Dodávateľ

Gekkon s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Gekkon s.r.o.

IČO: 35789719

Adresa: Rybničná 30, Bratislava

Registračné číslo: 2021/8-PO-E8641

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. August 2021

Záznam platný do: 3. August 2024

Posledná zmena: 10. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 43 720,23 EUR 8 8
2017 1 133,00 EUR 3 3
2018 19 483,33 EUR 2 2
2019 87 954,00 EUR 4 4
2020 47 057,51 EUR 17 17
2021 9 800,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 43 959,23 EUR 9 9
2017 894,00 EUR 2 2
2018 19 483,33 EUR 2 2
2019 87 954,00 EUR 4 4
2020 47 057,51 EUR 17 17
2021 9 800,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 121 571,51 121571.51 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 233,33 233.33 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 13 990,00 13990.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 200,00 200.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 740,00 740.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 13 000,00 13000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 440,00 440.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 239,00 239.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 440,00 440.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 600,00 9600.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 14 200,00 14200.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 707,33 707.33 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 19 000,00 19000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 10 516,90 10516.90 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 670,00 670.00 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 3 600,00 3600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektrický vysokozdvižný vozík CDD1030M alebo ekvivalent Centrum polygrafických služieb 3 663,00 3663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
manipulačná technika - čelný vysokozdvižný vozík o celkovej nosnosti 2,5 tony s pohonom na naftu a uzavretou vykurovacou kabínou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 16 950,00 16950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový vysokozdvižný vozík štvorkolesový Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba paletových vozíkov a elektrických vysokozdvižných vozíkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30,00 30.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vysokozdvižný vozík benzín - plyn Technické služby mesta Prešov a.s. 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný paletový zdvíhací vozík nožnicový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vysokozdvižného ručne vedeného vozíka s nosnosťou 1500 kg Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 092,00 1092.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paletový vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 282,00 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný paletový vozík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 287,00 287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paletový vozík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paletový vozík Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paletový vozík s dĺžkou vidlíc 1500 mm Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík stredný so spaľovacím dieselovým motorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 701,60 85701.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný paletový vozík vidlicový nízkozdvižný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734,00 734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup ručných nízkozdvižných a vysokozdvižných paletových vozíkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 832,50 1832.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 396,00 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ochranné prostriedky Slovenské národné múzeum 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 492,60 1492.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 642,00 642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 585,00 585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Manipulačný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189,00 189.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 167,19 5167.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 494,82 6494.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 611,71 611.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 494,82 6494.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 746,00 2746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - vozík ručný vidlicový nízkozdvižný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 644,00 1644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 915,74 9915.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - vozík ručný vidlicový nízkozdvižný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - vozík ručný vidlicový nízkozdvižný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 834,20 6834.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového vysokozdvižného vozíka Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15 686,66 15686.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozík nízkozdvižný Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 320,00 320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000,00 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

stefanik@gekkon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Jágr
Adresa:
Chemická 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Kůta
Adresa:
Klášterecká 848 Kadaň 43201
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martina Masárová
Adresa:
Záhradná 2/B Piešťany 92101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.04.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×