Dodávateľ

KAMEŇOLOMY, s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KAMEŇOLOMY, s.r.o.

IČO: 34121358

Adresa: Priemyselná č.5, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2234

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. September 2019

Záznam platný do: 9. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 3 675,00 EUR 1 1
2014 199 655,00 EUR 3 11
2015 99 519,00 EUR 5 14
2016 6 380 035,00 EUR 18 23
2017 41 680,00 EUR 2 2
2018 413 913,00 EUR 8 8
2019 44 185,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 133 023,00 EUR 2 8
2015 153 900,00 EUR 5 14
2016 5 633 194,00 EUR 6 14
2017 142 423,00 EUR 6 6
2018 609 472,00 EUR 6 6
2019 376 539,00 EUR 14 14
2020 134 111,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 16 880,00 16880.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 6 664 028,00 6664028.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 54 360,00 54360.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 11 447 394,00 447394.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 278028.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 289358.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 57 485,00 57485.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 96 754,00 96754.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 249547.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 214674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 321492.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 327974.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 360475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 496632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 493312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 703351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 207111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2017) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 900,00 16900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 527597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 618927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 850,00 5850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 680,00 4680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 73 614,00 73614.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 55 430,00 55430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 520788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 265095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 20 944,00 20944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 26 550,00 26550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 20 361,00 20361.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 20 313,00 20313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 239 411,00 239411.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 254,00 283254.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2019) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 200,00 19200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 24 130,00 24130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

kamenolomy@kamenolomy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 111 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Máté
Adresa:
Juraja Slottu 15 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2018
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Zeman
Adresa:
Okružná 26 Revúca 050 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrija Kesič
Adresa:
Tichá 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. September 2019
Záznam do:
18. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Podolák
Adresa:
Bošácka 11 Nové Mesto nad Váhom 915 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Salviany
Adresa:
Kukučínova Trenčín 911 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
5. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Krajčechová
Adresa:
Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom 91632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
5. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohuš Pavlík
Adresa:
Poľná 2 Terchová 013 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
21. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mark Stephens Towe
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henderikus Eugenio Maria Rottinghuis
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nei Colgan
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
William Patrick Egan
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Utz-Hellmuth Felcht
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicholas Hartery
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ernst Johann Bärtschi
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Albert Manifold
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rebecca McDonald
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Donald A. McGovern Jr.
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucinda Riches
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Joseph Kennedy
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maeve Catherine Carton
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heather Ann McSharry
Adresa:
CRH plc, 42 Fitzwilliam Square Dublin D02 R279
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.09.2019 do: 18.12.2019

StiahniZáznam platný od: 5.03.2018 do: 16.09.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 5.03.2018

StiahniZáznam platný od: 21.11.2017 do: 4.01.2018

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 21.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×