Dodávateľ

Stuhl, s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lavaton s.r.o.

IČO: 36244848

Adresa: Bulharská 44, Trnava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3488

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2020

Záznam platný do: 22. Jún 2023

Posledná zmena: 23. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 664 842,00 EUR 2 2
2016 3 031 220,11 EUR 7 7
2017 371 219,67 EUR 3 3
2018 978 420,00 EUR 3 3
2019 2 492 204,00 EUR 8 8
2020 2 803 170,17 EUR 7 7
2021 538 554,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 664 842,00 EUR 2 2
2016 3 031 220,11 EUR 7 7
2017 371 219,67 EUR 3 3
2018 978 420,00 EUR 3 3
2019 2 348 290,00 EUR 6 6
2020 2 880 352,17 EUR 8 8
2021 605 286,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 552 000,00 552000.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 5 808 526,11 5808526.11 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 758 782,00 758782.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 923 400,00 923400.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 362 664,00 362664.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 2 071 740,67 2071740.67 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 19 520,00 19520.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9 764,00 9764.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 242 820,00 242820.00 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 36 054,00 36054.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 7 260,00 7260.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 87 099,17 87099.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 842,00 664842.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie Fakultná nemocnica Nitra od 0,00 do 0,00 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 340 089,00 1340089.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 36 054,00 36054.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 552 000,00 552000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 240 000,00 240000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Národný ústav reumatických chorôb 11 998,00 11998.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 647 360,00 1647360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 161 928,00 161928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 226 128,56 226128.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 196 066,00 196066.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 247 104,00 247104.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500,00 220500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 193 000,00 193000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ Národný onkologický ústav 242 820,00 242820.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 923 400,00 923400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500,00 220500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 549 120,00 549120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 2 270 400,00 2270400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 167,00 72167.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 219 450,00 219450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 104 835,60 104835.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 182 785,97 182785.97 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 191,00 68191.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 340,00 56340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 625,00 71625.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 66 732,00 66732.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 747,00 71747.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné služby prania bielizne Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 362 664,00 362664.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 890,00 65890.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 149 881,64 149881.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421335343901


info@lavaton.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ján Jerga
Adresa:
Krčméryho 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Kurucová
Adresa:
Ďurková 29 Ľubotín 06541
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Kurucová
Adresa:
Ďurková 29 Ľubotín 06541
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Jerga
Adresa:
Krčméryho 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VGD SLOVAKIA s. r. o.
Adresa:
Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×