Dodávateľ

JUTEX - Contract, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JUTEX - Contract, s.r.o.

IČO: 35787473

Adresa: Ivánska cesta 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3275

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Jún 2020

Záznam platný do: 5. Jún 2023

Posledná zmena: 6. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 273 000,00 EUR 1 1
2016 187 545,84 EUR 18 18
2017 156 438,17 EUR 10 10
2018 99 475,33 EUR 8 8
2019 140 905,67 EUR 6 6
2020 7 282,50 EUR 2 2
2021 18 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 273 000,00 EUR 1 1
2016 187 545,84 EUR 18 18
2017 156 438,17 EUR 10 10
2018 99 475,33 EUR 8 8
2019 140 905,67 EUR 6 6
2020 7 282,50 EUR 2 2
2021 18 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 68 704,17 68704.17 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 60 438,16 60438.16 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 2 973,00 2973.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 5 110,00 5110.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 273 000,00 273000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 37 894,00 37894.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 735,00 4735.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 8 080,00 8080.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 4 715,00 4715.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 21 699,00 21699.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 8 320,00 8320.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 118 545,00 118545.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 115 299,99 115299.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 12 135,17 12135.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 40 799,00 40799.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 11 557,17 11557.17 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 2 404,17 2404.17 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 8 870,00 8870.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 10 499,00 10499.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 4 583,33 4583.33 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 2 109,17 2109.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 8 918,34 8918.34 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 5 120,00 5120.00 EUR
Základná škola 1 15 649,00 15649.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 297,00 3297.00 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 2 699,17 2699.17 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 5 832,00 5832.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 19 161,67 19161.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výroba, dodávka a montáž textilných podlahových krytín - KOBERCE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 273 000,00 273000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výmena kobercov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena kobercov - 1.tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka kobercov Hlavné mesto SR Bratislava 11 413,68 11413.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 52 800,00 52800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovaných kobercov Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 400,00 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 760,00 5760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a montáž kancelárskych kobercov Úrad vlády Slovenskej republiky 4 874,83 4874.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podlahy Národné lesnícke centrum (NLC) 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka kobercov do kancelárií Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 752,00 4752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce do kancelárií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 801,92 7801.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a pokládka kobercov Hlavné mesto SR Bratislava 6 116,00 6116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 434,60 4434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce do kancelárií Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 27 380,00 27380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce do chodby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 17 305,00 17305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž antistatického a homogénneho PVC Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 120,26 59120.26 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Umelý povrch do baletnej miestnosti (baletizol) vrátane montáže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 360,00 7360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 770,92 10770.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Základná škola 22 794,00 22794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovaných kobercov Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny - koberce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 000,00 65000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Nákup, dodanie a montáž koberca Úrad vlády Slovenskej republiky 10 062,70 10062.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberce do chodieb a kancelárií 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 23 400,00 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámky, kovania, Interiérové dvere a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC podlahovina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny PVC Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kobercové štvorce Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia podláh Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 417,33 11417.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny PVC Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 100,00 8100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
výmena podlahových krytín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 970,00 16970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahová PVC krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 830,00 25830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
oprava poškodených podlahových krytín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 109,06 12109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koberce 2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 32 858,89 32858.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 755,50 3755.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Stred Sociálna poisťovňa, ústredie 81 420,00 81420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Východ Sociálna poisťovňa, ústredie 46 380,00 46380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka kobercov - oblasť Stred Sociálna poisťovňa, ústredie 70 500,00 70500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka kobercov - oblasť Východ Sociálna poisťovňa, ústredie 17 220,00 17220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k podlahovej krytine Univerzita Komenského v Bratislave 3 251,00 3251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky koberec Úrad vládneho auditu 30 252,00 30252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3 680,00 3680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 8 253,00 8253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové dvere vrátane kľučiek a zámkov Univerzita Komenského v Bratislave 21 300,00 21300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421905915600


info@jutex-contract.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 116 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Tomášek
Adresa:
Drieňová 1G Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Horváth
Adresa:
Pribinova 22A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Tomášek
Adresa:
Drieňova 1/G Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Horváth
Adresa:
Stará Hora 5 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dalibor Pavelka
Adresa:
Pribinova 46 Hlohovec 920 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×