Dodávateľ

KEKO TRADING spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KEKO TRADING, spol. s r.o.

IČO: 17311454

Adresa: Pasienková 2E, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1631

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. November 2019

Záznam platný do: 18. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 154 885,61 EUR 49 49
2017 141 669,27 EUR 36 36
2018 122 141,62 EUR 12 12
2019 57 623,16 EUR 9 9
2020 169 590,16 EUR 16 16
2021 11 080,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 154 885,61 EUR 49 49
2017 141 669,27 EUR 36 36
2018 122 141,62 EUR 12 12
2019 57 623,16 EUR 9 9
2020 169 590,16 EUR 16 16
2021 11 080,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 22 302,22 22302.22 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 1 795,88 1795.88 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 3 790,83 3790.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 38 363 072,32 363072.32 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 294,62 2294.62 EUR
Domov seniorov Lamač 1 6 241,66 6241.66 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 88,00 88.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 599,14 2599.14 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 599,17 599.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 16 778,33 16778.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 11 111,09 11111.09 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 207,50 8207.50 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 2 485,09 2485.09 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 5 300,00 5300.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 1 696,44 1696.44 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 877,12 877.12 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 3 277,48 3277.48 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 16 275,46 16275.46 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 19 166,67 19166.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 38 244,03 38244.03 EUR
Krajská prokuratúra 1 695,80 695.80 EUR
Zoologická záhrada 1 5 815,83 5815.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 63 366,64 63366.64 EUR
Národný onkologický ústav 6 5 459,71 5459.71 EUR
Obec Zákamenné 1 1 249,99 1249.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 148,93 1148.93 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 861,81 861.81 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 724,99 1724.99 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 1 292,05 1292.05 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 12 673,33 12673.33 EUR
Domov sociálnych služieb 1 682,50 682.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 019,99 1019.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 1 337,49 1337.49 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 1 589,99 1589.99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 3 7 242,13 7242.13 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 13 647,99 13647.99 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 7 400,00 7400.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 3 577,60 3577.60 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a ostatný všeobecný materiál "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 24 549,45 24549.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 851,00 3851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inventár do jedálne Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselnej umývačky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Porcelánové taniere, polievkové misky Univerzitná nemocnica Bratislava 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termonádoby na jedlo - príbor Národný onkologický ústav 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podnos jedálenský Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termos - várnica nerezová s ventilom 5l Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 300,00 15300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sklenené poháre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termonádoby na jedlo - miska Národný onkologický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklo, porcelán Univerzitná nemocnica Bratislava 7 820,00 7820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 458,59 4458.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koše, košíky, schodíky, sušiaky Univerzitná nemocnica Bratislava 5 050,00 5050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný vozík TTV-O A 3x10 na aktívne tablety Domov seniorov Lamač 11 750,00 11750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 660,00 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad Univerzitná nemocnica Bratislava 11 905,00 11905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový Univerzitná nemocnica Bratislava 11 999,00 11999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termos - várnica nerezová s ventilom 5l Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 178,25 2178.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 706,51 1706.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Masťovky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 890,00 4890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Džbány sklenené na nápoje s uchom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka porcelánových tanierov a hrnčekov bez ucha pre verejné stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenená misa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 390,00 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie a kuchynské potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 16 659,25 16659.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 4 126,00 4126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar - doplnkový 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 280,00 6280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezový termos - várnica bez výpustného ventilu Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 650,00 11650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 573,20 1573.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 103,80 103.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 780,00 11780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 561,49 1561.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozík servírovací nerezový, termos celonerezový Národný onkologický ústav 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 926,02 14926.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šálky a poháre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 745,22 745.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102,10 19102.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar I/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselnej umývačky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 850,00 2850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový riad 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 980,00 10980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 19 500,00 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hermetická dóza sklenená s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 299,36 299.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový riad 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 980,00 10980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masťovky 03/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 620,00 7620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 248,36 248.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 563,40 2563.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 3 226,00 3226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa kuchynského vybavenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 909,60 909.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál na potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie a potreby (16_2017) Zoologická záhrada 8 304,42 8304.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový termos 5 l Domov sociálnych služieb 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 15 312,00 15312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 950,00 11950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 2 475,00 2475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 970,00 17970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masťovky 08/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 2 980,00 2980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celonerezové termonádoby,várnice pre materské školy Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 5 359,20 5359.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový riad 09/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 810,00 17810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový riad - tanier alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,00 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový riad - miska na polievku alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,00 15.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový riad - pohár na kávu alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový riad - tácka alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hermetická dóza sklenená s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 151,63 1151.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklo, porcelán 10/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 880,00 17880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 910,04 7910.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 995,00 17995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na označovanie a balenie výrobkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 882,00 1882.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 983,00 17983.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky 01/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 8 946,00 8946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky 2/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 975,00 16975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklo, porcelán č.1/18 Univerzitná nemocnica Bratislava 14 964,00 14964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taniere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 988,20 988.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad Univerzitná nemocnica Bratislava 44 400,00 44400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kojenecké fľaše Univerzitná nemocnica Bratislava 1 764,00 1764.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení – kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 027,00 2027.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, mikroténové sáčky Univerzitná nemocnica Bratislava 52 320,00 52320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský riad Univerzitná nemocnica Bratislava 11 747,01 11747.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hermetické sklenené dózičky s uzáverom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 156,72 1156.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový inventár a kuchynské potreby Univerzita Komenského v Bratislave 15 990,00 15990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad Univerzitná nemocnica Bratislava 45 726,00 45726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Misky Univerzitná nemocnica Bratislava 14 482,80 14482.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 655,00 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 879,72 879.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava jedálenského príboru - lyžica, vidlička, nôž, dezertná lyžička, lyžička na kávu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 907,00 2907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hermetické sklenené dózičky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 879,12 879.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 73 500,00 73500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 150,25 34150.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, mikroténové sáčky Univerzitná nemocnica Bratislava 13 496,00 13496.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, obalový materiál Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 8 863,92 8863.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 075,10 1075.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Miska okrúhla termoizolačná Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 182,00 5182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termos 20 litrový nerezový s výpustným ventilom, Termoport na nápoje 40 litrový s výpustným ventilom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 716,98 3716.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 612,89 1612.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastro doplnky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 536,00 7536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup jednorazového kompostovateľného riadu Úrad vlády Slovenskej republiky 41 697,00 41697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Taniere Univerzitná nemocnica Bratislava 1 575,00 1575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací nerezový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 987,74 29987.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Misky Univerzitná nemocnica Bratislava 9 233,00 9233.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové obaly z PP materiálu Univerzitná nemocnica Bratislava 47 813,00 47813.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, mikroténové sáčky Univerzitná nemocnica Bratislava 14 842,00 14842.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 192 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladislav Kekelik
Adresa:
Pri kolíske 68 Bratislava 831 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×