Dodávateľ

Maroš Bračok - ONE.NET

Kráľovský Chlmec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Maroš Bračok - ONE.NET

IČO: 41604270

Adresa: Z. Fábryho 1248/47, Kráľovský Chlmec

Registračné číslo: 2019/5-FO-E1293

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2019

Záznam platný do: 5. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 810,46 EUR 34 34
2017 11 908,63 EUR 12 12
2018 14 711,75 EUR 9 9
2019 8 780,16 EUR 10 10
2020 10 277,50 EUR 5 5
2021 1 820,99 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 810,46 EUR 34 34
2017 11 908,63 EUR 12 12
2018 14 711,75 EUR 9 9
2019 8 780,16 EUR 10 10
2020 10 277,50 EUR 5 5
2021 1 820,99 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 91,66 91.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 3 154,98 3154.98 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 009,99 1009.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 66,00 66.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 633,33 633.33 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 42,90 42.90 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 1 250,00 1250.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 329,17 329.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 54,90 54.90 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 941,66 941.66 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 1 098,31 1098.31 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 825,00 825.00 EUR
Mesto Holíč 1 1 235,00 1235.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 408,33 408.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 750,00 750.00 EUR
Mesto Senec 1 380,00 380.00 EUR
Mesto Ilava 1 464,99 464.99 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 708,32 708.32 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 380,00 380.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 8 306,58 8306.58 EUR
Okresný súd Komárno 1 3 333,33 3333.33 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 833,33 833.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 70,82 70.82 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 43,99 43.99 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 375,00 375.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 105,00 105.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 108,32 108.32 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 899,17 1899.17 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 193,32 193.32 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 1 329,16 1329.16 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 54,99 54.99 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 4 377,10 4377.10 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 160,00 160.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 295,83 295.83 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 1 666,67 1666.67 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 2 137,48 2137.48 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 83,33 83.33 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 8 333,33 8333.33 EUR
Hlavný banský úrad 2 870,00 870.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 3 425,00 3425.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 335,00 335.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 180,82 180.82 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 495,83 495.83 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 974,99 974.99 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 3 559,92 3559.92 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 848,83 848.83 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 666,67 666.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 125,00 1125.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 5 350,00 5350.00 EUR
UEZ s.r.o. 1 889,99 889.99 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 1 200,00 1200.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 599,32 1599.32 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 2 1 906,50 1906.50 EUR
Okresný súd Trnava 1 100,00 100.00 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 833,33 833.33 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 417,00 417.00 EUR
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF229dw vrátane príslušenstva podľa špecifikácie na stránkach výrobcu; 3 ks - Kazeta 737 (originálny toner) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 455,00 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 310,00 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál toner do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér pre LCD monitor acer T272HL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety pre tlačiarne Mesto Čierna nad Tisou 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 277,81 277.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - interný Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hardware (RAM + HDD) do notebooku HP EliteBook 8570p Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonná pracovná stanica Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Responzívny e-shop s grafikou na mieru UEZ s.r.o. 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zriadenie domény druhej úrovne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 66,00 66.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox Phaser 3320 Mesto Spišská Nová Ves 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one vrátane operačného systému Kancelária verejného ochrancu práv 4 640,00 4640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zriadenie OKI + tonery Mesto Ilava 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192,00 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava s monitorom LED Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie - nenabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 251,96 251.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Okresný súd Trnava 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SO-DIMM pamäť Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž lištovanej CAT 6 kabeláže Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenie,tonery,zdroj, média CD-R, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168,00 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT komponenty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov do tlačiarní Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Technická inšpekcia, a.s. 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- interiérové vybavenie Komunitného centra Mesto Kráľovský Chlmec 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 577,76 1577.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 529,00 2529.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 538,00 1538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika - notebook Novohradské osvetové stredisko 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika na zabezpečenie pedagogického a vedeckovýskumného procesu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Puzdrá pre laptopy 14’’ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63,00 63.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 815,00 815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 102 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Maroš Bračok
Adresa:
Fábryho 1248/47 Kráľovský Chlmec 07701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maroš Bračok
Adresa:
Fábryho 1248/47 Kráľovský Chlmec 07701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Pandy
Adresa:
L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×