Dodávateľ

TRIPSY s.r.o.

Sládkovičovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRIPSY s.r.o.

IČO: 36276464

Adresa: Fučíkova 462, Sládkovičovo

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6942

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. December 2017

Záznam platný do: 15. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 109,41 EUR 12 12
2017 23 177,01 EUR 16 16
2018 2 290,00 EUR 5 5
2019 20 010,50 EUR 5 5
2020 97 088,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 109,41 EUR 12 12
2017 24 717,84 EUR 17 17
2018 749,17 EUR 4 4
2019 20 010,50 EUR 5 5
2020 97 088,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 215,90 215.90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 9 312,47 9312.47 EUR
Generálna prokuratúra SR 8 19 794,60 19794.60 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 3 390,81 3390.81 EUR
Stredná odborná škola 1 344,17 344.17 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 299,99 299.99 EUR
Mesto Senec 1 251,67 251.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 95 000,00 95000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 750,83 750.83 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 724,17 724.17 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 97,92 97.92 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 169,00 1169.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 405,00 405.00 EUR
Okresný súd Komárno 1 6 332,50 6332.50 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 669,09 669.09 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 055,54 1055.54 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 857,50 2857.50 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 29,39 29.39 EUR
Stredná odborná škola 2 74,59 74.59 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 290,96 290.96 EUR
Ústav pamäti národa 2 2 246,66 2246.66 EUR
Úrad vládneho auditu 1 11 664,17 11664.17 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 698,32 698.32 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 970,01 970.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367,80 367.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 458,00 1458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 493,00 493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 120,00 1120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Bratislavská organizácia cestovného ruchu 741,70 741.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 540,40 38540.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP 85A Ústav pamäti národa 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242,00 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odznaky s motívom Kancelária prezidenta SR 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 3 440,00 3440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52,00 52.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850,00 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 619,70 14619.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, kancelársky papier, papierové obrúsky (servítky), papierová utierky v rolke Stredná odborná škola 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 8 388,00 8388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 2 204,00 2204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
euro mincovník a euro zásobník Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Deka z MikroFlanelu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 91.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie respirátorov Hlavné mesto SR Bratislava 95 000,00 95000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nepriamo vyžarujúci germicídny žiarič Ústav pamäti národa 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

objednavky@tripsy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1703 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Pócs
Adresa:
Zátišie 18 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. August 2019
Záznam do:
5. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.08.2019 do: 5.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zabezpečenie respirátorov 172 000,00 EUR Tovary 20. Marec 2020 Hlavné mesto SR Bratislava TRIPSY s.r.o.
Zabezpečenie respirátorov 95 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Hlavné mesto SR Bratislava TRIPSY s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×