Dodávateľ

Ing. Robert Lukoťka REL

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Robert Lukoťka REL

IČO: 10990062

Adresa: Šmidkeho 12, Zvolen

Registračné číslo: 2021/9-FO-F7555

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. September 2021

Záznam platný do: 28. September 2024

Posledná zmena: 29. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 044,96 EUR 19 19
2017 16 505,00 EUR 13 13
2018 6 588,83 EUR 9 9
2019 7 022,90 EUR 12 12
2020 5 660,50 EUR 8 8
2021 540,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 044,96 EUR 19 19
2017 16 505,00 EUR 13 13
2018 6 588,83 EUR 9 9
2019 7 022,90 EUR 12 12
2020 5 660,50 EUR 8 8
2021 540,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 726,67 1726.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 6 282,00 6282.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 4 876,67 4876.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 9 104,88 9104.88 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 435,00 1435.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 074,00 2074.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 9 155,16 9155.16 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 66,66 66.66 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 245,00 245.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 1 936,25 1936.25 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 190,00 190.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 267,50 1267.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 460,00 460.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 4 390,90 4390.90 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 500,00 1500.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750,00 750.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 154,17 154.17 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 973,00 973.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 233,33 233.33 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 541,00 541.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórna váha Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 784,00 784.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 875,00 875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy a antivybračný stôl k laboratórnym váham Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348,00 348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor vlhkosti Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 574,00 2574.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 684,00 684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytická váha KERN ALS 250-4A s kalibráciou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 119,00 1119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predvážky elektronické Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické váhy - technické, váhy digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 256,00 256.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolná váha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 910,20 910.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytická váha Technická univerzita v Košiciach 1 608,00 1608.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Technická univerzita v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poštová listová váha Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektronické váhy RADWAG, alebo ekvivalent podľa technickej a funkčnej špecifikácie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy SARTORIUS BALANCE ENTRIS 124i-1S Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 417,30 1417.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kruhový polarimeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 272,00 1272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 816,00 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Presné váhy s citlivosťou 0,001 g Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 348,00 348.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 337,00 1337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polarimeter kruhový LED Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 135,00 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váhy presné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 414,72 414.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické laboratórne váhy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne a zubolekárske prístroje Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 16 709,00 16709.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 387,85 6387.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 478,40 1478.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váhy, predvážky, adaptéry Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 630,00 12630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytická váha Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Váhy analylitické digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 185,83 1185.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 276,00 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 480,00 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy presné RADWAG PS 600.R2 alebo ekvivalent pri dodržaní technických špecifikácií Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivibračné stoly pre laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 584,00 1584.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 231,00 1231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 256,00 256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 396,00 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytická váha Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 590,00 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna váha Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzitná nemocnica Bratislava 2 596,00 2596.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojan na váženie pod váhou, sada na meranie hustoty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 792,00 792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné váhy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 410,00 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 936,00 936.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 416,00 1416.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 292,00 292.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 558,00 558.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 124,00 2124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné laboratórne analytické váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825,00 825.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Lukoťka
Adresa:
Šmidkeho 12 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×