Dodávateľ

DASTIN s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DASTIN s.r.o.

IČO: 36178829

Adresa: Palmová 7, Košice

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1782

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. December 2019

Záznam platný do: 9. December 2022

Posledná zmena: 12. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 555,30 EUR 16 16
2017 11 384,85 EUR 13 13
2018 13 693,28 EUR 20 20
2019 12 555,35 EUR 19 19
2020 17 016,10 EUR 13 13
2021 6 769,90 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 555,30 EUR 16 16
2017 11 384,85 EUR 13 13
2018 13 693,28 EUR 20 20
2019 12 555,35 EUR 19 19
2020 17 016,10 EUR 13 13
2021 6 769,90 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 4 273,49 4273.49 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 1 734,60 1734.60 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 4 208,33 4208.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 795,80 1795.80 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 30 085,12 30085.12 EUR
Technická univerzita v Košiciach 13 18 018,59 18018.59 EUR
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 3 249,99 249.99 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 3 581,62 3581.62 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 530,81 1530.81 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 832,15 832.15 EUR
Slovenské národné múzeum 1 764,00 764.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 358,33 358.33 EUR
Záchranná služba 1 53,70 53.70 EUR
Slovenské národné divadlo 1 62,50 62.50 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 337,84 337.84 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 175,00 175.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 665,00 665.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 1 282,00 1282.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 359,00 359.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 500,00 500.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 106,91 106.91 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
osobný počítač bez monitora pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k reflektorom Slovenské národné divadlo 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor pynu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava + Nástenný držiak Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový spínací aktor alebo ekvivalent Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
bezdrôtové diaľkové ovládanie pre diaľkovo ovládaný spínač Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka alebo ekvivalent Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profi-Digital-Multimeter s 4,5 miestnym displejom LCD a USB rozhraním Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anatomické modely pre výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180,00 7180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ARDUINO a príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 405,41 405.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne vlhkomery a snímače Slovenské národné múzeum 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957,00 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB Meracie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,70 300.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vývojová doska TMDSICE3359 Technická univerzita v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a doprava technického náradia, zariadenia a meracích prístrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 359,00 359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
II. Aktívna slučková anténa s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 387,00 387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty Technická univerzita v Košiciach 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Programátor MCU a spájkovací hrot Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 535,00 535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a príslušenstvo k meracím prístrojom Technická univerzita v Košiciach 505,00 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady elektronických a laboratórnych komponentov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 701,42 3701.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický spotrebný materiál Technická univerzita v Košiciach 6 832,00 6832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie typu AAA, AA, D, 9V, 4,5V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 607,00 607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lupa s rukoväťou a LED osvetlením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,67 10.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED stolová lampa s lupou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,99 43.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné displeje s prislušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 864,00 1864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152,00 152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty UIHF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty UIHF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 080,00 2080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiový komunikačný modul + LoRa brána Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lítiová batéria LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 955,00 955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
galvanický článok-nenabíjateľný-veľké mono 1,5 V LR 20 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132,98 132.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny zdroj regulovateľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,00 213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Programovateľný DC zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimeter digitálny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 155,20 2155.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 705,00 705.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické moduly a súčiastky Technická univerzita v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Programovacia sonda Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Embedded zariadenia a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
FTP kábel Záchranná služba 78,16 78.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
HDMI 2.0a kábel 15 metrov Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická stavebnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Integrovaný obvod - Jednočipové EKG Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vodiče tienené Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 224,00 1224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RGBD snímač a mikropočítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrotechnický spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štvorkanálový USB osciloskop HS6-DIFF-200SG Technická univerzita v Košiciach 1 699,98 1699.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CAN rozhranie s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava laboratórnych meracích prístrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 415,00 1415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štvorkanálový USB osciloskop Technická univerzita v Košiciach 1 671,60 1671.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo jednodoskového mikropočítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napájací zdroj 24 V / 30 A Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 580,00 2580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikropočítač a napájací adaptér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 444,00 444.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anténový zlučovač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nízkošumový anténový zosilňovač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Integrované obvody Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 167,00 167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rezistory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 167,00 167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prevodník USB na CAN - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 830,00 5830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronický spotrebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štvorkanálový USB osciloskop Technická univerzita v Košiciach 1 699,99 1699.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájacie adaptéry, konektor a káble Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164,00 164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 697,98 697.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dvojkanálový USB osciloskop s funkčným generátorom Technická univerzita v Košiciach 3 399,60 3399.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájací zdroj 1-30 V/ 30 A Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 152,00 1152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mikropočítač Raspberry Pi, Raspberry Pi kamera, termokamera Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sady elektronických komponentov - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Virtuálny USB osciloskop s AWG generátorom Technická univerzita v Košiciach 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 920,00 920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednosmerný motor s prevodovkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 74,52 74.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,08 135.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 488,44 1488.44 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronický spotrebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Snímače, konektory, káble Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 602,00 602.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Napájacie adaptéry, konektory, káble, mikropočítače, kamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 757,00 757.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 137 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Štofa
Adresa:
Húskova 47 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Šteiner
Adresa:
126 Matejovce nad Hornádom 05321
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×