Dodávateľ

exe, a.s.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: exe, a.s.

IČO: 17321450

Adresa: Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2415

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2020

Záznam platný do: 2. Marec 2023

Posledná zmena: 15. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 31 943,00 EUR 2 2
2016 137 243,00 EUR 7 7
2017 16 803,00 EUR 4 4
2018 1 013 377,00 EUR 1 1
2020 1 735 948,50 EUR 10 10
2021 830 069,33 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 24 610,00 EUR 1 1
2016 7 333,00 EUR 1 1
2017 33 377,00 EUR 5 5
2018 1 124 542,00 EUR 4 4
2019 3 168,00 EUR 1 1
2020 368 013,50 EUR 11 11
2021 2 204 340,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
DataCentrum 1 9 083,33 9083.33 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 24 136,00 24136.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 2 387 648,00 2387648.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 203 333,33 203333.33 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 422 980,00 422980.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 203 756,00 203756.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 138 850,00 138850.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 123 000,00 123000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 748,00 1748.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 137 243,00 137243.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 25 810,00 25810.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 441,67 1441.67 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 57 947,00 57947.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 26 366,67 26366.67 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 2 040,83 2040.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 33 388,00 33388.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 723,00 1723.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300,00 36300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 234,00 16234.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399,00 51399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720,00 394720.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384,00 68384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 473,00 61473.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 013 377,00 1013377.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ročná obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 69 537,00 69537.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microsoft Premier Support V2 Národný bezpečnostný úrad 36 358,31 36358.31 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2019 GOV OLP Mesto Hlohovec 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie elektronickej licencie Adobe Creative Cloud Ekonomická univerzita v Bratislave 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Software Adobe – predĺženie podpory 3 Univerzita Komenského v Bratislave 1 748,00 1748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Adobe Acrobat Profesional Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 980,00 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Dodávka licencií Microsoft Slovenský hydrometeorologický ústav 148 630,67 148630.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 166 621,20 166621.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Symantec DataCentrum 16 994,40 16994.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova služieb a licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 374 271,00 1374271.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Microsoft Software Assurance pre serverové produkty Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 252 894,31 252894.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 422 980,00 422980.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Excelentné digitálne centrum FBERG Technická univerzita v Košiciach 210 041,00 210041.0 EUR 2021 Služby Nie 1http://exe.skinfo@exe.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Richard Hrabovský
Adresa:
Modricová 7 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Weber
Adresa:
Mariánska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Šitina
Adresa:
Repašského 18 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Ulbricht
Adresa:
Azalková 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2019
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Irena Nebeská
Adresa:
Čajkovského 30 Praha 3, Žižkov 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2019
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ing. Radoslav Tihlarik
Adresa:
Pribišova 13 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Paula Kozubíková Okániková
Adresa:
Lipová 99A Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Hrabovský
Adresa:
Modricová 7 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Molnár
Adresa:
Mlynarovičova 22 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
16. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Hatalová
Adresa:
Osloboditeľov 37 Spišská Belá 05901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
16. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marek Malček
Adresa:
Revúcka 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
26. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miriam Filipová
Adresa:
Za hradbami 30 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Beljak
Adresa:
pri Greftoch 17 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Halász
Adresa:
Csiki-hegyek u. 16 Budapešť 1118
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tadeusz Dyrga
Adresa:
Gojawiczynskiej 3C/2 Gdańsk 80-286
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Smulkowski
Adresa:
Arkadowa 15 Warszawa 02-776
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrzej Wojciech Dopierala
Adresa:
Fortel 5A Warszawa 03-166
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Piotr Seczkowski
Adresa:
Žeromskiego 4 Sopot 81-826
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wlodzimierz Serwinski
Adresa:
Focha 24/9 Gdańsk 80-156
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pawel Piwowar
Adresa:
Kwidzynska 1b Warszawa 04-695
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Pawel Panek
Adresa:
Sanocka 50 Rzeszów 35-504
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zbigniew Pomianek
Adresa:
Gozdzikowa 4a Rzeszów 35-604
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adam Tadeusz Góral
Adresa:
Strzyzowska 36 Rzeszów 35-505
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Borzestowski
Adresa:
Olsztýnska 31/1 Gdynia 81-312
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rafal Marek Kozlowski
Adresa:
Koszykowa 79A m.25 Warszawa 02-008
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.11.2019 do: 30.11.2020

StiahniZáznam platný od: 16.07.2019 do: 15.11.2019

StiahniZáznam platný od: 26.04.2019 do: 16.07.2019

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 26.04.2019

StiahniZáznam platný od: 29.03.2018 do: 4.12.2018

StiahniZáznam platný od: 15.02.2018 do: 29.03.2018

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 15.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×