Dodávateľ

Eurolab Lambda a.s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Eurolab Lambda a.s.

IČO: 35869429

Adresa: T. Milkina 2, Trnava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E3981

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Marec 2020

Záznam platný do: 7. Marec 2023

Posledná zmena: 15. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 804,24 EUR 23 23
2017 95 383,78 EUR 21 21
2018 83 382,32 EUR 33 33
2019 143 344,89 EUR 19 19
2020 23 709 873,09 EUR 24 24
2021 159 675,45 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 804,24 EUR 23 23
2017 95 383,78 EUR 21 21
2018 83 382,32 EUR 33 33
2019 143 344,89 EUR 19 19
2020 319 873,09 EUR 24 24
2021 23 549 675,45 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 29 030,00 29030.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 16 897,00 16897.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 220 000,00 220000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 10 097,38 10097.38 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 2 360,00 2360.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 10 800,00 10800.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 16 866,19 16866.19 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 50 300,00 50300.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 28 250,00 28250.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 64 660,00 64660.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 18 500,01 18500.01 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 409,00 409.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 10 000,00 10000.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 18 899,00 18899.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 112 576,00 112576.00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 6 435,00 6435.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 22 307,99 22307.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 22 800,00 22800.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 22 800,00 22800.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 31 047,00 31047.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 42 000,00 42000.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 23 400 000,00 23400000.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 38 971,82 38971.82 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 3 110,00 3110.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 38 750,00 38750.00 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 1 16 600,00 16600.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 18 317,18 18317.18 EUR
Ústav zoológie SAV 1 350,00 350.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 240,92 240.92 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 474,73 474.73 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 0,00 0.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 743,00 743.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 871,55 2871.55 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Detekcia autoimunitných protilátok Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 335,00 3335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka testov pre prístroj Easy Lyte Lithium a Esy Lyte Plus Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 522,20 522.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gel Red Nucleid Acid Gel Stain, 10 000X in Water Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 584,00 584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 038,00 3038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický biochemický analyzátor Selectra ProS, Vital Scientific Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 920,00 19920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 738,00 738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905,00 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii pre Flexor E a SELECTRA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 890,00 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčný cartridge Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 296,66 296.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 261,28 30261.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický biochemický analyzátor Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu genomickej DNA Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aglutinačný jednokrokový test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113,00 113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451,00 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - biomarkery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 950,00 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OptiPrep™ Neurobiologický ústav SAV 243,00 243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950,00 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 923,00 2923.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukokapily Nemocnica Poprad a. s. 9 502,00 9502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna miniodstredivka MiniFuge Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 276,00 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre analyzátor Radiometer ABL90 FLEX PLUS a ABL 810 FLEX Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 53 340,52 53340.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multiparametrový test na drogy 10 parametrový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 533,50 17533.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky, lekárske plyny a membrány k analyzátoru Radiometer ABL 810 FLEX Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 666,19 14666.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
MyTaq HS Red Mix 2x - pre 1000 reakcií Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 344,00 3344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108,00 108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 738,00 738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík a prenájom Acidobázického analyzátora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 59 244,00 59244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália - farbička Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál pre kvantitatívnu PCR Ústav zoológie SAV 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
My Taq DNA polymeráza a My Taq Red Mix Národná transplantačná organizácia 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Homogenizátor mechanický- spracovanie potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 423,47 2423.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 470,00 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905,00 905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie hemoglobínu, testovacie pásiky na meranie hemoglobínu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 254,00 254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84,00 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostických reagencii Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glukokapily Nemocnica Poprad a. s. 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 167,00 167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 704,00 704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvantifikácia miRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 926,00 926.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 395,00 2395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGAL ELISA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 781,00 781.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46 118,80 46118.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - triplet biomarkerov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 591,00 3591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Močový analyzátor Ľubovnianska nemocnica, n. o. 57 000,00 57000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mastermix na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211,00 211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 395,00 2395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MyTaq Extract-PCR Kit 500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém na homogenizáciu tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík a prenájom Acidobázického analyzátora pre pracovisko anestéziológie a intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 732,00 13732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
My Taq Red Mix polymeraza a Gel red nanášacia zmes Národná transplantačná organizácia 2 937,00 2937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Močový analyzátor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 377,62 19377.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
ABR analyzátor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy pre RT-PCR, Pipety, Petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktivátory a reagencie pre ROTEM 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179,00 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cup & Pin ROTEM, TIPTRAY Box eLINE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 638,00 638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tromboelastometer Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 39 600,00 39600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 300,00 13300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 74,50 74.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 173,00 1173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiomter ABL90 FLEX PLUS a ABL9 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 794,25 14794.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tromboelastometer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 39 600,00 39600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 74,50 74.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transfúzne vaky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 372,00 372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na stanovenie proteínov akútnej fázy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 745,00 1745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183,00 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 42 122,74 42122.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 658,50 658.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
CRP testy Afinion Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 948,00 948.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 680,00 13680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 878,00 878.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Test na protilátky - SARS-CoV-2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 995,00 4995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laktátomer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 604,00 604.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 577,50 577.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na stanovenie zápalových markerov u ošípaných Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 639,00 1639.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky, pipety Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 097,50 1097.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 123 200,00 123200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 909,80 909.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 276,00 1276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Činidlá a spotrebný materiál pre acidobázický analyzátor Radiometer ABL90 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 913,00 3913.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 852,30 9852.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na stanovenie proteínov akútnej fázy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 738,00 1738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 991,29 5991.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilná zatavovačka hadičiek krvných vakov s jednorazovými nožmi Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 422,00 18422.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antigénové testy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 700,00 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Glukomer pre psov a mačky, prúžky do glukomera Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 54,00 54.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 664,50 664.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800,00 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Kit na izoláciu RNA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 522,00 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227,00 227.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Acidobázický analyzátor a diagnostiká Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 075,00 20075.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CRP prístroj, spotrebný materiál k CRP prístroju Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 493,90 6493.9 EUR 2021 Tovary Áno 1
Diagnostický rýchlotest in vitro Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 23 400 000,00 23400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilná zváračka hadičiek Univerzitná nemocnica Bratislava 10 873,50 10873.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 600,00 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sterilná zatavovačka hadičiek krvných vakov s jednorazovými nožmi Národná transfúzna služba SR 64 660,07 64660.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Testy do analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 403,00 403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Testy do analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 403,00 403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaný spektrofotometer a fluorometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 927,00 35927.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
1.1.18 - Bed side ASTRUP analyzátor krvných plynov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 26 307,00 26307.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

krajcovic.peter@eurolambda.sk
krajcovic.viliam@eurolambda.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 224 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Krajčovič
Adresa:
T. Milkina 2 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krajčovič
Adresa:
T. Milkina 2 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Ďumbierska 3F Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Meno:
Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Špitálska 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 2 650 000,00 EUR Tovary 2. Október 2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Eurolab Lambda a.s.
Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 39 500 000,00 EUR Tovary 18. Október 2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Eurolab Lambda a.s.
Diagnostický rýchlotest in vitro 11 700 000,00 EUR Tovary 30. December 2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Eurolab Lambda a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×