Dodávateľ

PRESS & BURG Business s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRESS & BURG Business s.r.o.

IČO: 50356283

Adresa: Hrobákova 1633/1, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2016/8-PO-E2154

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. August 2016

Záznam platný do: 31. August 2019

Posledná zmena: 27. Január 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 157 309,00 EUR 16 16
2017 145 105,31 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 198 758,00 EUR 17 17
2017 103 656,31 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 14 818,00 14818.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 16 418,00 16418.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 32 666,67 32666.67 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 819,00 819.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 997,00 2997.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 559,00 559.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 13 997,00 13997.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 21 788,00 21788.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 999,00 1999.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 41 449,00 41449.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 29 999,00 29999.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 1 910,00 1910.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 6 274,00 6274.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 295,00 1295.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 75 450,00 75450.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 499,64 2499.64 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 977,00 1977.00 EUR
Obec Klenovec 1 35 499,00 35499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Organizácia pracovného stretnutia bilaterálnej komisie pre cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie SR a Rakúska Slovenská agentúra životného prostredia 843,00 843.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Cestná preprava osôb Technická univerzita v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2, N3G, N3 a O2, O3, O4 v roku 2016 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena otvorových výplní (okien a dverí) vrátane parapetov na budove materskej školy Obec Klenovec 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zorganizovanie a zabezpečenie informačných seminárov k výzvam OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 968,40 18968.4 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanitárne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné školenie vodičov ADR + rozšírenie na triedu 1, aktualizácia osvedčenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 850,00 8850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 366,00 24366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školenie vodičov ADR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozširovacie školenie vodičov ADR na triedu 1 a cisterny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, inter.žalúzií a príslušenstva, demontáž pôvodných okien Štátny ústav pre kontrolu liečiv 98 734,15 98734.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 210,00 5210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 340,00 4340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2-9ks;N3-10ks;N3G-9ks;O1-3ks;O2-3ks;M1-3ks;N2G-1ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 463,64 10463.64 EUR 2016 Služby Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hliníkové okná, dvere a plastové okná TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 45 630,00 45630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Granulované krmivo pre psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organizačno-technické zabezpečenie infoseminárov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 426,76 2426.76 EUR 2017 Služby Áno 1
Suché granulované krmivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 530,00 7530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pobyt UA účastníkov na stážach/workshopoch v SR Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 64 368,00 64368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisný nájom rohoží Sociálna poisťovňa, ústredie 28 756,08 28756.08 EUR 2017 Služby Nie 1
Veterinárne diéty a krmivá pre zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39 438,00 39438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dana Tarabová Sušková
Adresa:
Vavilovova 1141/5 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Spodniak
Adresa:
Hrobákova 1633/1 Bratislava 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×