Dodávateľ

SOAR sk, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOAR sk, a.s.

IČO: 50442201

Adresa: Pri Rajčianke 49, Žilina

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2761

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Október 2019

Záznam platný do: 31. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 323 555,00 EUR 2 2
2017 6 674 319,00 EUR 11 11
2018 5 494 293,00 EUR 9 9
2019 8 501 873,00 EUR 15 15
2020 5 359 431,00 EUR 6 6
2021 6 860 045,00 EUR 8 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 323 555,00 EUR 2 2
2017 6 674 319,00 EUR 11 11
2018 5 289 133,00 EUR 8 8
2019 8 081 488,00 EUR 15 15
2020 5 684 994,00 EUR 6 6
2021 7 160 027,00 EUR 9 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 888 525,00 888525.00 EUR
Mesto Malacky 1 646 254,00 646254.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 557 677,00 557677.00 EUR
Mesto Žilina 1 342 500,00 342500.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 691 270,00 691270.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 1 212 090,00 1212090.00 EUR
Mesto Trnava 1 389 457,00 389457.00 EUR
Mesto Prievidza 1 301 668,00 301668.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 243 055,00 243055.00 EUR
Obec Turie 1 625 545,00 625545.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 429 261,00 1429261.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 796 690,00 796690.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 2 874 072,00 2874072.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 209 421,00 209421.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 426 702,00 426702.00 EUR
Mesto Čadca 1 313 246,00 313246.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 561 465,00 561465.00 EUR
Mesto Pezinok 1 401 667,00 401667.00 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 1 394 969,00 394969.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 276 988,00 276988.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 299 982,00 299982.00 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 028 416,00 1028416.00 EUR
Mesto Trenčín 2 2 862 258,00 2862258.00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 370 686,00 370686.00 EUR
Mesto Šamorín 1 969 000,00 969000.00 EUR
Obec Štrba 1 926 719,00 926719.00 EUR
Obec Sučany 1 1 799 000,00 1799000.00 EUR
Obec Radôstka 1 1 314 833,00 1314833.00 EUR
Obec Komjatná 1 563 667,00 563667.00 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 328 997,00 328997.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 1 721 770,00 1721770.00 EUR
Obec Tvrdošovce 1 1 593 208,00 1593208.00 EUR
Mesto Vrútky 1 283 617,00 283617.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 478 378,00 478378.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 2 1 827 663,00 1827663.00 EUR
Obec Veľký Kýr 1 205 160,00 205160.00 EUR
Obec Jarok 1 365 320,00 365320.00 EUR
Obec Doľany 1 163 265,00 163265.00 EUR
Obec Močiar 1 160 290,00 160290.00 EUR
Obec Petrovice 1 333 000,00 333000.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce 1 410 553,00 410553.00 EUR
Obec Sverepec 1 383 381,00 383381.00 EUR
Obec Šúrovce 1 848 892,00 848892.00 EUR
Okresný súd Prievidza 1 392 939,00 392939.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
MATERSKÁ ŠKOLA DOĽANY - ROZŠÍRENIE A UDRŽANIE KAPACÍT FORMOU PRÍSTAVBY,VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLY Obec Doľany 166 336,00 166336.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zberný dvor – obec Močiar Obec Močiar 168 937,00 168937.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a rekonštrukcia telocvične za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zvýšenia efektivity výchovnovzdelávacieho procesu, Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno Nitriansky samosprávny kraj 806 593,00 806593.0 EUR 2017 Práce Nie 1
"ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky" Mesto Pezinok 401 667,00 401667.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia a statické zabezpečenie objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 417 698,00 417698.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Pezinok, SOŠ PZ, objekt č. 15 – garáže a telocvičňa, rekonštrukcia strechy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 979,00 139979.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Základná škola Kataríny Brúderovej - prístavba Mestská časť Bratislava - Vajnory 478 378,00 478378.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Materská škola Trenčianske Stankovce – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obec Trenčianske Stankovce 328 997,00 328997.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Bytový dom Sučany - Hradiská. Obec Sučany 1 920 000,00 1920000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 394 969,00 394969.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP Mesto Hlohovec 321 000,00 321000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa: Komplexná obnova 3. podlažia NKP Zámku v Hlohovci Mesto Hlohovec 707 416,00 707416.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 57, 974 01 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 796 690,00 796690.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia blok C – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 491 499,00 491499.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici Mesto Prievidza 334 480,00 334480.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy Bratislavský samosprávny kraj 1 216 800,00 1216800.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT) Bratislavský samosprávny kraj 1 553 996,00 1553996.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v Komjatnej Obec Komjatná 566 668,00 566668.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. náročnosti Materskej školy Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 370 686,00 370686.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska Mestská časť Bratislava - Petržalka 290 231,00 290231.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Škôlka pri fare Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce 410 553,00 410553.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Petrovice II. Obec Petrovice 373 401,00 373401.0 EUR 2019 Práce Áno 1
A0 materská škola Milošová, ČADCA Mesto Čadca 313 246,00 313246.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti Národné lesnícke centrum (NLC) 1 429 261,00 1429261.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Obec Veľký Kýr 205 160,00 205160.0 EUR 2018 Práce Áno 1
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 426 702,00 426702.0 EUR 2019 Práce Nie 1
KOMPLEXNÁ OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU NA UL. PREDMESTSKÁ Č. 1610 V ŽILINE Mesto Žilina 342 500,00 342500.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy Sociálna poisťovňa, ústredie 209 421,00 209421.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba materskej školy v obci Šúrovce Obec Šúrovce 726 064,00 726064.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia podkrovia Okresný súd Prievidza 471 527,00 471527.0 EUR 2019 Práce Nie 1
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ Obec Jarok 339 410,00 339410.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Mesto Vrútky 292 363,00 292363.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách Mesto Malacky 646 254,00 646254.0 EUR 2019 Práce Nie 1
MŠ Turie Obec Turie 625 545,00 625545.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec Obec Sverepec 383 381,00 383381.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto Žilinský samosprávny kraj 764 162,00 764162.0 EUR 2020 Práce Áno 1
KS Hviezda s posunom výťahu v Trenčíne Mesto Trenčín 2 832 070,00 2832070.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka č.2 Obec Radôstka 1 314 833,00 1314833.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 561 465,00 561465.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0 Mesto Kežmarok 299 982,00 299982.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 243 055,00 243055.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II. Mesto Trnava 434 869,00 434869.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba Obec Štrba 980 422,00 980422.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II Mesto Šamorín 969 000,00 969000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 721 770,00 1721770.0 EUR 2021 Práce Nie 1
KS Zlatovce - interiér, exteriér. Stavebné úpravy a prístavba kultúrneho domu Zlatovce Mesto Trenčín 312 515,00 312515.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prístavba prepojovacieho kŕčka pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob Obec Chorvátsky Grob 298 000,00 298000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Realizácia prístrešku na techniku Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 586 571,00 586571.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Realizácia skladu na chemický posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 986 524,00 986524.0 EUR 2021 Práce Nie 3
„Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce Obec Tvrdošovce 1 593 208,00 1593208.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob Obec Chorvátsky Grob 1 529 663,00 1529663.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Emília Hudecová
Adresa:
Nám. Ľ. Fullu 8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP 342 352,00 EUR Práce Dátum neuvedený Mesto Hlohovec SOAR sk, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×