Dodávateľ

MAC-PRO, s.r.o

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAC-PRO, s.r.o.

IČO: 36292605

Adresa: Ovocinárska 23, Nitra

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9158

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Október 2018

Záznam platný do: 16. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 33 963,32 EUR 2 2
2017 8 997,50 EUR 1 1
2018 30 231,67 EUR 3 3
2019 166 188,74 EUR 9 9
2020 144 500,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 33 963,32 EUR 2 2
2017 8 997,50 EUR 1 1
2018 30 231,67 EUR 3 3
2019 166 188,74 EUR 9 9
2020 144 500,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 205 458,34 205458.34 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 27 666,67 27666.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 750,00 3750.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 4 163,32 4163.32 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 29 800,00 29800.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 6 166,67 6166.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 66 279,83 66279.83 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 31 721,40 31721.40 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 8 875,00 8875.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup, dodávka a montáže záhradného nábytku Centrum výcviku Lešť 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykonávanie servisu, odborných prehliadok a odbornch skúšok výťahov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 955,20 39955.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamné a upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 22 402,00 22402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 714,60 44714.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Centrum vedecko-technických informácií SR 8 974,20 8974.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 982,60 982.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 818,40 93818.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné výrobky 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 242,00 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 895,32 27895.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reflexné materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 56 088,00 56088.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 7 320,00 7320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 38 065,69 38065.69 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kalendáre a diáre Trenčiansky samosprávny kraj 5 620,51 5620.51 EUR 2019 Tovary Áno 1
Upomienkové predmety s potlačou č. A -E Ekonomická univerzita v Bratislave 44 026,73 44026.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 12 654,78 12654.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 250,00 72250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 220 986,00 220986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

info@mac-pro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Čery
Adresa:
Ovocinárska 23 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Čery
Adresa:
Ovocinárska 23 Nitra 949 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Čery
Adresa:
Lipová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zoltán Varga
Adresa:
Štefánikova trieda 49 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.10.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rukavice nitrilové PRK 72 250,00 EUR Tovary 2. November 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MAC-PRO, s.r.o

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×