Dodávateľ

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35890487

Adresa: Pribinova 4253/19 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4856

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Október 2020

Záznam platný do: 28. Október 2023

Posledná zmena: 10. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 695 457,00 EUR 3 3
2015 2 001 233,00 EUR 4 4
2016 2 875 944,00 EUR 4 4
2017 1 535 326,00 EUR 2 2
2018 48 635 561,00 EUR 14 14
2019 3 971 276,00 EUR 5 5
2020 4 887 102,00 EUR 5 5
2021 12 435 999,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 436 812,00 EUR 2 2
2015 1 739 888,00 EUR 4 4
2016 2 900 303,00 EUR 4 4
2017 1 515 542,00 EUR 2 2
2018 46 726 754,00 EUR 6 6
2019 3 934 485,00 EUR 6 6
2020 5 547 773,00 EUR 8 8
2021 14 236 341,00 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 295 516,00 295516.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 70 113,00 70113.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 9 757 659,00 9757659.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 16 624 222,00 16624222.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 28 56 290 388,00 56290388.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 535 514,00 535514.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 684 489,00 684489.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 10 423 059 037,00 10423059037.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 899 541,00 899541.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 752 898,00 752898.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 830 871,00 830871.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 877 025,00 877025.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 177 969,00 1177969.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 199 974,00 1199974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 407 854,00 1407854.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 973 596,00 973596.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 526 602,00 1526602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 046 363,00 1046363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 30 642 099,00 30642099.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 295 775,00 1295775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 200 000,00 14200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 012 934,00 1012934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 118 628,00 118628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 451 406,00 1451406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 802 438,00 802438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 210 554,00 1210554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 333 104,00 333104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 851 605,00 851605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 877 457,00 877457.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 108 433,00 2108433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 877 457,00 877457.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 738 339,00 1738339.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 875 045,00 875045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 735 799,00 1735799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 875 045,00 875045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie osobných motorových vozidiel formou operatívneho leasingu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 384 000,00 384000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 354 693,00 1354693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 957,00 873957.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 256 842,00 1256842.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 293 946,00 1293946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 2 041 091,00 2041091.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 414,00 873414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorových vozidiel Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 757 659,00 9757659.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Operatívny prenájom nových OMV Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 70 113,00 70113.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 602 731,00 1602731.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 873 414,00 873414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421905976689


peter.ufnar@arval.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1274 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marek Kramár
Adresa:
Strážna 9H Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Suché Mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×