Dodávateľ

ANDREA SHOP, s.r.o.

Dunajská Streda
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.

IČO: 36277151

Adresa: Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4710

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Október 2020

Záznam platný do: 12. Október 2023

Posledná zmena: 24. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 524,50 EUR 7 7
2017 7 554,83 EUR 2 2
2018 1 899,49 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 524,50 EUR 7 7
2017 7 554,83 EUR 2 2
2018 1 899,49 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 400,00 2400.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 750,99 750.99 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 970,00 4970.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 149,00 149.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 250,00 1250.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 6 915,83 6915.83 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 537,50 537.50 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 4 583,67 4583.67 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 251,00 251.00 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 170,83 170.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kuchynské zariadenie - spotrebiče pre domácnosť UNIVERZITA J. SELYEHO 2 063,00 2063.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149,00 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 302,00 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Univerzitná nemocnica Bratislava 5 964,00 5964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička ELECTROLUX ERF 1904 FOW Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika UNIVERZITA J. SELYEHO 3 835,00 3835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742,00 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Electrolux EC 5231 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť, stroje prístroje a zariadenie pre stravovacie zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 115,00 9115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenské národné divadlo 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa 1000 l Obec Vysoká pri Morave 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny automatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Vangel
Adresa:
Ádorská 18 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Vangel
Adresa:
Ádorská 18 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Vangel
Adresa:
Ádorská 18 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
Adresa:
Mierová 48/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 4.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×