Dodávateľ

MM REVITAL s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MM REVITAL a. s.

IČO: 46291709

Adresa: Šustekova 10, Bratislava

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. September 2021

Záznam platný do: 8. September 2024

Posledná zmena: 9. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 876 000,00 EUR 2 2
2017 11 528 607,00 EUR 2 3
2019 13 692 712,00 EUR 4 6
2021 4 842 411,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 460 000,00 EUR 1 1
2017 11 944 607,00 EUR 3 4
2019 13 692 712,00 EUR 4 6
2021 4 842 411,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská agentúra životného prostredia 3 3 301 500,00 3301500.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 22 361 299,00 22361299.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 4 842 411,00 4842411.00 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 2 434 520,00 2434520.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2 460 000,00 2460000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 416 000,00 416000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 425 500,00 425500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 719 707,00 6719707.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 484 876,00 5484876.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596,00 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 289 814,00 14289814.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 842 411,00 4842411.0 EUR 2021 Služby Áno 1

mmrevital@mmrevital.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Patrik Reisel
Adresa:
Palkovičova 9 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tatiana Kondelová
Adresa:
Dlhá 47 Leopoldov 920 41
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Langer
Adresa:
Libická 11 Praha, Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2020
Záznam do:
10. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Igor Polčan
Adresa:
Námestie Hraničiarov 1 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Reisel
Adresa:
Palkovičova 9 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2019
Záznam do:
21. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Reisel
Adresa:
Palkovičova 9 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Igor Polčan
Adresa:
Námestie Hraničiarov 1 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Ontkovič advokát
Adresa:
Jána Bottu 208 Snina 06901
Meno:
JUDr. Tomáš Hláčik
Adresa:
Železničná 84 Brusno 97662
Meno:
JUDr. Ing. Soňa Sura PhD.
Adresa:
Národná 7 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Ing. Soňa Strýčková PhD.
Adresa:
Národná 7 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2020 do: 10.01.2022

StiahniZáznam platný od: 27.02.2019 do: 21.08.2020

StiahniZáznam platný od: 12.12.2018 do: 27.02.2019

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 12.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×