Dodávateľ

VICOM s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VICOM s.r.o.

IČO: 35908076

Adresa: Mlynské Nivy 70, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1881

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2019

Záznam platný do: 20. December 2022

Posledná zmena: 24. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 383,65 EUR 63 63
2017 147 781,17 EUR 78 78
2018 174 792,67 EUR 58 58
2019 97 858,33 EUR 16 16
2020 41 891,33 EUR 8 8
2021 16 698,33 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 383,65 EUR 63 63
2017 147 781,17 EUR 78 78
2018 174 792,67 EUR 58 58
2019 97 858,33 EUR 16 16
2020 41 891,33 EUR 8 8
2021 16 698,33 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 208,33 208.33 EUR
Slovenská správa ciest 2 0,00 0.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 24 146,60 24146.60 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 907,50 907.50 EUR
Mesto Žilina 2 3 623,33 3623.33 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 1 190,00 1190.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 734,14 1734.14 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 4 764,17 4764.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 1 664,17 1664.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 17 809,00 17809.00 EUR
Mesto Levice 2 5 332,11 5332.11 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 105,00 105.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 875,00 1875.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 7 15 549,15 15549.15 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 450,00 450.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 1 437,89 1437.89 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 789,17 1789.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 7 165,82 7165.82 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 244,00 244.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 5 811,71 5811.71 EUR
Mesto Nové Zámky 1 324,17 324.17 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 7 533,33 7533.33 EUR
Slovenské národné múzeum 11 3 899,46 3899.46 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 628,92 628.92 EUR
Mesto Senec 2 513,33 513.33 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 748,33 4748.33 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 638,03 638.03 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 30 366,67 30366.67 EUR
Mesto Pezinok 10 3 867,08 3867.08 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 203,28 203.28 EUR
IUVENTA 1 0,00 0.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 17 541,67 17541.67 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 233,33 233.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 396,73 396.73 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 29 490,83 29490.83 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 122,50 2122.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 383,33 383.33 EUR
Slovenské národné divadlo 4 41 331,67 41331.67 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 965,82 965.82 EUR
Mesto Svätý Jur 6 1 168,34 1168.34 EUR
Krajská prokuratúra 5 871,50 871.50 EUR
Obec Čachtice 1 237,50 237.50 EUR
Mesto Stará Turá 1 350,00 350.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 171,25 171.25 EUR
Štátna pokladnica 1 1 049,99 1049.99 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 2 022,85 2022.85 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 594,17 594.17 EUR
Krajský súd v Trnave 1 1 191,33 1191.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 799,17 1799.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 154,17 1154.17 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 3 308,25 3308.25 EUR
Obec Záhorská Ves 5 1 215,20 1215.20 EUR
Národný onkologický ústav 52 184 456,53 184456.53 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 257,50 257.50 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 856,59 856.59 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 408,33 1408.33 EUR
Krajská prokuratúra 1 189,17 189.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 548,33 2548.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 797,42 797.42 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 3 043,33 3043.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 10 768,34 10768.34 EUR
Ústav informatiky SAV 1 442,50 442.50 EUR
Výskumná agentúra 1 7 816,67 7816.67 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 198,33 198.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 4 124,17 4124.17 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 5 149,00 5149.00 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 530,00 530.00 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 1 897,92 1897.92 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 1 974,16 1974.16 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 32 090,00 32090.00 EUR
Environmentálny fond 1 375,00 375.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 641,66 3641.66 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 793,50 793.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 166,32 166.32 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 9 524,00 9524.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 382,50 382.50 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 724,17 724.17 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 289,17 289.17 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 890,83 890.83 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 375,00 375.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 924,00 924.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 623,41 623.41 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 36 680,00 36680.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 532,50 532.50 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 83,33 83.33 EUR
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 1 401,67 401.67 EUR
Okresný súd Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 388,33 388.33 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 199,17 199.17 EUR
Environmentálny fond 1 516,67 516.67 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 050,00 14050.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 2 166,67 2166.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 060,00 3060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 235,00 6235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Pezinok 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 547,50 547.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Štátna pokladnica 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VI. Národný onkologický ústav 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy VII. Národný onkologický ústav 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Akadémia Policajného zboru v Bratislave 20 650,00 20650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby V Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380,00 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Nové Zámky 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2016 Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebný materiál Národný onkologický ústav 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 6. Národný onkologický ústav 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, zásobník na toaletný papier Národný onkologický ústav 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termonádoby na jedlo - miska - pohár Národný onkologický ústav 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, euroobaly Stredná odborná škola služieb a lesníctva 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 531,40 531.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 412,00 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 413,00 413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajský súd v Trnave 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky, potravinárska fólia, pergamen/baliaci papier, alobal Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup papiera a obálok Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ćistiace prostriedky na ruky a povrchy 10/16. Národný onkologický ústav 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 345,00 1345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 853,00 1853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOOT alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 500,00 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Národný onkologický ústav 5 120,00 5120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 834,00 8834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EPS Termonádoby na jedlo - príbor Národný onkologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy, WC papier. VII/16 Národný onkologický ústav 2 720,00 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný onkologický ústav 1 820,00 1820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 526,00 526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie (PO) Katolícka univerzita v Ružomberku 416,00 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola sklárska 506,00 506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 712,00 2712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 2 929,50 2929.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 465,00 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 437,00 437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 632,80 5632.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 650,00 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Veľké Dvorníky 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 460,00 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 2 126,00 2126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 820,00 3820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 894,00 894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970,00 970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierový program SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480g/60g Národný onkologický ústav 3 643,50 3643.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové /1 Národný onkologický ústav 2 787,00 2787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 512,00 1512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 316,00 2316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby II/17 Národný onkologický ústav 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky, rukavice Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 660,63 1660.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné, držiaky na papierové utierky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 095,00 1095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zváracích materiálov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 27 800,00 27800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poštové obálky s doručenkou Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - perá, zošívačky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 646,00 2646.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 864,00 4864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Slovenské národné divadlo 4 230,00 4230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 130,00 1130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 106,85 5106.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na ruky a povrchy. Národný onkologický ústav 4 050,00 4050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 697,07 1697.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové SCOTT,čistiace utierky /1 Národný onkologický ústav 4 820,00 4820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové /1 Národný onkologický ústav 4 320,00 4320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 150,00 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové SCOTT/17 Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové SCOTT/17 Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásobníky na toaletné utierky Národný onkologický ústav 901,00 901.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 998,00 14998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a ochranné potreby, toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky a pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 620,00 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 395,00 10395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke, dávkovače tekutého mydla, zásobníky na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 371,00 5371.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Záhorská Ves 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 390,00 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 3 780,00 3780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Slovenské národné divadlo 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky Obec Čachtice 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 345,00 345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325,00 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 43 707,33 43707.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 285,00 285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierove utierky. Správa telovýchovných zariadeni 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 3 835,00 3835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930,00 4930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 518,63 17518.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové SCOTT/17 Národný onkologický ústav 4 525,00 4525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 310,67 20310.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 7 578,00 7578.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 1 142,00 1142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 5 040,00 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby február 2017 Mesto Pezinok 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke, dávkovače tekutého mydla, zásobníky na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 439,04 439.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 24 390,00 24390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 992,00 1992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zváracích materiálov so zváracím príslušenstvom. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 23 500,00 23500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 680,00 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby apríl 2018 Mesto Pezinok 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Múzeum vo Svätom Antone 245,00 245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Obec Záhorská Ves 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 3 915,00 3915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 4 930,00 4930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier, utierky Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 5 040,00 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 26" Národný onkologický ústav 2 430,00 2430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dávkovače mydla, utierky vrecia, toaletný papier Slovenské národné múzeum 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 908,00 908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 523,50 523.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke, dávkovače tekutého mydla, zásobníky na toaletný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich potrieb a pomôcok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 517,04 5517.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienický materiál Národný onkologický ústav 4 325,00 4325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 308,34 2308.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 4 930,00 4930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 196,00 2196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Múzeum Slovenského národného povstania 285,00 285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlo do zasobnikov TORK 421502 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenné dávkovače Národný onkologický ústav 3 950,00 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 120,96 15120.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 4 930,00 4930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 820,60 7820.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierok a toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 4 437,00 4437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 24 200,00 24200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900,00 11900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 14 641,00 14641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 15 523,00 15523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 7 560,00 7560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 47 984,78 47984.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na povrchy. Národný onkologický ústav 11 900,00 11900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 699,84 12699.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových uterákov Generálna prokuratúra SR 3 294,00 3294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 268,00 2268.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 14 641,00 14641.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových uterákov Generálna prokuratúra SR 2 966,40 2966.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 29 500,00 29500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 5 688,00 5688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 698,98 12698.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 697,00 2697.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup papierových uterákov, toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 11 649,00 11649.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb - Juh 3 564,00 3564.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690,00 690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 317 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roman Čapucha
Adresa:
Hálova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Slatinský
Adresa:
Školská 360 Kalinkovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Štepanovský
Adresa:
Smikova 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
Adresa:
Čachtická 13 Bratislava - mestská časť Rača 831 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×