Dodávateľ

Ernst & Young, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ernst & Young, s. r. o.

IČO: 35839121

Adresa: Žižkova 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5712

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Júl 2020

Záznam platný do: 12. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 389 500,00 EUR 1 1
2018 4 596 103,00 EUR 10 10
2019 15 862 781,00 EUR 4 4
2020 79 404 520,00 EUR 4 5
2021 489 055,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 389 500,00 EUR 1 1
2018 3 338 007,00 EUR 4 4
2019 12 501 181,00 EUR 3 3
2020 83 805 218,00 EUR 10 11
2021 708 053,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 70 489 055,00 70489055.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 211 600,00 211600.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 104 047,00 104047.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 4 492 056,00 4492056.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 15 862 781,00 15862781.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 882 833,00 882833.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 8 699 587,00 8699587.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 389 500,00 389500.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 710 400,00 2710400.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 406 560,00 406560.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 117 000,00 117000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 104 047,00 104047.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 589 512,00 589512.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 28 080,00 28080.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 883 589,00 11883589.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 426 888,00 426888.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 400,00 23400.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 493 333,00 493333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 2 518 813,00 2518813.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889,00 20843889.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 883 589,00 11883589.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 176 176,00 176176.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000 000,00 70000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Redizajn procesov a optimalizácia pracovných činností Národnej banky Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 211 600,00 211600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 14 040,00 14040.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 218 998,00 218998.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 780 185,00 780185.0 EUR 2021 Služby Nie 1

kristina.gajdosikova.kresankova@sk.ey.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 76 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Bíž
Adresa:
Nová 27 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew James Baldwin
Adresa:
Leys Manor, Langford Road Wickham Bishops, Essex CM8 3JQ
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Yves Jégourel
Adresa:
place Vauban 15 Paris 75007
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudi Frans Braes
Adresa:
Populierenlaan 19 Kapellen 2950
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Avraamides
Adresa:
Komis 10 Carolina Park Dali Nicosia 2546
Krajina:
Cyperská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Demetriou
Adresa:
Vasili Michailidi Aglantzia 14 Nicosia 2121
Krajina:
Cyperská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pascal Robert Marie Macioce
Adresa:
Rue Scheffer 38 Paríž 75116
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hervé Labaude
Adresa:
Yeomans Row 4 London SW3 2AH
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew James Baldwin
Adresa:
West Barn, Long Barnes, Adjess Roding Chelmsford CM5 0NX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michael Albert Shaheen
Adresa:
Fetrovská 16 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Bíž
Adresa:
Nová 27 Viničné 90023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Magdalena Soucek
Adresa:
V Tišině 5 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.05.2019 do: 22.07.2019

StiahniZáznam platný od: 3.08.2018 do: 28.05.2019

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 3.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×