Dodávateľ

EKOSTAV a.s.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOSTAV a.s.

IČO: 00681245

Adresa: Moldavská cesta 10, Košice - mestská časť Juh

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3489

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 355 341,00 EUR 1 1
2018 1 416 710,00 EUR 4 4
2019 211 329,00 EUR 1 1
2020 964 166,00 EUR 3 3
2021 752 944,00 EUR 2 2
2022 293 548,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 355 341,00 EUR 1 1
2018 1 416 710,00 EUR 4 4
2019 211 329,00 EUR 1 1
2020 964 166,00 EUR 3 3
2021 529 000,00 EUR 1 1
2022 517 492,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Košice 2 558 699,00 558699.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 488 309,00 488309.00 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 223 944,00 223944.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 15 355 341,00 15355341.00 EUR
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 1 293 548,00 293548.00 EUR
Obec Chmeľov 1 214 987,00 214987.00 EUR
Obec Kapušianske Kľačany 1 263 246,00 263246.00 EUR
INSPECT s.r.o. 1 211 329,00 211329.00 EUR
Obec Vysoká nad Uhom 1 485 933,00 485933.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 369 702,00 369702.00 EUR
Spojená škola internátna 1 529 000,00 529000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 355 341,00 15355341.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce Mesto Košice 217 102,00 217102.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce Mesto Košice 341 597,00 341597.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy „A“ - 1. etapa Stredná odborná škola - Szakközépiskola 379 736,00 379736.0 EUR 2018 Práce Nie 1
OBNOVA AMFITEÁTRA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC Mesto Kráľovský Chlmec 488 309,00 488309.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. INSPECT s.r.o. 211 329,00 211329.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce Obec Chmeľov 224 627,00 224627.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Komunitné centrum Kapušianske Klačany Obec Kapušianske Kľačany 263 246,00 263246.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom Obec Vysoká nad Uhom 485 933,00 485933.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej Spojená škola internátna 529 000,00 529000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Komunitné centrum Veľké Kapušany Mesto Veľké Kapušany 223 944,00 223944.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 293 548,00 293548.0 EUR 2022 Práce Áno 1www.ekostav.eu


+421918640508


mizak@ekostav.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ján Šteso MPH, MBA
Adresa:
Tatarkova 4 Košice - mestská časť Krásna 040 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ďurica
Adresa:
Plzenská 26 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ďurica
Adresa:
Plzenská 2145/26 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martina Stavrovská, advokátka s.r.o.
Adresa:
Moldavská 10/B Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.08.2019 do: 25.02.2021

StiahniZáznam platný od: 28.02.2019 do: 19.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 28.02.2019

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 4.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×