Obstarávateľ

Kancelária verejného ochrancu práv

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 48 055,00 EUR 16
2017 55 581,00 EUR 8
2018 124 940,00 EUR 6
2019 28 723,00 EUR 4
2020 22 725,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 47 520,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5 0,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 10 67 181,41 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 900,00 EUR
SOFOS, s r. o. 1 4 749,17 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 39 600,00 EUR
BE-SOFT a.s. 1 3 500,00 EUR
ITSK, s.r.o. 2 2 840,00 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 1 1 457,75 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 1 108,00 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 3 970,00 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 1 720,00 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 2 8 083,33 EUR
Jaroslav Kačmár - HasPO 1 750,00 EUR
SHARK Computers, a.s. 1 653,99 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 3 559,92 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 1 316,67 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 4 799,99 EUR
Cyberlinq, s.r.o. 1 46 000,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 310 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/4287 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv vonkajšie výberové konanie 2021-12-15 2022-01-05
VK/2021/4177 - hlavný radca Ukončené prihlasovanie Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv užšie vnútorné výberové konanie 2021-12-06 2021-12-13
VK/2021/3434 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv užšie vnútorné výberové konanie 2021-10-07 2021-10-14
VK/2021/2169 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín vonkajšie výberové konanie 2021-06-28 2021-07-09
VK/2021/2090 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín užšie vnútorné výberové konanie 2021-06-21 2021-06-25
VK/2021/423 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv útvar kontroly a sťažností širšie vnútorné výberové konanie 2021-02-23 2021-03-05
VK/2020/1760 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv širšie vnútorné výberové konanie 2020-07-16 2020-07-24
VK/2020/1588 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv útvar kontroly a sťažností vonkajšie výberové konanie 2020-06-23 2020-07-07
VK/2020/1102 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv organizačno-právny odbor širšie vnútorné výberové konanie 2020-04-30 2020-05-15
VK/2020/1100 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv útvar kontroly a sťažností širšie vnútorné výberové konanie 2020-04-30 2020-05-15
VK/2019/8180 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv vonkajšie výberové konanie 2019-12-16 2020-01-08
VK/2019/8000 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv užšie vnútorné výberové konanie 2019-12-04 2019-12-11
VK/2019/6816 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín vonkajšie výberové konanie 2019-10-22 2019-11-05
VK/2019/6430 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín užšie vnútorné výberové konanie 2019-10-08 2019-10-15
VK/2019/5036 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín vonkajšie výberové konanie 2019-08-08 2019-08-23
VK/2019/4534 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-15 2019-07-19
VK/2019/4315 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-03 2019-07-10
VK/2019/4240 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-02 2019-07-09
VK/2019/4239 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva užšie vnútorné výberové konanie 2019-07-02 2019-07-09
VK/2019/4222 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv vonkajšie výberové konanie 2019-07-01 2019-07-12
VK/2019/3781 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv užšie vnútorné výberové konanie 2019-06-10 2019-06-14
VK/2019/2801 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva vonkajšie výberové konanie 2019-04-24 2019-05-10
VK/2019/2152 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-26 2019-04-02
VK/2019/1460 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv sekcia ochrany základných práv a slobôd vonkajšie výberové konanie 2019-02-27 2019-03-08
VK/2019/1462 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín vonkajšie výberové konanie 2019-02-27 2019-03-15
VK/2019/1228 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv sekcia ochrany základných práv a slobôd užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-18 2019-02-22
VK/2019/1226 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín užšie vnútorné výberové konanie 2019-02-18 2019-02-22
VK/2018/7795 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podnetu 1 užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-21 2018-11-28
VK/2018/6868 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát osobného úradu širšie vnútorné výberové konanie 2018-10-17 2018-10-26
VK/2018/5876 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podnetu 2 užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-10 2018-09-14
VK/2018/5237 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podaní vonkajšie výberové konanie 2018-08-10 2018-08-24
VK/2018/4929 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podaní užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-27 2018-08-03
VK/2018/4240 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát kontroly, sťažností a petícií vonkajšie výberové konanie 2018-06-26 2018-07-10
VK/2018/3488 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát organizačno-právnych činností vonkajšie výberové konanie 2018-05-29 2018-06-12
VK/2018/3410 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor vzťahov, riadenia a správy vonkajšie výberové konanie 2018-05-25 2018-06-01
VK/2018/3065 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát kontroly, sťažností a petícií širšie vnútorné výberové konanie 2018-05-14 2018-05-27
VK/2018/3010 - štátny radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát spätnej analýzy vybraných prípadov a tvorby metodiky vonkajšie výberové konanie 2018-05-09 2018-05-22
VK/2018/3005 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podnetu 2 vonkajšie výberové konanie 2018-05-09 2018-05-22
VK/2018/2497 - štátny radca Zrušené výberové konanie Kancelária verejného ochrancu práv odbor vzťahov, riadenia a správy vonkajšie výberové konanie 2018-04-13 2018-04-27
VK/2018/2501 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor vzťahov, riadenia a správy vonkajšie výberové konanie 2018-04-13 2018-04-27
VK/2018/2502 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát organizačno-právnych činností užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-13 2018-04-20
VK/2018/2465 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podnetu 2 užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-12 2018-04-19
VK/2018/2466 - štátny radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát spätnej analýzy vybraných prípadov a tvorby metodiky užšie vnútorné výberové konanie 2018-04-12 2018-04-19
VK/2018/1356 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor vzťahov, riadenia a správy širšie vnútorné výberové konanie 2018-02-26 2018-03-07
VK/2018/1003 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv odbor ochrany základných práv a slobôd užšie vnútorné výberové konanie 2018-02-13 2018-02-21
VK/2018/904 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Kancelária verejného ochrancu práv referát právnej analýzy obsahu podaní vonkajšie výberové konanie 2018-02-08 2018-02-16
VK/2018/622 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Kancelária verejného ochrancu práv Odbor ochrany základných práv a slobôd, referát právnej analýzy obsahu podaní užšie vnútorné výberové konanie 2018-01-30 2018-02-06

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×