Dodávateľ

KRPA Slovakia spol. s r.o.

Bytča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KRPA Slovakia spol. s r.o.

IČO: 30229138

Adresa: Hrabové 299, Bytča

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4180

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. August 2020

Záznam platný do: 18. August 2023

Posledná zmena: 19. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 017 831,00 EUR 18 18
2016 1 449,16 EUR 2 2
2017 10 609,17 EUR 9 9
2018 641,65 EUR 2 2
2019 382 856,00 EUR 14 14
2020 10 038,17 EUR 3 3
2021 31 759,32 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 611 052,00 EUR 4 4
2016 125 704,16 EUR 6 6
2017 107 212,17 EUR 13 13
2018 91 718,65 EUR 6 6
2019 347 766,00 EUR 6 6
2020 53 945,17 EUR 7 7
2021 82 260,32 EUR 7 7
2022 35 526,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 575,00 1575.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 2 561,97 2561.97 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 6 990,00 6990.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 386,67 386.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 1 140,00 1140.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 189,17 189.17 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 30 1 421 333,67 1421333.67 EUR
Mesto Senec 1 625,00 625.00 EUR
Záchranná služba 1 816,66 816.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 690,83 690.83 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 758,33 758.33 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 8 047,17 8047.17 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 10 070,00 10070.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 542 500,00 542500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 28 993,00 28993.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 34 591,00 34591.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 4 968,00 4968.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 5 466,00 5466.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 64 769,00 64769.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35 013,00 35013.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 19 007,00 19007.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 44 806,00 44806.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 16 831,00 16831.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 26 550,00 26550.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 8 416,00 8416.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33 317,00 33317.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15 807,00 15807.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 21 034,00 21034.0 EUR 2015 Služby Nie 1
skartovač Národný ústav reumatických chorôb 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre 2017, diáre 2017 a perá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač dokumentov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a príslušenstvo- skartovačka, rezačka a rezné hlavy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 309,48 309.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Listové obálky C5 Štatistický úrad Slovenskej republiky 403,00 403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovacie zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 624,00 624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Skartovač DAHLE 40222 alebo ekvivalent Mesto Senec 1 120,00 1120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Listové obálky C5 Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny skartovač Záchranná služba 985,53 985.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 925,00 11925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovačka dokumentov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 528,10 528.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 384,99 384.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 919,00 20919.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 65 736,00 65736.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 225,12 225.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 29 108,00 29108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 320,58 320.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 96 368,00 96368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 11 210,00 11210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky Štatistický úrad Slovenskej republiky 504,93 504.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 55 191,00 55191.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovacie stroje veľkokapacitné vrátane náhradných odpadových vriec Pôdohospodárska platobná agentúra 11 371,24 11371.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 170 131,00 170131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 70 741,00 70741.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stroj skartovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 976,48 1976.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120,00 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 194 472,00 194472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky Štatistický úrad Slovenskej republiky 736,38 736.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 2 404 399,00 2404399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 84 748,00 84748.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky DL nepriehľadné samolepiace Sociálna poisťovňa, ústredie 49 044,00 49044.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 111 264,00 111264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 103 248,00 103248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 239 280,00 239280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 102 087,00 102087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

zajac@krpa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Jiřička
Adresa:
Dolní Lánov 32 Dolní Lánov 54341
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Prielohy 1C Žilina 01007
Meno:
HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Prielohy 1C Žilina 01007

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×