Dodávateľ

AUTEX s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTEX s.r.o.

IČO: 36389714

Adresa: Kragujevská 3679/22C, Žilina

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2505

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2020

Záznam platný do: 10. Marec 2023

Posledná zmena: 12. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 14 557,00 EUR 10 10
2016 14 400,00 EUR 1 1
2017 1 389,99 EUR 6 6
2018 9 022,33 EUR 3 3
2019 3 425,33 EUR 8 8
2020 20 333,82 EUR 12 12
2021 25 012,70 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 193,00 EUR 2 2
2015 4 072,00 EUR 4 4
2016 21 692,00 EUR 5 5
2017 1 389,99 EUR 6 6
2018 9 022,33 EUR 3 3
2019 3 425,33 EUR 8 8
2020 20 333,82 EUR 12 12
2021 25 012,70 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 22 528,42 22528.42 EUR
Mesto Žilina 1 5 741,67 5741.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 15 124,00 15124.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 14 557,00 14557.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 95,83 95.83 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 6 665,83 6665.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 1 996,57 1996.57 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 134,56 134.56 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 428,33 2428.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 258,33 1258.33 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 328,00 328.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 2 884,60 2884.60 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 357,50 357.50 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 677,50 677.50 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 11 190,00 11190.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1 415,00 1415.00 EUR
ZAHORKA 5 758,03 758.03 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie IV.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 636,00 4636.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 367,00 367.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 067,00 3067.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126,00 126.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie II.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 517,00 517.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 028,00 1028.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie I.kvartál 2016. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 380,00 1380.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 825,00 1825.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie III.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 702,00 702.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 909,00 909.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Motorové oleje SAE 15W-40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov do -40°C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M7ADS III Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej hydraulický VG 32 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 328,00 2328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazacie oleje a mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mazivo plastické hlinité Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prevodový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastické mazivo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olej vizkózny, kvapalina chladiaca, uvoľňovač spojov, mazivo univerzálne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 170,02 1170.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 820,00 1820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov zimná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131,00 131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171,00 171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mazivá a chladiace kvapaliny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 827,57 827.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný roztok na ruky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157,00 157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 113,03 113.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151,99 151.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 686,52 27686.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 824,00 1824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na ruky a plochy Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov zimná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 101,00 101.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia na ruky s rozprašovačom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 365,00 1365.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 932,00 5932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Olej motorový alebo ekvivalent ZAHORKA 375,00 375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tekutá dezinfekcia na ruky a povrchy Mesto Žilina 19 500,00 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 908,08 19908.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Olej motorový M6AD , , hydraulický olej OH-HM 46, hydraulický olej OH-HM 32, PP 90 - prevodový Technické služby mesta Humenné 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1www.autexsro.sk


+421434923061

+421434923061


autexhaj@autexsro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 252 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Kornel Šurin
Adresa:
Banská 541/3 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marieta Šurinová
Adresa:
Banská 541/3 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marieta Šurinová
Adresa:
Banská 541/3 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kornel Šurin
Adresa:
Banská 541/3 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o.
Adresa:
Dlhá 6 Banská Bystrica 974 05

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×