020 477 131,00 EUR 3 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 4 739 310,00 739310.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 169 000,00 169000.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 39 100,00 39100.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 20 654 222,00 20654222.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 242 200,00 242200.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 2 248 120,00 2248120.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 219 950,00 219950.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 138 900,00 138900.00 EUR
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 1 76 250,00 76250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín - intenzifikácia úpravne vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 219 950,00 219950.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 252,00 14252.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 25.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 172,00 18172.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 932,00 86932.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 504 420,00 11504420.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 972,00 37972.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 961,00 52961.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 372,00 31372.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 380,00 66380.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 448000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 901,00 25901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/66 Banská Bystrica - hranica kraja, smer východ (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 329 910,00 329910.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 608 260,00 4608260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí - Aglomerácia Hronovce, stavebný dozor Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 514,00 44514.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 111,00 25111.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 041,00 6041.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty II/583 Žilinský samosprávny kraj 627 289,00 627289.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 81 800,00 81800.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 540,00 117540.0 EUR 2017 Služby Áno 1
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble Slovenská správa ciest 209 700,00 209700.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble Slovenská správa ciest 209 700,00 209700.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 530 619,00 1530619.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 943 944,00 1943944.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 248 120,00 2248120.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 246 300,00 246300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu. Trenčiansky samosprávny kraj 242 200,00 242200.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Rýchlostná cesta R4 SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš DSP, 8a, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 162 531,00 162531.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce Slovenská správa ciest 72 400,00 72400.0 EUR 2020 Služby Áno 1

info@espconsult.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Polák
Adresa:
Stará cesta 50 Šamorín 93001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Polák
Adresa:
Stará cesta 50 Šamorín 93001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401
Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Jarabinková 2C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Kukučínova 18 Banská Bystrica 974 01
Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.06.2017 do: 21.12.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×