Dodávateľ

Marián Juhás MRJ

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marián Juhás MRJ

IČO: 35195827

Adresa: Pribinova 8722/43, Zvolen

Registračné číslo: 2021/5-FO-F6521

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Máj 2021

Záznam platný do: 17. Máj 2024

Posledná zmena: 18. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 58 541,23 EUR 20 20
2018 28 508,00 EUR 3 3
2019 48 149,75 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 58 541,23 EUR 20 20
2018 28 508,00 EUR 3 3
2019 48 149,75 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 5 415,82 5415.82 EUR
Mesto Malacky 1 2 228,33 2228.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 14 933,33 14933.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 000,00 1000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 056,67 1056.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 823,28 823.28 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 31 665,83 31665.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 3 599,00 3599.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 857,50 1857.50 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 864,16 864.16 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800,00 800.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 19 050,00 19050.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 3 099,92 3099.92 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 350,00 1350.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 2 291,67 2291.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 149,00 3149.00 EUR
Mesto Senec 1 248,33 248.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 3 507,50 3507.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850,00 850.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Zoologická záhrada 1 251,66 251.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 6 817,00 6817.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 10 558,33 10558.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 18 700,00 18700.00 EUR
Ústav merania SAV 1 248,33 248.33 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 1 833,32 833.32 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čalúnená váľanda s matracom a úložným priestorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Zoologická záhrada 425,95 425.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné kreslo Mesto Senec 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, stoličky a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 308,00 1308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 118,00 1118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacia čalúnená stolička stohovateľná, klubové kreslo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 13 542,00 13542.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Divadlo Jonáša Záborského 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička - chrómová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex a Form Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenská skriňa univerzálna sivomodrá Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočné pracovné sedadlá na kolieskach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 140,00 5140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 989,00 3989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojmiestne plastové lavice s chrómovým korpusom, konferenčné stoličky plastové s chrómovými nohami bez podrúčiek, kancelárske pracovné stoličky s vysokým operadlom a lakťovými opierkami Mesto Nové Zámky 2 130,40 2130.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 364,90 364.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka 6 - dverová Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 45 254,82 45254.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda Akadémia Policajného zboru v Bratislave 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 800,00 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 000,00 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 430,00 5430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky so stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 512,00 1512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Azure new Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná - 30ks Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 520,00 2520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná s opierkami rúk - 20ks Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 025,00 6025.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Malacky 5 424,00 5424.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Juhás
Adresa:
Rastislavova 5 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Juhás
Adresa:
Rastislavova 5 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ianko Troiak
Adresa:
Dukelských hrdinov 34 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×