Dodávateľ

SEHOS PLUS s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SEHOS PLUS s. r. o.

IČO: 46979760

Adresa: Korytnická 5163/2, Bratislava

Registračné číslo: 2021/5-PO-E8145

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Máj 2021

Záznam platný do: 30. Máj 2024

Posledná zmena: 31. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 213 446,40 EUR 12 12
2017 51 083,32 EUR 4 4
2018 31 362,00 EUR 3 3
2019 340 001,52 EUR 6 6
2020 213 001,90 EUR 2 2
2021 60 833,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 213 446,40 EUR 12 12
2017 51 083,32 EUR 4 4
2018 31 362,00 EUR 3 3
2019 284 600,52 EUR 5 5
2020 268 402,90 EUR 3 3
2021 60 833,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 185 328,00 185328.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 27 905,80 27905.80 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 21 814,20 21814.20 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 5 280,00 5280.00 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 15 487,20 15487.20 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 54 043,33 54043.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 4 658,00 4658.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 65 000,00 65000.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 20 743,48 20743.48 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 172 055,00 172055.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 73 325,00 73325.00 EUR
Štátna pokladnica 1 0,00 0.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 167 458,85 167458.85 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 5 638,80 5638.80 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 45 832,32 45832.32 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 7 499,99 7499.99 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 9 984,60 9984.60 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 27 673,90 27673.90 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie a čistiace služby/Galanta Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 39 501,60 39501.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby/Malacky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 27 014,40 27014.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 33 640,00 33640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Krajská prokuratúra Trnava 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie administratívnej budovy - Bratislava INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 31 200,00 31200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 58 689,94 58689.94 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 8 150,00 8150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie čistenia a upratovania administratívnych priestorov v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 930,00 18930.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiéru budovy Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 316,00 8316.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 30 272,40 30272.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 60 966,54 60966.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 221,30 20221.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 30 198,67 30198.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 966,00 24966.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 758,00 16758.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 155 844,00 155844.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre bytové domy Hlavné mesto SR Bratislava 11 100,00 11100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 108 815,00 108815.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 348 424,00 348424.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 141 120,00 141120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 630 841,00 14630841.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace služby a dodávka hygienických a čistiacich potrieb Úrad pre reguláciu hazardných hier 33 209,19 33209.19 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 59 760,00 59760.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb v 4 objektoch objednávateľa na obdobie 12 mesiacov so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 155 502,18 155502.18 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Irena Martincová
Adresa:
Korytnická 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Adresa:
Palárikova 1 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.03.2019 do: 28.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×