Dodávateľ

INTEC PHARMA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INTEC PHARMA s.r.o.

IČO: 00683264

Adresa: Elektrárenská 4, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-C723

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Júl 2020

Záznam platný do: 23. Júl 2023

Posledná zmena: 24. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 13 400,00 EUR 2 2
2014 3 474 390,00 EUR 10 12
2015 12 716 777,00 EUR 3 3
2016 4 553 272,61 EUR 24 24
2017 4 425 418,00 EUR 19 21
2018 3 879 443,27 EUR 17 17
2019 11 791 855,00 EUR 23 23
2020 2 223 132,32 EUR 10 10
2021 2 101 820,20 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 763 686,00 EUR 7 9
2015 12 806 150,00 EUR 6 6
2016 4 401 420,61 EUR 22 22
2017 3 863 328,45 EUR 20 22
2018 4 744 871,82 EUR 16 16
2019 11 445 075,00 EUR 16 16
2020 2 885 874,32 EUR 14 14
2021 4 269 102,20 EUR 21 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 229 014,82 229014.82 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 27 720,00 27720.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 718 765,00 718765.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 35 463,00 35463.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 22 411,70 22411.70 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 700,00 1700.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 33 41 692 241,00 41692241.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 70 307,00 70307.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 17 1 030 772,00 1030772.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 55 470,00 55470.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 850 026,20 850026.20 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 63 180,00 63180.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 4 112 662,00 112662.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 53 038,91 53038.91 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 67 218,00 67218.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 4 429,00 4429.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 115 892,27 115892.27 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 8 600,00 8600.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 9 420,00 9420.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 10 765,00 10765.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 412,50 412.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 48 069,00 48069.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 281 573,00 2281573.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376 805,00 376805.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 474 820,00 2474820.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov- hemostatikum Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 678,00 12678.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lieky do liekových súprav, ockovacie látky a návrh kodifikacných údajov podľa §13 zákona č. 11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 009,00 5009.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 297 600,00 297600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 189870.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Antacidá, antiulceróza, antihemoragiká, antimykotiká na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 64 903,00 64903.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 811,00 184811.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781,00 2983781.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 604,00 184604.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Univerzitná nemocnica Martin 155 879,00 155879.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931,00 1966931.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 754 429,00 1754429.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 082 323,00 10082323.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 266 739,00 1266739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 159 911,00 159911.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468 158,00 468158.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297,00 21297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605,00 1965605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 622,00 246622.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 411 862,00 2411862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 346 776,00 346776.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 886,00 16886.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461,00 1700461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Antitrombotické činidlá Univerzitná nemocnica Martin 419 412,00 419412.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA, č. 2. CYTOSTATIKÁ, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. ANTIREUMATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 642 082,00 5642082.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 412 050,00 412050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 763,00 1763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 215 250,00 215250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 181 732,00 181732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 348 571,00 348571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 625 665,00 2625665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892,00 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 722 000,00 722000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 419 900,00 419900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688 798,00 688798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antitrombín III Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37 557,70 37557.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 374,08 14374.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumin 20 % NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 8 610,00 8610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flebogamma 1x50 ml/2,5 g Detská fakultná nemocnica Košice 9 950,40 9950.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. B01AB02 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 897,00 1897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoglobulíny 3.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 013,70 9013.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 37 812,00 37812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombín III Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 665,56 6665.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
4016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 352,73 352.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 50ml/2,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 858,62 11858.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 100ml/5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 854,19 30854.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Normálny ľudský Imunoglobulín 5% 200ml/10g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 597,58 16597.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľudský imunoglobulín anti - D (Rh) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 073,02 10073.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42 390,00 42390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DOG 1,klon SP 31, Rabbit 0,5ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799,00 799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 195 778,00 195778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
antitrombín III 500IU Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 139 060,00 139060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
diagnostický test a séra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303,00 303.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Albumin 20 % NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 3 367,00 3367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoglobulín Nemocnica Poprad a. s. 45 330,00 45330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antitrombín III Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 25 624,00 25624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1817 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682,00 682.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B01 - Antitrombotiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 43 103,99 43103.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex Nemocnica Poprad a. s. 10 689,00 10689.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347,00 347.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 40 739,60 40739.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antitrombín III Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 20 495,20 20495.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 538,00 12538.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1818 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 616,00 616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (antitrombin lll) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46 276,45 46276.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 260 089,00 260089.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 203 389,00 203389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 988 962,00 1988962.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 273 263,00 273263.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC B02 - Antihemoragiká (koagulačné faktory IX, II, VII, X) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 564,72 3564.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 816,00 201816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 694 420,00 1694420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 424 481,00 424481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 442,00 32442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 488 789,00 1488789.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 174 251,00 174251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 335,00 12335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 830 000,00 4830000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 225 414,00 1225414.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 454 626,00 454626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 479 027,00 479027.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 835 400,00 1835400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 388,00 17388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antitrombín III Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 556,50 14556.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 274,00 21274.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antithrombin lll (Liek ATC skupiny B01) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 26 643,76 26643.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 181 818,00 181818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 143,00 109143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a špecifické liečivé prípravky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 422,00 2422.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antitrombín III Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 355,00 11355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Albumín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27 236,00 27236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 173 784,00 173784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 082,00 17082.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 417 288,00 417288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 454 405,00 1454405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 260 842,00 260842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 184,00 66184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 616,00 113616.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 038,00 60038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ľudský albumín 200 g/l Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 69 876,00 69876.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koagulačný faktor II,IX,VII,X, proteín C a S ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 213 588,60 213588.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 108 787,00 108787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
albumín ľudský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 710,00 14710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B05 - časť 7 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 165,85 19165.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Albumin 20% 50 ml NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 8 995,00 8995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Albumín 20% 100 ml NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 101 465,00 101465.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 599 476,00 1599476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 654,00 102654.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Univerzitná nemocnica Martin 76 068,00 76068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
albumín ľudský 20% Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 170 938,62 170938.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 842 069,00 842069.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 660,00 199660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ľudský fibrinogén Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 98 155,20 98155.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 230 670,00 230670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 279,00 51279.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 178 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Čorňák
Adresa:
H. Meličkovej 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Čorňák
Adresa:
H. Meličkovej 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hodžovo nám. 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Konečná & Zacha, s.r.o.
Adresa:
Ventúrska 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 9.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×