Dodávateľ

STC MARTIN, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STC MARTIN, s.r.o.

IČO: 36427993

Adresa: E.B.Lukáča 2, Martin

Registračné číslo: 2016/6-PO-E1469

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Jún 2016

Záznam platný do: 2. Jún 2019

Posledná zmena: 25. Máj 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 559,17 EUR 5 5
2017 133 561,68 EUR 50 50
2018 142 857,35 EUR 97 97
2019 34 380,84 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 559,17 EUR 5 5
2017 133 561,68 EUR 50 50
2018 142 857,35 EUR 97 97
2019 34 380,84 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 23 929,00 23929.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 7 333,33 7333.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345,00 345.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 750,00 1750.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 525,00 1525.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 725,83 725.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 20 074,17 20074.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 740,83 740.83 EUR
Mesto Prievidza 2 25 908,34 25908.34 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 932,50 932.50 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 1 383,34 1383.34 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 308,33 1308.33 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 1 250,00 1250.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 430,00 430.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 776,67 1776.67 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 7 158,33 7158.33 EUR
Mesto Partizánske 3 574,17 574.17 EUR
Slovenské národné múzeum 6 2 125,00 2125.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 280,00 280.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 425,00 1425.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 640,00 640.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 300,00 1300.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 330,00 330.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 2 499,99 2499.99 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 3 424,17 3424.17 EUR
Slovenské národné divadlo 8 51 683,33 51683.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 406,67 406.67 EUR
Mesto Svätý Jur 4 530,84 530.84 EUR
Mesto Stará Turá 2 750,00 750.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Spišská katolícka charita 6 4 129,17 4129.17 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 916,67 916.67 EUR
Obec Záhorská Ves 2 387,50 387.50 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 390,83 390.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 55 792,50 55792.50 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 88,33 88.33 EUR
Obec Nesvady 1 2 416,67 2416.67 EUR
Ústav zoológie SAV 1 94,17 94.17 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 221,17 221.17 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 2 950,00 2950.00 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 360,83 360.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 570,00 570.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 2 988,33 2988.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 741,67 2741.67 EUR
VITALITA n.o. 1 3 083,33 3083.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 2 445,84 2445.84 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 5 400,00 5400.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 2 290,00 2290.00 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 600,00 600.00 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 9 141,67 9141.67 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 8 333,33 8333.33 EUR
Základná škola 1 700,00 700.00 EUR
Teresa Benedicta 3 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 182,50 182.50 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 4 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 181,67 181.67 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 1 757,50 1757.50 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 558,00 558.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 17 060,00 17060.00 EUR
Stredná odborná škola 1 5 000,00 5000.00 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 1 916,67 916.67 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 291,67 291.67 EUR
Petržalský domov seniorov 1 13 250,00 13250.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 3 000,00 3000.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 866,67 866.67 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 2 479,17 479.17 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 2 916,67 2916.67 EUR
Zemplínske múzeum 1 316,67 316.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup autokozmetiky a nemrznúcich zmesí Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 493,00 1493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov, nemrznúca kvapalinado chladičov, zimná prísada do nafty, destilovaná voda, rozmrazovače a čistiace /leštiace/ prostriedky na automobily. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémia a príslušenstvo používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vodoinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 505,00 1505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kadernícke výrobky Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 11 601,00 11601.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada sukovníkov IGM Fachmann, Uhlomer kovový MG, Posuvné meradlo oceľové, Hmoždiny FISCHER UX R Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Službyt Nitra, s.r.o. 5 943,57 5943.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada náradia pre expedičné sklady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál na bežnú údržbu a drobné opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 768,00 768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 716,00 1716.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 113,70 113.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky a papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 41 677,00 41677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 19 860,00 19860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, kartónové obálky, núdzová schránka, kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 693,87 693.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 197,00 197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Nesvady 4 345,00 4345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 415,00 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 23 400,00 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, umývacie prostriedky, "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 9 508,00 9508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov a doplnkov osobných motorových vozidiel Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 280,00 5280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, výrobky na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 166,00 19166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup autokozmetiky s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 27 600,00 27600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 814,94 814.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej penetračný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 259,00 259.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a prevádzkové kvapaliny Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 233,00 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 704,20 704.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 505,50 505.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 405,00 405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 059,83 1059.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 164,12 164.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 925,00 925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 20 040,00 20040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby. Správa telovýchovných zariadeni 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenské národné divadlo 2 736,00 2736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, WC papier, servítky, utierky na riad plátené, prach na pranie, aviváž Stredná odborná škola lesnícka 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie prostriedky do umývačky riadu Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre dielňu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291,00 291.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravky na zimnú údržbu áut Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 391,00 391.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 895,00 2895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a potreby na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 530,80 530.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707,05 707.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 040,49 2040.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektropotreby a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie prostriedky a výrobky na upratovanie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 283,00 3283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 22 840,00 22840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na prenos stravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 780,00 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, prostriedky na hygienu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 602,45 602.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 407,05 3407.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 188,41 188.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 490,00 37490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 4 950,00 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistič motora, odmasťovač 500ml Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 836,00 836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678,26 678.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 467,24 15467.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 696,00 1696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Arva, WD 40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 493,20 493.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337,46 337.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 275,00 1275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 664,86 664.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 349,78 2349.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 549,00 1549.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Zemplínske múzeum 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 935,00 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 214,00 214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál a náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 546,00 4546.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 287,00 1287.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,00 51.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 382,00 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej penetračný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
antikorozívne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 051,00 2051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 524,09 524.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 765,00 765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 513,15 2513.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,28 175.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 227,42 3227.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 872,00 7872.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980,00 4980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 460,00 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál, hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 715,00 3715.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 025,00 4025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 575,00 2575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely , tesniace tmely a spojivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 289,20 289.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 845,40 845.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Zberňa šatstva Mesto Partizánske 102,90 102.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 637,00 637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103,00 103.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vedro Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 271,00 271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 738,00 2738.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 563,00 563.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 34 380,00 34380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlo a čistiaci a mazací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96,00 96.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 530,00 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup auto drogérie Generálna prokuratúra SR 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 968,80 968.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov letná, zimná, autošampón, kontakty na čistenie, odstraňovač hmyzu, odstraňovač starých tesnení, WD 40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 529,83 529.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 764,00 3764.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
antikorozívne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 032,00 1032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistič motora, odmasťovač 500ml Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 452,01 452.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačný materiál a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 418,95 418.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833,30 833.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474,00 474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202,24 202.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálny čistiaci materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351,00 351.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup autočistiacich potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na zimnú údržbu áut Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 968,00 968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov a doplnkov osobných motorových vozidiel Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 738,06 6738.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 912,75 912.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 132,00 18132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogistické potreby a hygienický tovar "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 20 419,76 20419.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov. Stredná odborná škola 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hygienické potreby, drogéria, kúpeľňové doplnky Slovenské národné múzeum 515,00 515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby - laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 364,65 364.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 234,00 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 050,00 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 240,00 4240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
technické fixky, sada 4ks linerov, grafický popisovač, grafické fixky, sada grafických ceruziek, sada pasteliek, skicár, papierový flipchartový blok, batoh na notebook, mapa Slovenska-puzzle, geografický atlas Slovenská republika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 524,00 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 3 990,00 3990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autokozmetika a autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup materiálu na údržbu vozidiel Generálna prokuratúra SR 1 944,00 1944.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 199 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Ľubomír Kapalka
Adresa:
Dolné Rakovce 1 Turčianske Teplice 03901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×