Obstarávateľ

Mesto Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 8 326 702,00 EUR 4
2015 656 300,00 EUR 3
2016 435 537,00 EUR 12
2017 1 080 224,00 EUR 16
2018 3 553 102,00 EUR 10
2019 536 121,49 EUR 8
2020 1 422 581,05 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 5 200,00 EUR 2
2017 1
2017 49 200,00 EUR 1
2018 66 000,00 EUR 2
2021 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 2 70 371,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 4 2 135 848,00 EUR
Skanska SK a.s. 2 205 245,00 EUR
ZUS servis, s.r.o. 1 235 142,00 EUR
Union poisťovňa, a.s. 1 4 236,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 19 085,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 495 624,57 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 139 942,00 EUR
Energie2, a.s. 2 775 149,16 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 3 157 419,00 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 1 289 347,00 EUR
STRABAG s.r.o. 2 432 853,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 204 905,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 3 106 841,25 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 55 469,00 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 82 499,00 EUR
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 1 224 989,00 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 21 000,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 3 1 916,67 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 215 833,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 158 205,00 EUR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 3 140 416,00 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 1 1 077,00 EUR
REMESLO stav, s.r.o. 1 167 050,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 271,69 EUR
EXIM s.r.o. 1 1 098 036,00 EUR
Remeslo strojal, s.r.o. 2 5 648 666,00 EUR
MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. 1 47 500,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 0,00 EUR
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 1 1 443 880,00 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 4 12 500,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 41 000,00 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 1 333,00 EUR
COMPREX, s.r.o. 1 2 633,33 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 9 823,33 EUR
TIMBA, s.r.o. 1 33 325,00 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 5 333,33 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 8 408,33 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 3 182,50 EUR
Typhon, s.r.o. 1 40 000,00 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 92 875,00 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 1 48,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena 186 888 186888.01 EUR 7. Október 2020 27. Október 2020 Neuvedené 2020-10-07 00:00:00 UTC 2020-10-27 10:00:00 UTC
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - zelená stena - opakovanie súťaže 186 888 186888.01 EUR 2. December 2020 22. December 2020 Neuvedené 2020-12-02 00:00:00 UTC 2020-12-22 10:00:00 UTC
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom I. časť spevnená plocha - opakovanie súťaže 146 250 146249.88 EUR 21. December 2020 13. Január 2021 Neuvedené 2020-12-21 00:00:00 UTC 2021-01-13 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019 211 200 211200.33 EUR 25. Apríl 2019 20. Máj 2019 Neuvedené 2019-04-25 00:00:00 UTC 2019-05-20 12:00:00 UTC
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom 511 234 511234.19 EUR 8. August 2019 2. September 2019 Neuvedené 2019-08-08 00:00:00 UTC 2019-09-02 10:00:00 UTC
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy 158 634 158633.76 EUR 27. November 2019 18. December 2019 Neuvedené 2019-11-27 00:00:00 UTC 2019-12-18 10:00:00 UTC
Poistenie majetku 2021-2023 174 256 174255.6 EUR 24. August 2020 11. September 2020 Neuvedené 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-11 10:00:00 UTC
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom 326 731 326731.26 EUR 26. August 2020 17. September 2020 Neuvedené 2020-08-26 00:00:00 UTC 2020-09-17 10:00:00 UTC
ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV 1 092 546 1092546.42 EUR 20. Máj 2019 7. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-20 00:00:00 UTC 2019-06-07 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia mestskej knižnice 160 000 160000.0 EUR 18. Február 2015 10. Marec 2015 Áno 2015-02-18 00:00:00 UTC 2015-03-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2018 211 200 211200.33 EUR 30. Máj 2018 25. Jún 2018 Nie 2018-05-30 00:00:00 UTC 2018-06-25 10:00:00 UTC
Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom. 511 234 511234.19 EUR 8. Jún 2018 9. Júl 2018 Áno 2018-06-08 00:00:00 UTC 2018-07-09 10:00:00 UTChttp://www.ziar.sk


+421456787136


martina.klacek@ziar.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 277 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×