Dodávateľ

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36020982

Adresa: Lazovná 68, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/4-PO-C2520

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 14. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 634 340,00 EUR 6 6
2015 12 026 015,00 EUR 7 7
2016 18 024 528,32 EUR 10 11
2017 18 092 378,00 EUR 9 9
2018 52 829 325,90 EUR 10 10
2019 69 544 464,00 EUR 13 15
2020 9 631 924,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 480 223,00 EUR 1 1
2015 30 674 787,00 EUR 7 7
2016 20 144 873,32 EUR 12 12
2017 20 805 559,00 EUR 10 11
2018 40 960 288,90 EUR 9 9
2019 68 203 588,00 EUR 12 14
2020 23 077 712,00 EUR 8 8
2021 2 435 944,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 365 640,00 365640.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 49 199 797 722,00 199797722.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 4 879 663,00 4879663.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 1 416 731,00 1416731.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 159 916,90 159916.90 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 16 300,00 16300.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 5 250,00 5250.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 44 711,68 44711.68 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 97 040,64 97040.64 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 506 483,00 2506483.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 210 745,00 4210745.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 006 014,00 6006014.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 798 560,00 9798560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 927 503,00 927503.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 744 700,00 10744700.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky 2016 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 348 681,00 1348681.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liek s účinnou látkou Indursulfáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 480 223,00 480223.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 013 780,00 3013780.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 506 890,00 1506890.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 686 175,00 2686175.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 039 325,00 2039325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 142 587,00 1142587.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 460 480,00 1460480.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA23 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 373 415,00 1373415.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 601 360,00 2601360.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 575 360,00 2575360.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L03AB07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 449 640,00 2449640.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571 285,00 571285.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 571 285,00 571285.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400,00 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400,00 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 157 299,00 3157299.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 190 450,00 2190450.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 252 280,00 1252280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 667 119,00 2667119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 394,00 72394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 056 090,00 5056090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 686 072,00 1686072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 381 390,00 19381390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 845 347,00 4845347.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagenciá na vyšetrenie biologického materiálu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Účinná látka IOMEPROL 350 - ATC skupina V08AB10 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 20 265,00 20265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 97 040,64 97040.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie srdcovej variability QAthlete profesional + Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. J06BB16 - Palivizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 160 115,00 160115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 966 000,00 6966000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 193 654,00 193654.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AX04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 690 695,00 9690695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 528 045,00 2528045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 322 116,00 2322116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brineura 150 mg infúzny roztok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 570 931,00 570931.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 614 120,00 13614120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 073 287,00 9073287.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 697 780,00 697780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 173 747,00 173747.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky a očkovacie látky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 061,00 19061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 24 740 300,00 24740300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky s účinnými látkami: Alfa-agalzidáza, Galsulfáza, Idursulfáz Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 761 099,00 3761099.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny J06BB16 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 322 116,00 2322116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 370 150,00 12370150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 347 494,00 347494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 841 972,00 841972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 405 840,00 405840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135 280,00 135280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brineura 150 mg infúzny roztok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 845 800,00 845800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 809 060,00 5809060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AB08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 176 538,00 176538.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 936 357,00 1936357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 323 049,00 323049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 030 528,00 1030528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

zubrietovska@transmedic.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 182 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ivan Pohanka
Adresa:
Nad brehmi 13 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ludvik Kucko
Adresa:
Janka Kráľa 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ivan Pohanka
Adresa:
Nad brehmi 13 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
15. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Milan Vrúbel
Adresa:
Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2017
Záznam do:
21. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Milan Vrúbel
Adresa:
Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ivan Pohanka
Adresa:
Nad brehmi 13 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Milan Vrúbel
Adresa:
Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.05.2019 do: 15.07.2020

StiahniZáznam platný od: 4.01.2019 do: 21.05.2019

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 4.01.2019

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×