Dodávateľ

ACTE, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ACTE, s. r. o.

IČO: 46010301

Adresa: Kopčianska 14, Bratislava

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9128

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Október 2018

Záznam platný do: 11. Október 2021

Posledná zmena: 18. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 089,00 EUR 1 1
2017 57 094,32 EUR 8 8
2018 84 318,33 EUR 12 12
2019 103 410,96 EUR 14 14
2020 159 874,82 EUR 25 25
2021 59 297,35 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 089,00 EUR 1 1
2017 57 094,32 EUR 8 8
2018 84 318,33 EUR 12 12
2019 113 554,29 EUR 15 15
2020 149 731,49 EUR 24 24
2021 59 297,35 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 13 321,00 13321.00 EUR
Mesto Prešov 1 26 733,33 26733.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 26 570,00 26570.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 18 325,00 18325.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 7 110,97 7110.97 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 2 890,00 2890.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 41 131,00 41131.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 4 660,00 4660.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 11 325,00 11325.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 14 625,00 14625.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 15 870,83 15870.83 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 23 820,00 23820.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 19 958,33 19958.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 935,00 1935.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 4 583,33 4583.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 9 120,00 9120.00 EUR
Slovenská národná galéria 1 9 780,00 9780.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 11 375,00 11375.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 4 155,00 4155.00 EUR
Mesto Hlohovec 2 4 468,33 4468.33 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 21 118,33 21118.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 20 950,00 20950.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 2 070,00 2070.00 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 20 800,00 20800.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 6 454,00 6454.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 9 806,01 9806.01 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 3 410,00 3410.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 15 180,00 15180.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 1 391,67 1391.67 EUR
Výskumná agentúra 1 240,17 240.17 EUR
Divadlo Nová scéna 1 2 458,33 2458.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 6 265,83 6265.83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 2 025,00 2025.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 26 333,33 26333.33 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 6 154,99 6154.99 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 7 041,67 7041.67 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 3 665,83 3665.83 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 5 007,50 5007.50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 620,00 3620.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 4 226,67 4226.67 EUR
CRM solution s.r.o. 1 22 850,00 22850.00 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 5 258,33 5258.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 126,00 5126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD SAS 146 GB Výskumná agentúra 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Server 6028R-TR + pamäťová karta Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 162,00 4162.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Server Dell PowerEdge T130 + dátové úložisko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverová zostava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 890,30 31890.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Synology DS2415+ alebo ekvivalent + disky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 524,70 6524.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
datacentrový pevný disk Ekonomická univerzita v Bratislave 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS sieťové úložisko s diskami Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie sieťového disku Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 610,00 2610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových mailových serverov Slovenská inovačná a energetická agentúra 19 160,00 19160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty k sieťovým úložiskám Slovenská národná galéria 11 700,00 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäť DDR4 do servera HP ProLiant DL60 Gen9 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server na vedecké výpočty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server, disky, softvér Katolícka univerzita v Ružomberku 3 124,01 3124.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server a serverové disky Katolícka univerzita v Ružomberku 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové karty Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 175,30 3175.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 640,00 20640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Storage server - diskové pole Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúca pamäť RAM Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 52 410,96 52410.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie CRM solution s.r.o. 42 514,67 42514.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rackový server 1U bez OS Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty k PC - RAM, RAID, adaptér, disk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 733,98 1733.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 455,00 455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servery, operačné systémy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 26 900,00 26900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a 2ks VR headset Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 580,00 2580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systémy s počítačom a tlačiarňou Stredná odborná škola - Szakközépiskola 33 894,00 33894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2ks VR headset Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základná doska s LGA1150 socketom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 133,33 133.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VR headset Valve Index Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko s diskovými jednotkami Štátny veterinárny a potravinový ústav 12 960,00 12960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 34 000,00 34000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 28 250,00 28250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Server Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 734,40 3734.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkonný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 906,96 21906.96 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre databázový server Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 10 250,26 10250.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup počítačovej pracovnej stanice Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 630,00 2630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 4 165,00 4165.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Servery Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 690,00 16690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hĺbková kamera - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 646,00 646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložné zdroje UPS a príslušenstvo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 9 810,00 9810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre server Divadlo Nová scéna 3 250,00 3250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty k PC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 494,58 7494.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server bez operačného systému Kancelária verejného ochrancu práv 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDD Seagate Exos X14 10 TB Standart FastFormat SATA 3.5", SATA III, maximálna rýchlosť prenosu 245 MB/s, cache 256 MB, 7200 ot./min alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 360,00 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NAS server pre zálohovanie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 346,00 1346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 151,78 9151.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 375,00 3375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interné disky Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, dátový server, dátové úložisko, dátový disk ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 125,00 1125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server pre mail a proxy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 700,00 6700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérové balíky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 161,25 2161.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie serverov a hardwarové príslušenstvo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 592,29 5592.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server pre úložisko obrazových informácií Univerzitná nemocnica Bratislava 12 696,00 12696.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Server vrátane diskového poľa a záložného zdroja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 833,33 20833.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Server Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školský rackový NAS server Synology RackStation RS1619xs Stredná odborná škola polytechnická 5 644,25 5644.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 18 112,32 18112.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozšírenie pamäte a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 981,50 981.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Server-NAS a lyžiny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 395,00 1395.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 220,00 2220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
HW Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 27 635,00 27635.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dalibor Hladík
Adresa:
Lachova 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×