Dodávateľ

ProScience Tech s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ProScience Tech s. r. o.

IČO: 45868212

Adresa: Dobšinského 20, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4734

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Apríl 2020

Záznam platný do: 26. Apríl 2023

Posledná zmena: 25. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 502 854,00 EUR 7 10
2015 22 309 126,00 EUR 12 18
2016 320 974,28 EUR 77 86
2017 283 750,97 EUR 50 53
2018 14 235 135,71 EUR 63 73
2019 910 176,50 EUR 20 30
2020 9 479 352,15 EUR 19 29
2021 3 203 067,38 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 952 883,00 EUR 5 8
2015 15 373 632,00 EUR 10 14
2016 7 461 089,28 EUR 77 84
2017 328 247,97 EUR 51 57
2018 14 041 118,71 EUR 64 72
2019 898 411,50 EUR 20 30
2020 9 235 589,15 EUR 20 33
2021 3 953 465,38 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 7 016 805,00 7016805.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 29 982,40 29982.40 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 8 737,68 8737.68 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 91 1 713 861,58 1713861.58 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 1 148,90 1148.90 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 162 000,00 1162000.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 7 203 439,00 7203439.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 3 000,00 3000.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 24 909,11 24909.11 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 87 300 203,47 300203.47 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 4 996 800,00 4996800.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 22 12 740 651,00 12740651.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 88 270,18 88270.18 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 5 289 220,00 5289220.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 133,80 1133.80 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 74 791,66 74791.66 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 6 130,00 6130.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 18 679,73 18679.73 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 26 818,18 26818.18 EUR
Neurobiologický ústav SAV 3 1 324,00 1324.00 EUR
Ústav zoológie SAV 4 1 337,20 1337.20 EUR
BioScience Slovakia s.r.o. 2 517 750,00 517750.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 2 949,00 2949.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 1 253,83 1253.83 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 244 395,00 244395.00 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 4 14 341 080,82 14341080.82 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 235,00 235.00 EUR
GENETON s.r.o. 1 757 250,00 757250.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 551,80 551.80 EUR
Národná transplantačná organizácia 5 5 804,50 5804.50 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 1 280,00 1280.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 8 5 379,28 5379.28 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 3 952,37 3952.37 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 67,50 67.50 EUR
Ústav molekulárnej biológie SAV 1 317 220,00 317220.00 EUR
Lambda Life a.s. 2 336 025,00 336025.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 274 068,00 274068.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 533 365,00 533365.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Príprava hybridómov produkujúcich špecifické protilátky proti biomarkerom a ďalších komponentov diagnostickej platformy a syntéza peptidových knižníc BioScience Slovakia s.r.o. 513 600,00 513600.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 914,00 45914.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 170 000,00 7170000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 003,00 53003.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 38 894,00 38894.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 20 670,00 20670.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 769,00 66769.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Prístroje a zariadenia pre Centrum výskumu a vývoja SAV (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 4 996 800,00 4996800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 410 000,00 1410000.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
SEMI-AUTOMATICKÁ HYBRIDIZAČNÁ STANICA BioScience Slovakia s.r.o. 89 750,00 89750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 122 267,00 122267.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špecializované zariadenia pre výskum Národný ústav reumatických chorôb 5 285 600,00 5285600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7 170 000,00 7170000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 883,00 18883.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 795,00 35795.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórne prístroje pre analýzu vody SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 162 000,00 1162000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 666,00 26666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný tovar pre výskum v oblasti molekulárnej genetiky GENETON s.r.o. 757 250,00 757250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 986,00 94986.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 868,00 97868.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 366,00 6366.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 292 948,00 292948.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 421,00 108421.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 034,00 13034.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 3 878,00 3878.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 92 842,00 92842.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 769,00 71769.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 111 209,00 111209.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 671,00 55671.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 361 878,00 361878.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 704,00 120704.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 151,00 41151.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 66 058,00 66058.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reagencie a spotrebný materiál pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 201,00 46201.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 206 641,00 206641.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800,00 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Základné anorganické a organické chemikálie 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 265,10 265.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Film pre chemiluminiscenčnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Hydroxymatairesinol, Pinosylvin Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVDF membrána pre Western blotting Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 322,50 322.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
dNTP Mix, 10mM každý, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L / Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 914,00 1914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Karty pre odber a skladovanie vzoriek pre DNA analýzy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 447,00 447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Neurobiologický ústav SAV 1 326,00 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza pre imunoelektroforézu 50g Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 547,00 1547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 133,90 4133.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 277,00 277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne separačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 048,00 1048.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity a bioreagencie pre molekulárnu biológiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu interleukínu a úrovne oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsoľovacie kolóny Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dôkazový vyšetrovací cytokínový súbor – vysokej špecificity; vnútorná kontrola Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 975,03 10975.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Immobiline DryStrip Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GeneticAnalyzer 4-CapillaryArray Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky a kultivačné média Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 937,93 12937.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne povrchovo upravený filtračný papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 909,00 3909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastové škatule na mikroskopické preparáty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 523,00 1523.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
100 bp DNA ladder, Qubit dsDNA HS Assay kit 500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 584,00 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kultiváciu explantátov, mikrobiologickú a chemickú analýzu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 639,67 4639.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemilumi reagens Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárne a sekundárne protilátky na Western blottovú analýzu, kity na stanovenie aktivity enzýmov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 355,02 4355.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 965,00 1965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializovaná sada na prípravu vzorky exprimovaných génov neoplasticky pozmenených buniek Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špecializovaná sada na identifikáciu a zobrazovanie exprimovaných rezistenčných génov malignancií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 829,68 6829.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí); DNeasy Plant Mini Kit (50), Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, Eppendorf QualityTM, colorless (1000pcs.) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 658,34 2658.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
RT-PCR, mPCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity na 6-keto Prostalandin F1α, ELISA kity na Thromboxane B2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Kvantifikácia DNA_2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594,00 594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5016 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 830,80 3830.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne biochemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Eppendorf s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 365,55 1365.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na stanovenie koncentrácie DNA a genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set fluorescenčných sond na vizualiáciu organél a membrán živých buniek pri aplikácii potenciálnych protinádorových látok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada automatických mikropipiet a chladiaci stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619,00 619.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417,00 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média a liečivá Neurobiologický ústav SAV 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a plasty pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 124,49 7124.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre expresiu RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 645,00 2645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na analýzu metabolických dráh bunky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na analýzu proteómu bunky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a sety pre stanovenie neurotrofických faktorov v moči Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 780,00 2780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 315,00 1315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359,00 359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická pipeta Eppendorf Reference 2, variable 0,5 – 10 μl Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 223,20 223.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
mirVana microRNA izolačný kit Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TaqMan Universal Master Mix II, no UNG, 2x 5 ml Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
96 W PCR PLATES, FLEXI (100) 900098 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 299,00 299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada laboratórnych pipiet a otočný stojan Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 777,00 777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na glykotypizáciu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekvenovanie exómov pacientských vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 580,00 9580.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie poradia deoxyribonukleotidov v kompletnej štruktúre DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 916,00 2916.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 4 078,00 4078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárne zariadenie na sledovanie fyziologických zmien počas záťažových testov Biomedicínske centrum SAV 36 717,20 36717.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
0417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 841,00 1841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT Národná transplantačná organizácia 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oxygraf – multisenzorický systém kombinovaný s fluorometrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 47 500,00 47500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 762,00 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na expanziu bunkových línií a analýzu cytotoxicity. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 340,80 340.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sphingosine-1-Phosphate s excitačným účinkom, WS 12 – potenciálny agonista TRPM8 receptora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 247,10 1247.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Immobiline DryStrip Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 222,00 222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na syntézu digoxigenínom značených DNA prób pomocou PCR Ústav zoológie SAV 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializovaná sada na expanziu bunkových línií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,73 750.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112,00 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory batérie do elektronických pipiet Eppendorf Research Pro Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127,20 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 055,17 1055.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Histochemické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 709,00 709.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Neurobiologický ústav SAV 299,00 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne kultivačné média a chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 382,86 3382.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál; Metanol gradientovej kvality Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135,00 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na stanovenie typu proteínu a jeho analýzu vo vzorke a na stanovenie vplyvu translačno-metabolických procesov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 174,92 2174.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a reagencie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 109,39 15109.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 068,00 1068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Génová expresia a metylačné analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 696,00 696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 643,00 643.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kit_kardiálny troponín I_králik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 584,00 1584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety 200 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 81,00 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie exómov pacientských vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 710,00 3710.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemikálie na molekulovú analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 080,00 3080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie na prácu s RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 438,00 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-25 v ľudskom sére Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 497,53 497.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Navrhnuté Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 92,95 92.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy na bezkolónkovú purifikáciu a etanol Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 760,00 1760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčný kit na real-time PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 313,00 313.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 852,00 1852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,59 450.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plasty na sekvenovanie DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre stanovenie metabolitov hmotnostnou spektrometriou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 061,00 6061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 340,00 1340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 019,00 1019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362,00 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - kyselina trifluoroctová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,11 270.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárske zariadenia a výrobky a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 636,00 1636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MiR05-Kit: Mitochondriálne respiračné médium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, protilátky a materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
H-Glu-Ala-Leu-Phe-Gln-pNA trifluoroacetate salt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 759,20 1759.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nájom prístroja RT-PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na DNA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Marker na western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém na čistenie amplifikačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 346,00 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-bežné Výskumný ústav vodného hospodárstva 151 082,82 151082.82 EUR 2018 Tovary Áno 1
Polyklonálna protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, médium a materiál na respirometriu (O2K Oroboros) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie cytokínu IL-10 v ľudskej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
43. Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692,00 692.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 710,00 710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka pre imunofluorescenciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 226,00 226.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fibronectin 1 MG - prirodný humánny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 761,00 761.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - pre mikrobiológiu Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 795,74 11795.74 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 904,30 4904.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Médiá pre izoláciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 368,00 1368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 214,36 2214.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba, racky a kryobox Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 349,00 2349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RT - PCR analyzátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 52 100,00 52100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely Biomedicínske centrum SAV 99 035,00 99035.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiály pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HEK-Blue a sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 630,00 2630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekčné kity a purifikácia PCR produktov a sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 343,00 343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 8 535 588,00 8535588.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátky na FACS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 932,00 44932.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062,00 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Pipetovacie špice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 780,00 2780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutathione Peroxidase Assay Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery na identifikáciu Escherichia coli pomocou PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261,00 261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na meranie respirácie buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628,00 628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické zlúčeniny - NHS ester kyseliny listovej, 5,10,15,20- (tetra-4-karboxyfenyl) Porfyrín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2118 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 430,00 9430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 489,00 9489.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj umožňujúci analýzu afinity, špecificity a kinetiky molekulových interakcií na princípe povrchovej plazmónovej rezonancie. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 89 750,00 89750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu Illustra Exo Pro Star 1 - Step Národná transplantačná organizácia 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity a kultivačné prostredia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 041,57 5041.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050,00 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 451 255,00 451255.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187,00 187.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 180 904,00 180904.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Protilátky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 330,00 3330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 867,00 2867.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 307,00 1307.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amplex UltrarRed reagent; Primery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 175 044,00 175044.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 498 200,00 498200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Diagnostický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 603,00 603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 376,00 376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 593,00 1593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čuchový identifikačný test so 16 položkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810,00 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA kity - chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 922,34 922.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR beads na prípravu a realizáciu amplifikácie vybraných úsekov DNA prostredníctvom PCR reakcie - illustra TM Hot Start Mix RTG (96 reakcíí) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834,00 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 115 270,00 115270.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl Ústav molekulárnej biológie SAV 571 268,00 571268.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 512,75 7512.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 624 225,00 624225.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Protilátky a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 445,00 5445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723,00 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Chemikálie - Analytické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 747,24 7747.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačie guličky pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384,00 384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elisa Kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 073,60 1073.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 264,00 4264.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 806,75 6806.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 7 485 923,00 7485923.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 227 696,00 227696.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 672,00 43672.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 203 439,00 7203439.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 750 398,00 750398.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál pre APVV MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 162 748,00 162748.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 812 800,00 1812800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 141 132,00 141132.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 114,00 25114.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 985,00 65985.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 104,00 33104.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Obstaranie primerov a sond na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 79 598,15 79598.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 435 649,00 435649.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a zariadenia pre výskumný projekt Lambda Life a.s. 451 115,00 451115.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 427,00 2427.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polymér Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 284,00 1284.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Membrána na blotovanie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a reagencie Lambda Life a.s. 306 936,00 306936.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 217,00 217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroj na detekciu a rozbory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 591,00 4591.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 182 452,00 182452.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 666,00 10666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 347 375,00 347375.0 EUR 2021 Tovary Áno 1https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4079368&l=skinfo@prosciencetech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 318 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Adam Andráško
Adresa:
Okružná 21 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Adam Andráško
Adresa:
Okružná 21 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
10. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Adam Andráško
Adresa:
Okružná 21 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 10.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×